empty
 
 

LIČNE INFORMACIJE

Kada se prijavite za pravi ili demo nalog kod InstaForex-a, mi sakupljamo lične informacije o Vama sa ciljem vođenja poslovanja, kao što su procena Vaših finansijskih potreba, obrada Vaših zahteva i transakcija, informisanje o proizvodima i uslugama koja bi Vam koristile i obezbeđivanje usluge klijentima. Te informacije mogu uključivati:

  • Informacije vezane za prijave - Informacije koje nam dajete prilikom prijava i drugih obrazaca, kao što su Vaše ime, podaci o kontaktu, adresa, datum rođenja, zanimanje, imovina i prihodi.
  • Informacije vezane za transakcije - Informacije o transakcijama sa nama i našim saradnicima, kao i informacije o našoj komunikaciji sa Vama. Primeri uključuju stanje na Vašem računu, aktivnosti trejdovanja, Vaša pitanja i naši odgovori.
  • Informacije vezane za verifikaciju - Informacije neophodne da potvrde Vaš identitet, kao što su pasoš ili vozačka dozvola. Primeri takođe uključuju podatke o Vašem poreklu koji se nalaze u javnom registru ili drugim entitetima koji nisu povezani sa InstaForex-om. Politika protiv pranja novca zahteva da mi sakupimo informacije i preduzmemo akcije neophodne za potvrdu Vašeg identiteta.
  • Informacije o Vašim pretplatama, kao što su signali, upozorenja, kategorija vesti i pretplata na cene.

O COOKIES-IMA

Cookies su mali fajlovi koji se čuvaju na kompjuteru posetilaca sajtova i sadrže informacije koje se koriste za pravljenje statistika stepena korišćenja i poseta. Ovi podaci pomažu u odlučivanju o najefikasnijem načinu reklamiranja, a takođe omogućavaju praćenje opšteg stanja aktivnosti posetilaca sajtova. Kompanija InstaForex ili bilo koji drugi projekat mogu da koriste ove fajlove dok obezbeđuju kompjuterski softver kompaniji. Podaci koje cookies sadrže su anonimni i pomoću njih ne može da se identifikuje određeni korisnik.


TEHNOLOGIJA BEZBEDNOSTI

InstaForex koristi Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju šifrovanja u cilju zaštite određenih informacija koje predajete. Ovaj tip tehnologije štiti da Vaše informacije ne budu iskorišćene od bilo koga sem InstaForex-a dok se prenose ka nama. Trudimo se svim silama da obezbedimo naše sajtove i da oni zadovoljavaju zahteve industrijskog standarda. Takođe koristimo sredstva obezbeđivanja sigurnosti kao što su zaštitni zidovi, sistemi autentifikacije (tj. lozinke i lični identifikacioni brojevi) i mehanizmi kontrole sprečavanja neovlašćenog pristupa sistemima i podacima.


DELJENJE INFORMACIJA SA NAŠIM SARADNICIMA

Možemo da podelimo goreopisane lične informacije sa našim saradnicima u cilju poslovanja, kao što je održavanje računa klijenata i obaveštavanje klijenata o novim proizvodima i uslugama, kako je dozvoljeno zvaničnim zakonom. Naši partneri mogu uključiti kompanije koje mi kontrolišemo ili čiji smo vlasnici kao i kompanije koje imaju suvlasništvo u našoj kompaniji. Informacije koje delimo sa našim partnerima mogu biti bilo koje informacije prethodno opisane, kao što je Vaše ime, adresa i podaci o računu. Naši partneri zadržavaju privatnost Vaših informacija u istoj meri kao što čini i kompanija InstaForex a u skladu sa ovom politikom.


DELJENJE INFORMACIJA SA TREĆIM LICIMA

Kompanija InstaForex ne otkriva Vaše lične podatke trećim licima, osim na način koji je opisan ovom polisom. Treća strana može izvršiti razmenu takvih informacija sa nepartnerskim kompanijama koje pružaju usluge za Vaš račun ili uređuju Vaše transakcije sa InstaForex-om, uključujući one koje pružaju profesionalni, pravni ili savet vezan za Vaš račun kompaniji InstaForex. Nepartnerske kompanije koje pomažu kompaniji InstaForex u pružanju usluga, dužne su da čuvanju poverljivost takvih podataka u meri u kojoj je primaju i da koriste Vaše lične podatke samo u toku pružanja takvih usluga i samo za svrhe koje određuje kompanija InstaForex. Takođe možemo otkriti Vaše lične podatke trećim licima kako bi izvršili Vaše instrukcije ili na osnovu Vaše izričite saglasnosti. Želimo da znate da InstaForex neće prodati Vaše lične informacije.


REGULACIJA OTKRIVANJA

Pod određenim okolnostima, kompanija InstaForex može otkriti Vaše lične podatke trećim licima, kao što je dozvoljeno ili propisano važećim zakonima i propisima. Na primer, mi možemo otkriti Vaše lične podatke u cilju saradnje sa regulatornim organima i agencijama za sprovođenje zakona u vezi sa sudskim pozivima ili drugim zvaničnim zahtevima, kao i kada je neophodno da zaštitimo svoja prava i imovinu. Sem u slučajevima opisanim u ovoj polici o bezbednosti, mi nećemo koristiti Vaše lične podatke za bilo koju drugu svrhu osim na način koji smo opisali da će ti podaci biti korišćeni u trenutku kada ste ih predali nama ili ukoliko imamo Vaše odobrenje.


OPT OUT

Niste u obavezi da podnesete bilo koje lične podatke koje možemo da tražimo. Ipak, ukoliko to ne učinite može doći do posledice da nečemo biti u mogućnosti da otvorimo ili održavamo Vaš račun ili da Vam obezbedimo usluge. Dok ulažemo trud da obezbedimo da sve informacije koje imamo o Vama budu tačne, potpune i nove, Vi nam s tim u vezi možete značajno pomoći tačnim obaveštavanjem ukoliko postoje bilo kakve promene Vaših ličnih podataka.


Ako ne želite da Vaši lični podaci budu otkriveni trećim licima kao što je opisano u ovoj polisi, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-maila na: [email protected] ili slanjem zahteva na sledeću adresu:

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.