empty
 
 

Pravidlá Rally FX-1 od InstaForexu

I. Všeobecné podmienky

 • 1. Súťaž je nazvaná Rally FX-1 (nižšie v texte "Súťaž").

  2. Súťaž je organizovaná InstaForex Group (nižšie v texte "Organizátor").

  3. Súťaž sa koná v jeden deň a to piatok od 00:00 do piatka 23:59.

  4. Celková čiastka na výhry v každom diele súťaže je 1500 USD, ktoré sa rozdeľujú medzi víťazov podľa nasledujúcich princípov:

  • - 1 place - USD 500;
   - 2 place - USD 400;
   - 3 place - USD 300;
   - 4 place - USD 200;
   - 5 place - USD 100.

   These funds are unwithdrawable, yet profit made with them is allowed for withdrawal without any restrictions.

  5. Môžete sa zaregistrovať na nasledujúci týždeň počas celého týždňa, ktorý mu predchádza. Registrácia končí 1 (jednu) hodinu pred začiatkom súťaže.

II. Účastníci

 • 1. Každý majiteľ účtu v InstaForexe je oprávnený zúčastniť sa súťaže (Účastník) každý týždeň.

  2. Súťaž je dostupná iba pre obchodníkov nad 18 rokov.

  3. Každý účastník sa musí zaregistrovať na stránke spoločnosti.

  4. Účastníci vždy otvárajú nový DEMO účet pre každý diel súťaže.

  5. Účastníci súhlasia s poskytnutím pravdivých údajov pri registrácií: jeho/jej celé meno, rovnaké ako je uvedené v identifikačnom doklade a aktívnu emailovú adresu.

  6. V prípade, že zistíme, že obchodujete na dvoch alebo viacerých účtoch z rovnakej IP adresy, usporiadateľ môže diskvalifikovať ich vlastníkov. Veľmi z tohto dôvodu odporúčame vyhnúť sa GPRS a 3G modemom.

  7. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť registráciu akéhokoľvek účastníka bez udania dôvodu diskvalifikácie účastníka, počas trvania súťaže alebo po súťaži bez vysvetlenia. Dôvodom na diskvalifikáciu môže byť otvorenie veľkého objemu opačných objednávok na rovnakých menových pároch na rozdielnych obchodných účtoch v približne rovnakom čase, a tak isto zneužívanie zamrznutia pohybu kurzu k získaniu zaručeného profitu.

  8. Účastník súhlasí so všetkými obmedzeniami a pravidlami regulujúcimi súťaž.

  9. Zapájanie účtov príbuzných do súťaže je zakázané. V prípade, že akékoľvek registračné údaje uvedené účastníkom sú zhodné s údajmi ďalšieho účastníka, spoločnosť to môže pokladať za dôvod na diskvalifikáciu.

III. Podmienky obchodovania

 • 1. Po registrácií účastník získava DEMO účet.

  2. Počiatočný depozit je 40000 USD pre všetkých účastníkov a je nemenný.

  3. Páka je 1:500.

  4. Všetky objednávky, ktoré budú zadané v netrhovej cene budú zrušené. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo diskvalifikovať účet v prípade, že bol použitý na obchodovanie za netrhové kurzy.

  5. Účastníci môžu používať akékoľvek automatické obchodné systémy a obchodné stratégie.

  6. Major currency pairs and forex crosses are the only available trading instruments at the contest.

  7. Minimálny objem obchodu je 0.01 lotu, maximálny objem obchodu je 10 lotov.

  8. Účastník môže požiadať o bezswapový účet kontaktovaním oddelenia podpory.

  9. Maximálne množstvo obchodov otvorených v rovnakom čase vrátane čakajúcich objednávok je 7.

  10. Stop out úroveň je 10%.

  11. Zvyšné podmienky obchodovania sú analogické s pravidlami ostatných InstaForex súťaží.

IV. Zverejnenie výsledkov

 • 1. Zostatok na účtoch účastníkov súťaže je dostupný na webstránke organizátora počas celého trvania súťaže.

  2. Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť výsledky súťaže po jej ukončení.

  3. Údaje o bydlisku účastníkov môžu byť tiež zverejnené.

  4. Výsledky súťaže sú publikované do 14 dní od jej konca a po overení správnosti.

V. Určenie víťazov

 • 1. Obchody sú automaticky uzatvorené na aktuálnych kurzoch počas 10 minút po ukončení súťaže. Účastník akceptuje fakt, že uzatváracie ceny môžu mať inú hodnotu kvôli niekoľkým minútam rozdielu v uzavretí. Swapy vzniknuté počas súťaže sa tak isto berú v úvahu pri určovaní víťazov.

  2. Po skončení súťaže, budú ako víťazi oznámení účastníci s najvyššími depozitmi.

  3. V prípade dvoch účastníkov s rovnakou výškou depozitu, organizátor rozhodne, kto obsadí ktoré miesto.

  4. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením ich celého mena.

  5. The Participant is not entitled to obtain two prizes per month. In case the Participant takes a prize place more than once a month, his account drops out of the Contest and the range of prizes shifts down starting from his place.

  6. K získaniu odmeny, musí každý víťaz splniť nasledujúcu požiadavku: minimálne 5% z celkového profitu je získaného z obchodovania na obidvoch pároch GBPUSD a GBPJPY.

  7. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

VI. Získanie cien

 • 1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.

  2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.

  3. Výhry nemôžu byť vybrané z účtu; avšak, profit vytvorený nad výšku výhry môže byť vybraný bez akýchkoľvek obmedzení.

  4. Z obchodného účtu sú odrátané prostriedky automaticky vyplnením žiadosti na výber. Pri posúdení žiadosti sa špecialista uistí, že zostatok na účte a voľná marža sa zhoduje s prostriedkami dostupnými na výber. V prípade nezhody sumy uvedenej v žiadosti o výber je suma vrátená naspäť na účet.

VII. Jazyk

 • 1. Hlavným jazykom súčasných pravidiel je angličtina.

  2. Pre vaše pohodlie, organizátor môže poskytnúť pravidlá aj v inom jazyku, než je angličtina. Preložená verzia pravidiel má však len informatívny charakter.

  3. V prípade, že sa preložená verzia líši od anglickej verzie zmluvy, anglická verzia sa považuje za nadradenú verziu.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.