Čo môže vplývať na kolísanie mien?

1. Očakávanie vyhlásenia dát a tak isto ich samotné vyhlásenie. Dáta môžu byť pochopené ako ukazovateľ výkonnosti ekonomík krajín, ktorej meny sa správa týka. Správy o zmenách úrokových sadzieb, ekonomické predpovede a analýzy, prípadne iné udalosti najviac vplývajú na menový trh.

Obdobie pred vydaním výsledkov správ a následne samotné uverejnenie výsledkov, môže silne vplývať na pohyb mien. Niekedy je ťažko povedať čo spôsobuje väčší efekt, či samotné čakanie na výsledok alebo jeho vyhlásenie, ale významné udalosti vždy spôsobia významný a často aj dlhodobejší pohyb.

Čas a dátum nadchádzajúcej údalosti, či vyhlásenia výsledkov je dopredu známy. Informácie o najdôležitejších udalostiach a výsledkoch v určitých krajinách sú uverejňované v ekonomických kalendároch. Pred zverejnením samotných výsledkov, sú uverejňované analytické predpovede o tom, aký vplyv môžu mať tieto výsledky na kurzy určitých menových párov. Preto pri čakaní na vyhlásenie výsledkov sa začína výmenný kurz hýbať v predpokladanom smere a často, po potvrdení predpovede, sa výmenný kurz začne pohybovať opačným smerom. To sa stáva preto, že obchodníci uzavrú svoje pozície otvorené počas obdobia čakania na výsledky.

2. Aktivita fondov (investičných, dôchodkových a poistných fondov) majú najvyšší vplyv na dlhodobý pohyb mien. Aktivity fondov zahŕňajú investovanie do rôznych mien. Ich veľký kapitál im umožňuje otočiť výmenný kurz do určitého smeru. Riadenie kapitálu zabezpečené manažérmi fondov.

Manažéri majú svoje vlastné metódy, preto pozície otvorené týmito manažérmi môžu byť krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Rozhodnutia o otvorení pozícií sú urobené na základe dôkladných analýz (fundamentálnej, technickej a ostatných) trhu. Ak otvoria pozíciu v čas a v správnom smere, manažéri pokračujú v preventívnych úkonoch(taktike) a snažia sa predpovedať dôsledky udalostí, indexov a správ na ich pozície. Analýzi trhu nemôžu poskytovať 100% presný výsledok, ale fondy s ich obrovským kapitálom a osvedčenými taktikami sú schopné začať, korigovať či zväčšiť aj najsilnejšie trendy.

3. Importné a dovozné spoločnosti sú priami účastníci Forexu, ktorých aktivita vplýva na pohyb mien tým, ako títo exportéri predávajú a nakupujú meny. Zodpovedné exportné a importné spoločnosti majú analytické oddelenia. Tieto oddelenia predpovedajú pohyb výmenných kurzov za účelom ďalšieho nákupu alebo predaja meny.

Sledovanie trendov je tiež veľmi dôležité pre importérov a exportérov kvôli zabezpečeniu sa proti menovým rizikám. Otvorenie obchodu naopak oproti ďalšiemu minializuje riziko. V plyv exportérov a importérov na trh je krátkodobý a nevytvára celkové trendy, a objem ich operácií je vzhľadom na veľkosť trhu nevýznamný.

4. Vyhlásenia politikov počas stretnutí, tlačových konferencií, samitov a správy môžu mať vážny vplyv na kolísanie mien. Ich vplyv môže byť porovnateľný s ekonomickými ukazovateľmi.

Väčšinou je čas ich zverejnenia dopredu známy, a je predpokladaný v predpovediach ich vplyv. Avšak, niekedy sú neočakávané a spôsobia silný a často nepredpovedateľný pohyb. Vyhlásenia obsahujúce údaje s dlhodobými dôsledkami (ako napr. zmena úrokových sadzieb alebo údaje o rozpočtoch) môžu začať dlhodobý trend.

V prípade, že je hodnota kurzu kritická, vyhlásenia môžu spôsobiť zásah centrálnych bánk. Toto pravdepodobne bude mať veľký vplyv na trh. Za niekoľko minút sa môže výmenný kurz pohnúť o niekoľko stoviek bodov v smere intervencie.

5. Vláda vplýva na trh pomocou centrálnej banky. Operácie na menovom trhu vykonávané bez akéhokoľvek zásahu centrálnej banky spôsobia národnej mene určitej krajiny to, že sa stane táto mena voľne plávajúcou. Napriek tomu toto je veľmi zriedkavá situácia. Krajiny s takýmto kurzom môžu niekedy skúsiť ovplyvniť túto situáciu pomocou menových operácií.

Krajiny so záujmom na raste spotreby a rozvoji priemyslu regulujú výmenné kurzy. Najčastejšie používajú priamu a nepriamu reguláciu. Nepriama regulácia dovoľuje určitú úroveň infácie, sumu peňazí v obehu, atď. Priama regulácia zahŕňa úrokovú politiku a menové intervencie. Táto druhá je spojená so silným ubýtkom alebo prírastkom veľkého objemu meny na medzinárodných trhoch. Centrálne banky to nedosiahnu na trhu priamo ale používajú na to komerčné banky. Objem intervencií je v miliónoch dolárov, preto intervencie výrazne ovplyvňujú pohyb meny. Niekedy centrálne banky rôznych krajín vykonávajú spoločnú intervenciu na menovom trhu.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.