empty
 
 

Forex tržište i berza (akcije i tržište hartija od vrednosti) su dva nezavisna tržišta koja nisu u korelaciji jedno sa drugim. Razlika između njih je u tome što se na Forex tržištu trguje valutama a na berzi se kupuju i prodaju akcije. Berze se često nalaze na tržištu valuta. Najveće berze se nalaze u Njujorku, Londonu i Tokiju.


Druga glavna razlika između Forex-a i berze je razlika u sumi po kojoj se trejdovanje vrši. Kako bi kupili akcije na berzi potrebno je imati značajan kapital koji može biti od $10 pa do preko $100 000. Na berzi, trgovanje se odvija po umerenijem i stabilnijem tempu, za razliku od Forex tržišta, gde je u okviru kratkog vremenskog perioda moguće ili ostvariti ogroman kapital ili pretrpeti značajne gubitke. Neki trejderi nakon što sačuvaju određeni kapital na Forex tržištu, prelaze na trgovanje na berzi.


Sa svoje strane, berza je podeljena na primarno i sekundarno tržište.


Primarna berza igra značajnu ulogu u tržišnoj ekonomiji neke zemlje; tempo njenog razvoja i efektivnosti zavisi od toga u velikoj meri. Ovde se, po prvi put, javlja rad sa hartijama od vrednosti. Kupci hartija od vrednosti na ovom tržištu su po pravilu pojedinačni i institucionalni (investicioni fondovi, osiguravajuća društva itd.) investitori. Rad sa hartijama od vrednosti se na primarnom tržištu obavlja putem direktnog rada sa investitorima ili preko posrednika.


Sekundarna berza uključuje tržište van berze kao i samu berzu. Ovde se odvija prodaja traženih papira i hartija od vrednosti drugim investitorima. Za razliku od primarnog, sekundarno tržište nema uticaj na obim investicija jedne zemlje. Glavni učesnici na ovom tržištu su špekulanti, koji kupuju hartije od vrednosti po niskoj ceni pa ih zatim prodaju po višoj ceni.


Jedan od glavnih regulatora na berzi je cena. U njegovom formiranju učestvuju stručnjaci, odgovorna tela, posrednici i investitori. Cene na berzi se formiraju u skladu sa nekoliko principa: profitabilnost papira, njihova usmerenja, smanjenja njihovog profita, potražnje za investitorima, razlika, smanjenja ili povećanja njihovih prihoda. Ovi principi se ostvaruju preko strategija formiranja cena na berzi: postavljanja inicijalne visoke ili niske cene, ostvarivanja profita od brze prodaje, ulaska na tržište i posedovanja dela tržišta.


Rad sa akcijama može ići u različitim pravcima. Akcije se kupuju zbog: profita u vidu njihove kursne razlike, dobijanja dividendi itd. Uprkos stabilnosti i bezbednosti berze, pre početka rada na njoj, vrše se analize koje imaju za cilj da minimizuju rizike investitora.


Nazad na listu članaka
Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.