empty
 
 

Uslovi kampanje "Najbolja trgovina, luksuzna vožnja"

1. Opšti uslovi

  • 1.1 Naziv kampanje je "Najbolja trgovina, luksuzna vožnja" (u daljem tekstu kampanja).
  • 1.2 Kampanju organizuje grupa kompanija InstaFintech (u daljem tekstu organizator).
  • 1.3 U okviru rada kampanje dodeljuje se Porsche Cayenne.
  • 1.4 Kampanja se održava od 8. septembra 2011. do 27. septembra 2013. godine (nadalje trajanje kampanje).
  • 1.4.1 Izvlačenje Poršea Cayenne organizuje se od 8. septembra 2011. do 27. septembra 2013. godine.

2. Učesnici kampanje

  • 2.1 U kampanji učestvuju punoletni i pravno odgovorni građani preko 18 godina koji poseduju pravi trejding račun kompanije InstaForex (u daljem tekstu učesnik)
  • 2.2 Da bi učestvovali u kampanji neophodno je da u toku kampanje dopunite InstaForex pravi trejding račun sa najmanje 1500 američkih dolara i registrujete svoj račun na sajtu instaforex.com. Da bi se vlasnici InstaForex klupskih kartica registrovali za kampanju, treba da deponuju ne manji od 1000 USD.
  • 2.3 Učesnik koji poseduje više trejding računa ima pravo da ih registruje u kampanji što povećava njegove šanse. Međutim, u slučaju da je preko 100 računa registrovano u kampanji, njeni administratori zadržavaju pravo da njihov broj svede na 100.
  • 2.4 Kampanja je je otvorena za bilo koji račun koji zadovoljava sledeći zahtev: A - B + C > 1500.00 USD gde je A ukupna suma deponovana od 1. septembra, B - suma povučena od 1. septembra i C je rezultat trgovine.

3. Uslovi trejdovanja

  • 3.1 Svi trejding nalozi otvoreni po netržišnim stopama će biti otkazani.
  • 3.2 Učesnik može slobodno da koristi trejding robote i strategije trejdovanja.
  • 3.3 Učesnik može da promeni tip svog trejding računa na Swap-free (i obrnuto) kontaktiranjem odeljenja tehničke podrške.
  • 3.4 Ostali uslovi trejdovanja su analogni onima koji regulišu stvarne trejding račune kompanije InstaForex.

4. Određivanje dobitnika

4.1. Određivanje dobitnika izvlačenja Porsche Cayenne-a (u daljem tekstu pobednik kampanje)

  • 4.1.1 Pobednik kampanje se bira na osnovu poslednjih 5 cifara njegovog/njenog trejding računa (bez obzira da li je on petocifren, šestocifren ili sedmocifren). Ako se ovih 5 cifara podudara sa Porsche brojem, njegov vlasnik će biti proglašen dobitnikom Porsche Cayenne-a.
  • 4.1.2 U petak, 27. septembra 2013. godine u 23:59 određuju se stope u momentu zatvaranja trejdovanja:
   • Prva cifra Porsche broja = poslednja cifra EURUSD stope zatvaranja
   • Druga cifra Porsche broja = poslednja cifra GBPUSD stope zatvaranja
   • Treća cifra Porsche broja = poslednja cifra USDJPY stope zatvaranja
   • Četvrta cifra Porsche broja = poslednja cifra USDCHF stope zatvaranja
   • Peta cifra Porsche broja = poslednja cifra USDCAD stope zatvaranja
  • 4.1.3 U slučaju da broj računa koji se poklapa sa Porsche brojem nije registrovan u kampanji, prethodni ili sledeći račun će biti proglašen dobitnikom. Pobednik kampanje se bira na osnovu najvećeg depozita, koji se obračunava na sledeći način: A - B + C.
  • 4.1.4 Ukoliko se nekoliko brojeva računa poklapa sa dobijenim Porsche brojem - petocifreni račun, 5 poslednjih cifara šestocifrenog računa i 5 poslednjih cifara sedmocifrenog računa - glavna nagrada, Porsche Cayenne, će biti uručena vlasniku računa dopunjenog najvećim depozitom. Najveći depozit se određuje na osnovu sledeće formule: A - B + C.

5. Objavljivanje rezultata

  • 5.1 Mesta stanovanja učesnika mogu biti objavljena.
  • 5.2 Rezultati kampanje se objavljuju u toku 7 dana od završetka kampanje, nakon obavljanja svih provera.
  • 5.3 Rezultati kampanje i fotografije sa ceremonije dodele biće objavljeni na instaforex.com i pušteni u serijama na TV-u i štampanim izvorima.

6. Preuzimanje nagrada.

6.1. Opšte odredbe

  • 6.1.1 U toku 20 dana nakon objavljivanja rezultata kampanje, pobednik kampanje i organizator telefonom određuju datum, vreme i mesto preuzimanja nagrade.
  • 6.1.2 Nakon određivanja trejding računa pobednika, organizator proverava informacije o učesniku i legitimnosti njegovog/njenog učešća u kampanji u skladu sa tačkama 2.1. - 2.3. izloženog pravilnika. U slučaju da neki podaci budu netačni ili da učesnik nije imao pravo da učestvuje u kampanji, izvlačenje se smatra nevažećim.
  • 6.1.3 U slučaju da pobednik kampanje ugrozi proceduru uručenja nagrade (nedostatak lične karte, istek roka važenja lične karte itd.), organizator zadržava pravo da ne nagradi pobednika.

6.2 Uručenje glavne nagrade - Porsche Cayenne-a

  • 6.2.1 Porsche Cayenne može biti uručen u sedištu kompanije koje se nalazi u Kalinjingradu (Ruska Federacija) ili Moskvi (Ruska Federacija) uz diskreciju dobitnika.
  • 6.2.2 Nagrada se predaje pobedniku tek nakon provere identiteta i potpisivanja sertifikata o prijemu gde se upisuju sledeći podaci: ime i prezime, datum, podaci iz lične karte, broj telefona sa pozivnim brojem zemlje i grada. U slučaju da pobednik odbije da da ove informacije, organizator zadržava pravo da ne nagradi pobednika kampanje.
  • 6.2.3 U slučaju da pobednik kampanje nije u mogućnosti da primi nagradu, može se zaključiti ugovor o ustupanju sa drugom osobom uz punomoćje advokata dobitnika.
  • 6.2.4 Od trenutka uručenja nagrade, učesnik kampanje snosi odgovornost za plaćanje poreza i drugih obaveznih uplata koje propisuje vlada.
  • 6.2.5 Kompanija InstaForex je odgovorna za transport automobila do mesta stanovanja pobednika kampanje. Međutim, dobitnik preuzima odgovornost uplate poreza i carine.
  • 6.2.6 Pobednik kampanje ima pravo otvaranja računa od 200000 USD umesto prihvatanja automobila. Taj račun ima nekoliko osobenosti:
   • početna sredstva sume od 200 000 USD ne mogu biti povučena. Tek 50% zarađenog profita na osnovu 200 000 USD može biti povučeno bez ograničenja;
   • najveći broj otvorenih transakcija ne sme da prelazi 10 sa ukupnim brojem lota ne većim od 600;
   • najmanji obim transakcije iznosi 6 lota.

7. Odredbe o finalu

  • 7.1 Organizator pravi zaštitu podataka povezanih sa održavanjem kampanje od neautorizovanog pristupa i nije u obavezi da bilo koju informaciju pruži trećem licu.
  • 7.2 Činjenica učešća u kampanji u slučaju pobede pokazuje da je učesnik saglasan sa:
   • Intervjuom koji uključuje radio, televiziju i ostale mas medije;
   • Korišćenjem njegove/njene slike (fotografija itd.) od strane organizatora sa ciljem reklamiranja;
   • Korišćenjem njegovog/njenog imena od strane organizatora u reklamne svrhe bez bilo kakve dodatne nadoknade;
   • Organizator zadržava autorska prava vezana za predmete gorepomenutog reklamnog materijala.
  • 7.3 Svi nesporazumi i nesuglasice koje se mogu javiti tokom održavanja kampanje ili nakon objavljivanja rezultata rešavaju se pregovorima.
  • 7.4 Učešće u kampanji automatski podrazumeva poznavanje i saglasnost sa njenim pravilima i uslovima.
  • 7.5 Ukoliko pobednik kampanje odbije da se pridržava pravila, njegovo/njeno učešće se odbija.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Campaign home page

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.