empty
 
 

Pravila i odredbe takmičenja Velika trka

I. Opšte odredbe

  • 1. Takmičenje Velika trka organizuje kompanija InstaForex.
  • 2. Takmičenje obuhvata 4 faze i finale.
  • 3. Period održavanja takmičenja:
   • - 16.03.2020. – 17.04.2020.;
   • - 18.05.2020. – 19.06.2020.;
   • - 20.07.2020. – 21.08.2020.;
   • - 21.09.2020. – 23.10.2020.
  • 4. Periodi registracije za četiri faze takmičenja:
   • - 27.01.2020. – 15.03.2020.;
   • - 16.03.2020. - 17.05.2020.;
   • - 18.05.2020. - 19.07.2020.;
   • - 20.07.2020. - 20.09.2020.
  • 5. Finale takmičenja: 16.11.2020. – 18.12.2020.
  • 6. Registracija za finale počinje 21.09.2020. u 00:00 i završava se 15.11.2020. sat vremena pre početka takmičenja.
  • 7. Nagradni fond takmičenja iznosi 55.000$.
  • 8. Niz nagrada za prva četiri koraka takmičenja je sledeći:
   • - 1. nagrada - 3000$;
   • - 2. nagrada - 2000$;
   • - 3. nagrada - 1500$;
   • - 4. nagrada - 800$;
   • - 5. nagrada - 600$;
   • - 6. nagrada - 400$;
   • - 7. nagrada - 300$ + 40 bonus poena;
   • - 8. nagrada - 250$ + 30 bonus poena;
   • - 9. nagrada - 200$ + 20 bonus poena;
   • - 10. nagrada - 150$ + 10 bonus poena;
   • - 11. nagrada - 100$ + 5 bonus poena.
  • 9. Niz nagrada za finale takmičenja je sledeći:
   • - 1. nagrada - 6000$;
   • - 2. nagrada - 3500$;
   • - 3. nagrada - 2300$;
   • - 4. nagrada - 1500$;
   • - 5. nagrada - 1000$;
   • - 6. nagrada - 850$;
   • - 7. nagrada - 750$;
   • - 8. nagrada - 550$;
   • - 9. nagrada - 350$;
   • - 10. nagrada - 300$;
   • - 11. nagrada - 250$;
   • - 12. nagrada - 200$;
   • - 13. nagrada - 150$;
   • - 14. nagrada - 100$.
  • 10. Osim novca, u prva 4 koraka takmičenja dodeljuju se bonus poeni koji se mogu koristiti u finalu takmičenja. Učesnik dobija dodatnih 1000 USD uz početni depozit svog računa koji učestvuje u takmičenju za svaki bonus poen. Učesnici koji su učestvovali u prethodnim koracima InstaForex-ove Velike trke i koji su osvojili poene treba da pošalju e-pismo na [email protected] sa zahtevom za isplatu bonusa na njihove račune u finalnom delu takmičenja.

II. Učesnici

  • 1. Svi klijenti InstaForex-a imaju pravo učešća u svim koracima takmičenja.
  • 2. Samo punoletni korisnici (preko 18 godina) mogu učestvovati u takmičenju.
  • 3. Svaki učesnik takmičenja se mora registrovati na sajtu InstaForex-a.
  • 4. Učesnik potvrđuje da će dati tačne podatke, puno ime i prezime identično navedenom u identifikacionom dokumentu, kao i važeću adresu e-pošte.
  • 5. U slučaju da se trgovanje preko dva ili više računa vrši sa iste IP adrese, administracija takmičenja zadržava pravo otkazivanja učešća njihovog (njihovih) vlasnika. Dakle, molimo Vas da ne koristite GPRS- ili 3G- modeme.
  • 6. Organizator zadržava pravo odbijanja registracije bilo kog učesnika bez obrazloženja ili diskvalifikacije bilo kog učesnika u toku takmičenja ili nakon završetka takmičenja uz obrazloženje. Razlog za diskvalifikaciju može biti otvaranje suprotnih naloga velikog obima za iste valutne parove na različitim trgovačkim računima skoro istovremeno, kao i korišćenje grešaka u prikazu kvota za ostvarenje zagarantovanog profita.
  • 7. Prijavom za takmičenje učesnik je saglasan sa svim ograničenjima i pravilima takmičenja.
  • 8. Učešće bliskih rođaka u istom takmičenju je zabranjeno. Ukoliko se podaci za registraciju računa učesnika poklapaju sa podacima nekog drugog učesnika, kompanija zadržava pravo da to poklapanje smatra razlogom za diskvalifikaciju.

III. Uslovi trgovanja

  • 1. Nakon završetka registracije za takmičenje, učesnik postaje vlasnik demo računa.
  • 2. Početni depozit je 100.000$ USD za sve učesnike i ne može biti promenjen.
  • 3. Poluga je 1:500.
  • 4. Demo račun se otvara za svaki korak takmičenja posebno.
  • 5. Svi nalozi postavljeni po netržišnoj ceni su podložni odbijanju. Administracija takmičenja zadržava pravo diskvalifikacije računa u slučaju da je korišćen za trgovanje po netržišnim cenama.
  • 6. Učesnici takmičenja imaju pravo korišćenja robota i svih strategija trgovanja bez ograničenja.
  • 7. Glavni valutni parovi i Forex ukršteni parovi su jedini dostupni trgovački instrumenti u okviru takmičenja.
  • 8. Najmanji obim trgovine je 0,01, a najveći - 10 lotova. Priraštaj je 0,01 lot.
  • 9. Učesnik takmičenja svoj trgovački račun može promeniti u račun bez swap-a kontaktiranjem Odeljenja podrške.
  • 10. Najveći broj otvorenih trgovina uključujući naloge na čekanju je 5.
  • 11. Nivo prekida (Stop Out) je 10%.
  • 12. Ostali trgovački uslovi za račune koje učestvuju u takmičenju su isti kao i za prave trgovačke račune u InstaForex-u.

IV. Određivanje pobednika

  • 1. Nakon završetka svakog koraka takmičenja svi nalozi se automatski zatvaraju po trenutnim cenama.
  • 2. Vlasnici najvećih depozita biće proglašeni pobednicima.
  • 3. U slučaju da dva učesnika ostvare isti profit, pobednika određuje kompanija.
  • 4. Pobednici takmičenja su saglasni sa objavljivanjem njihovih imena.
  • 5. Organizator zadržava pravo odbijanja zahteva za registraciju učesnika bez pružanja obrazloženja ili diskvalifikovanja učesnika u toku ili nakon završetka takmičenja na osnovu direktne ili indirektne sumnje o pokušaju vršenja prevare povezane sa nagradnim fondom.
  • 6. Kompanija zadržava pravo odbijanja isplate novčane nagrade ukoliko učesnik akumulira nagrade na jednom ili više računa.

V. Objavljivanje rezultata

  • 1. Bilansu računa učesnika se u periodu održavanja takmičenja slobodno može pristupiti na sajtu kompanije.
  • 2. Kompanija zadržava pravo objavljivanja izvoda sa računa učesnika nakon završetka takmičenja.
  • 3. Podaci o prebivalištu učesnika takođe mogu biti objavljeni.
  • 4. Rezultati takmičenja biće objavljeni u roku od mesec dana nakon završetka takmičenja i kada se izvrše sve procedure provere.

VI. Uručenje nagrada

  • 1. Pobednici treba da otvore i verifikuju svoje prave trgovačke račune u roku od 30 dana nakon objavljivanja rezultata takmičenja.
  • 2. Nagradna sredstva biće uplaćena na verifikovani pravi trgovački račun koji je dobitnik otvorio.
  • 3. Pobednik preuzima odgovornost za vršenje svih aktivnosti na računu otvorenom za takmičenje i daje saglasnost za njihovu dostupnost administraciji kampanje u skladu sa pravilima i odredbama InstaForex grupacije.
  • 4. Novčana nagrada se ne može povući sa računa. Svaki profit ostvaren na osnovu nagradne sume dostupan je za povlačenje.
  • 5. Organizator zadržava pravo da sve dodeljene nagrade proglasi nevalidnim i podložnim za odbijanje na osnovu direktnog ili indirektnog dokaza o pokušaju malverzacija sa nagradnim fondom.
  • 6. Trgovački račun se odmah nakon povlačenja automatski prazni. Pri razmatranju prijave za povlačenje stručnjaci proveravaju da li bilans i slobodna margina odgovaraju sumi sredstava dostupnih za povlačenje. U slučaju neslaganja sredstva navedena u prijavi za povlačenje se uplaćuju nazad na trgovački račun.
  • 7. Dobitnik je saglasan da će, ukoliko dođe do bilo kog povlačenja sredstava, celokupni nagradni iznos biti otkazan.

VII. Jazik

  • 1. Jezik ovih pravila je engleski.
  • 2. Zbog pogodnosti za takmičare organizator može obezbediti pravila na drugom jeziku. Prevedena verzija pravila je čisto informativnog karaktera.
  • 3. U slučaju neslaganja prevedene verzije i verzije pravila na engleskom jeziku, prioritet ima verzija na engleskom jeziku.
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.