empty
 
 

Kampan Chancy deposit (Riskantny vklad)


I. Všeobecné ustanovenia
1. Názov súťaže je Šťastný vklad (ďalej len "Súťaž").
2. Súťaž organizuje skupina InstaFintech Group (ďalej len "Organizátor").
3. Súťaž sa organizuje v mesačných intervaloch (ďalej len "Trvanie Súťaže").
4. Výška výhry sa mení každý mesiac.

II. Účastníci
1. Súťaže sa môžu zúčastniť zákazníci starší ako 18 rokov a spôsobilí na právne úkony, ktorí majú v spoločnosti InstaForex vlastný živý obchodný účet (ďalej len "Účastníci").
2. Pre účasť v Súťaži je potrebné počas Trvania Súťaže vložiť na živý obchodný účet v spoločnosti InstaForex minimálne 3 000 USD.

III. Určenie víťazov
1. Každý mesiac sa počas Trvania Súťaže náhodne určí jeden víťaz.

IV. Zverejnenie výsledkov
1. Výsledky Súťaže sa zverejnia do 14 dní od ukončenia Súťaže a vykonania všetkých potrebných overovaní.

V. Obdržanie ceny
1. Aby si mohli víťazi prevziať cenu, musia si otvoriť a overiť obchodný účet do 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledkov Súťaže.
2. Suma výhry sa nedá z účtu vybrať, ale akýkoľvek zisk dosiahnutý pomocou týchto prostriedkov sa dá vybrať bez obmedzení.
3. Požadovaná suma sa automaticky odpíše z obchodného účtu v momente odoslania požiadavky na výber. Odborníci následne požiadavku na výber preskúmajú a zistia, či je zostatok a voľná marža v súlade so sumou dostupnou na výber. Ak to tak nie je, suma špecifikovaná v žiadosti o výber sa pripíše naspäť na obchodný účet.
4. Víťaz súhlasí s tým, že po uskutočnení akéhokoľvek výberu sa výhra zruší v plnej výške.

VI. Jazyk
1. Tieto pravidlá sú stanovené v angličtine.
2. Organizátor môže Účastníkovi pravidlá poskytnúť v inom jazyku. Preložená verzia pravidiel má len informatívny charakter.
3. V prípade odlišnosti preloženej a originálnej verzie v angličtine majú pravidlá v angličtine prednosť.

Hlavna stranka sutaze

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.