Kampan Chancy deposit (Riskantny vklad)


I. Všeobecné ustanovenia
1. Názov súťaže je Šťastný vklad (ďalej len "Súťaž").
2. Súťaž organizuje skupina InstaForex Group (ďalej len "Organizátor").
3. Súťaž sa organizuje v mesačných intervaloch (ďalej len "Trvanie Súťaže").
4. Výška výhry sa mení každý mesiac.

II. Účastníci
1. Súťaže sa môžu zúčastniť zákazníci starší ako 18 rokov a spôsobilí na právne úkony, ktorí majú v spoločnosti InstaForex vlastný živý obchodný účet (ďalej len "Účastníci").
2. Pre účasť v Súťaži je potrebné počas Trvania Súťaže vložiť na živý obchodný účet v spoločnosti InstaForex minimálne 3 000 USD.

III. Určenie víťazov
1. Každý mesiac sa počas Trvania Súťaže náhodne určí jeden víťaz.

IV. Zverejnenie výsledkov
1. Výsledky Súťaže sa zverejnia do 14 dní od ukončenia Súťaže a vykonania všetkých potrebných overovaní.

V. Obdržanie ceny
1. Aby si mohli víťazi prevziať cenu, musia si otvoriť a overiť obchodný účet do 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledkov Súťaže.
2. Suma výhry sa nedá z účtu vybrať, ale akýkoľvek zisk dosiahnutý pomocou týchto prostriedkov sa dá vybrať bez obmedzení.
3. Požadovaná suma sa automaticky odpíše z obchodného účtu v momente odoslania požiadavky na výber. Odborníci následne požiadavku na výber preskúmajú a zistia, či je zostatok a voľná marža v súlade so sumou dostupnou na výber. Ak to tak nie je, suma špecifikovaná v žiadosti o výber sa pripíše naspäť na obchodný účet.
4. Víťaz súhlasí s tým, že po uskutočnení akéhokoľvek výberu sa výhra zruší v plnej výške.

VI. Jazyk
1. Tieto pravidlá sú stanovené v angličtine.
2. Organizátor môže Účastníkovi pravidlá poskytnúť v inom jazyku. Preložená verzia pravidiel má len informatívny charakter.
3. V prípade odlišnosti preloženej a originálnej verzie v angličtine majú pravidlá v angličtine prednosť.

Hlavna stranka sutaze

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.