Mapa stránok
العربية Български 中文 Čeština English Français Deutsch हिन्दी Bahasa Indonesia Italiano Bahasa Malay اردو Polski Português Română Русский Srpski Slovenský Español ไทย Nederlands Українська Vietnamese বাংলা Ўзбекча O'zbekcha Қазақша

InstaForex Client Area

 • Osobné nastavenia
 • Prístup ku všetkým službám InstaForex
 • Podrobné štatistiky a správy o obchodoch
 • Úplný rozsah finančných transakcií
 • Systém riadenia viacerých účtov
 • Maximálna ochrana údajov

InstaForex Partner Area

 • Úplné informácie o klientoch a províziách
 • Grafické štatistiky účtov a kliknutí
 • Nástroje správcu webu
 • Hotové webové riešenia a široká paleta bannerov
 • Vysoká úroveň ochrany údajov
 • Správy spoločnosti, RSS kanály a forex informátori
Registrovať účet
Partnerský program
cabinet icon

InstaForex - vždy v popredí! Otvorte obchodný účet a staňte sa súčasťou tímu InstaForex Loprais!

História úspechu tímu vedeného Alesom Lopraisom sa môže stať vašou históriou úspechu! Obchodujte s dôverou a smerujte k vedeniu ako pravidelný účastník Dakar Rally a víťaz Silk Way Rally Tím InstaForex Loprais to je!

Prihláste sa a vyhrajte s InstaForexom!

Okamžité otvorenie účtu

toolbar icon

Obchodná platforma

Pre mobilné zariadenia

Pre obchodovanie cez prehliadač

Don't dream it, win it! Jaguar F-Type od InstaForexu

1. Všeobecné ustanovenia

  • 1.1 Názov kampane je "Don't dream it, win it! Jaguar F-Type od InstaForexu" (ďalej v texte, Kampaň).
  • 1.2 Kampaň je organizovaná spoločnosťou InstaForex Group (ďalej v texte, Organizátor).
  • 1.3 Hlavnou cenou v Kampani je Jaguar F-Type.
  • 1.4 Kampaň sa koná od 27. októbra 2014 do 31. októbra 2016 (ďalej v texte, trvanie Kampane).
   • 1.4.1 O Jaguar F-Type sa súťaží od 27. októbra 2014 do 31. októbra 2016.

2. Účastníci kampane

  • 2.1 Kampane sa môžu zúčastniť všetci klienti InstaForexu, ktorí majú viac ako 18 rokov (ďalej v texte ako Účastník).
  • 2.2 Pre účasť v kampani musia Účastníci vložiť na svoje InstaForex live obchodné účty minimálne $1,500 počas obdobia trvania Kampane a zaregistrovať sa na www.instaforex.com. Pre registráciu do Kampane stačí členom InstaForex Klubu vložiť minimálne 1 000 usd.
  • 2.3 Účastníci môžu mať viacero obchodných účtov zaregistrovaných do Kampane čím sa zvyšuje ich šanca na výhru. Avšak v prípade, že má účastník zaregistrovaných viac ako 100 účtov do Kampane, Organizátor súťaže si vyhradzuje právo znížiť tento počet na 100.
  • 2.4 Kampane sa môže zúčastniť, ktorýkoľvek live obchodný účet, ktorý spĺňa nasledujúcu požiadavku: A - B + C > 1500.00 USD, kde A je celková suma vkladov od 27. októbra 2014, B je suma výberov od 27. októbra 2014 a C je výsledok obchodovania. V prípade, že С<0, podmienka sa zjednodušuje na А - В > $1500.00. Majitelia InstaForex klubovej karty musia spĺňať nasledujúcu podmienku: A - B + C > $1000.00, kde A je suma vkladov od 27. októbra 2014, B je suma výberov od 27. októbra 2014, C je výsledok obchodovania. V prípade, že С<0, podmienka je nasledujúca: А - В > $1000.00.

3. Podmienky obchodovania

  • 3.1 Všetky obchodné pozície otvorené za netrhové ceny budú zmazané.
  • 3.2 Účastník môže využívať akýchkoľvek expertných poradcov (AOS) a obchodné stratégie.
  • 3.3 Účastník môže zmeniť typ svojho obchodného účtu na Bezswapový (alebo naopak) kontaktovaním oddelenia Klientskej Podpory.
  • 3.4 Zvyšok obchodných podmienok je analogický k normálnym obchodným podmienkam, ktoré upravujú live obchodné účty v spoločnosti InstaForex.

4. Určenie víťaza

  • 4.1 Určenie víťaza kampane "Don't dream it, win it! Jaguar F-Type od InstaForexu" (ďalej v texte Víťaz).
   • 4.1.1 Víťaz bude určený na základe posledných 5 číslic jeho obchodného účtu (bez ohľadu na to či má 5,6 alebo 7 číselný účet). Ak sa týchto 5 čísel zhoduje s Jaguar číslom, majiteľ tohto účtu bude vyhlásený za majiteľa Jaguaru F-Type.
   • 4.1.2 O 23:59 v nedeľu 30. októbra 2016 bude určené Jaguar číslo na základe uzatváracích kurzov:
    • Prvá číslica z Jaguár čísla = posledná číslica z uzatváracieho kurzu EURUSD
    • Druhá číslica z Jaguár čísla = posledná číslica z uzatváracieho kurzu GBPUSD
    • Tretia číslica z Jaguár čísla = posledná číslica z uzatváracieho kurzu USDJPY
    • Štvrtá číslica z Jaguár čísla = posledná číslica z uzatváracieho kurzu USDCHF
    • Piata číslica z Jaguár čísla = posledná číslica z uzatváracieho kurzu USDCAD
   • 4.1.3 V prípade, že číslo účtu zhodujúce sa s Jaguár číslom nie je registrované do Kampane, za víťaza bude označené najbližšie predchádzajúce alebo nasledujúce číslo účtu. Víťaz bude určený na základe najvyššieho vkladu vypočítaného podľa nasledujúceho vzorca: A - B + C.
   • 4.1.4 Ak existuje niekoľko účtov, ktorých čísla sa zhodujú s Jaguár číslom - 5 číselný účet, 5 posledných čísel zo 6 číselných účtov a 5 posledných čísiel zo 7 číselných účtov - potom bude hlavná cena udelená majiteľovi účtu s najväčším vkladom. Najväčší vklad je určený na základe nasledujúceho výpočtu: A - B + C.

5. Zverejnenie výsledkov

  • 5.1 Zverejnené môžu byť údaje o bydlisku Účastníkov.
  • 5.2 Výsledky kampane sú zverejnené do 10 dní od konca kampane, keď sú ukončené všetky potrebné kontroly.
  • 5.3 Výsledky Kampane spolu s udeľovacou ceremóniou budú uverejnené na www.instaforex.com a vydané v určitých TV a tlačových médiách.

6. Prevzatie ceny

  • 6.1. Všeobecné ustanovenia.
   • 6.1.1 Do 20 dní od zverejnenia výsledkov kampane, si Víťaz s Organizátorom telefonický dohodnú dátum, čas a miesto odovzdávacej ceremónie.
   • 6.1.2 Po tom čo je určený účet, ktorý je víťazný, Organizátor skontroluje informácie o Víťazovi a legitimitu účasti v kampani podľa paragrafov 2.1. - 2.3. týchto podmienok. Ak je niektorý údaj falošný alebo Víťaz nemal právo zúčastniť sa Kampane, výsledky kampane budú označené za neplatné.
   • 6.1.3 V prípade, že odovzdanie ceny je zdržiavané zo strany Víťaza (nepredloženie ID, vypršanie platnosti ID atď.), organizátor si vyhradzuje právo neudeliť cenu Víťazovi.
  • 6.2 Odovzdanie Jaguaru F-Type.
   • 6.2.1 Jaguar F-Type môže byť odovzdaný v sídle spoločnosti v Kaliningrade (Ruská Federácia) alebo v Moskve (Ruská Federácia) alebo v inej časti sveta na základe dohody s Víťazom.
   • 6.2.2 Vlastnícke právo na Jaguar F-type je prevedené na Víťaza iba po skontrolovaní platnosti ID a po podpísaní Akceptačnej dohody. Akceptačná dohoda obsahuje: celé meno, dátum, ID údaje, telefónne číslo s predvoľbou krajiny a mesta. V prípade, že klient neposkytne tieto informácie, Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť cenu Víťazovi.
   • 6.2.3 V prípade, že Víťaz kampane nie je schopný prevziať cenu, kontrakt môže byť uzavretý s inou osobou ktorá disponuje plnou mocou udelenou a podpísanou Víťazom kampane.
   • 6.2.4 Po odovzdávacej ceremónií, Víťaz kampane na seba preberá zodpovednosť za zaplatenie daní a ostatných povinných poplatkov vzťahujúcich sa na výhru.
   • 6.2.5 InstaForex je zodpovedný za doručenie automobilu na miesto kde Víťaz žije. Avšak Víťaz zodpovedá za zaplatenie daní a colných poplatkov.
   • 6.2.6 Víťaz má právo získať namiesto automobilu obchodný účet s vkladom 130 000 usd. Tento účet však má niekoľko zvláštností:
    • počiatočný vklad v sume 130 000 je vložený na účet až po tom čo víťaz podstúpil druhú úroveň verifikácie tohto účtu;
    • počiatočný vklad vo výške 130 000 usd nemôže byť vybraný. Avšak 50% z profitu získaného z čiastky 130 000 usd môže byť vybraný bez obmedzení;
    • maximálny počet otvorených obchodov nemôže prekročiť 10 a celkový objem nesmie prekročiť 600;
    • minimálny objem obchodu je 6 lotov;
    • víťaz má zakázané používať také obchodné stratégie, ktoré zahŕňajú otváranie príležitostných jednosmerných obchodov najvyššieho objemu alebo vytvorenie takýchto obchodov z viacerých jednosmerných pozícií;
    • maximálna suma profitu, ktorú je možné vybrať z takéhoto účtu sa rovná dvojnásobku sumy výhry.

7. Záverečné ustanovenia

  • 7.1 Organizátor sa postará o ochranu údajov týkajúcich sa Kampane proti neautorizovanému prístupu a nie je povinný poskytovať akékoľvek informácie tretej strane.
  • 7.2 Registráciou do Kampane v prípade víťazstva Účastník súhlasí s:
   • rozhovorom do rádia, televízie a ostatných mass médií;
   • použitím jeho/jej obrázka (fotky, atď.) Organizátorom na reklamné účely;
   • použitím jeho/jej mena Organizátorom na reklamné účely bez ďalšieho nároku na akékoľvek dodatočné odmeny;
   • autorské práva reklamných materiálov, ktoré boli zhotovené s pomocou hore uvedených podkladov sú výhradným vlastníctvom Organizátora.
  • 7.3 Všetky nezhody a nedorozumenia, ktoré sa môžu objaviť počas trvania Kampane, alebo sa týkajú výsledkov sú riešené pomocou rokovaní.
  • 7.4 Registrácia do kampane znamená oboznámenie a súhlas s pravidlami a podmienkami.
  • 7.5 Ak Víťaz odmietne dodržiavať pravidlá, jeho účasť bude predmetom zrušenia.

8. Jazyk.

  • 8.1. Jazykom týchto pravidiel je Angličtina.
  • 8.2. Pre pohodlie účastníka, môže Organizátor poskytnúť pravidlá v inom jazyku ako angličtine. Preložená verzia pravidiel má iba informačný charakter.
  • 8.3. V prípade, že vznikla odlišnosť medzi preloženou verziou a pravidlami v Angličtine, pravidlá v Angličtine sa považujú za nadradené a berie sa do úvahy ich znenie.

Domovská stránka kampane