Cena meny oproti inej sa neustále mení (rastie alebo klesá). Napríklad ak povieme, že dolár je klesajúci, nie je to celkom jasné vyjadrenie, ako US dolár môže rásť oproti austrálskemu doláru tak môže padať oproti euru. Meny sú vždy obchodované v pároch. Ako sú meny kótované oproti iným, názvy mien môžu byť rozdelené lomítkom (/) a sú zapísané takto: EUR/USD.


Menové páry korešpondujú s pomerom ceny mien, vytváranej párom. Napríklad, cena EUR/USD páru zobrazuje koľko USD môžete kúpiť za 1 EUR. Prvá mena v páre je základná mena a druhá je mena tzv. kótovacia alebo kótovaná mena. Euro je základná mena voči ostatným hlavným svetovým menám. Existujú nasledujúce základné menové páry:


Symbol Názov Hovorový názov
EUR/USD euro, americký dolár Euro
USD/JPY americký dolár, japonský jen Yen
GBP/USD libra, dolár Šterling alebo Cable
USD/CHF americký dolár, švajčiarsky frank Swissy
AUD/USD austrálsky dolár, americký dolár Aussie
USD/CAD americký dolár, kanadský dolár Loonie
NZD/USD novozelándský dolár, americký dolár Kiwi

Existujú tzv. hlavné (kráľovské) páry, ktoré predstavujú približne 75% všetkých vykonaných operácií na Forex trhu a sú to: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, a USDJPY. Ako vidíme americký dolár sa nachádza vo všetkých menových pároch, teda, ak menový pár obsahuje americký dolár, pár je považovaný za hlavný menový pár. Páry ktoré neobsahujú americký dolár sú nazývané krížové menové páry tzv. cross páry. Najviac obchodované sú nasledujúce crossové páry.


Symbol Názov
EUR/CHF euro - švajčiarsky frank
EUR/GBP euro - šterling
EUR/JPY euro- jen
GBP/JPY šterling - jen
AUD/JPY austrálsky dolár - japonský jen
NZD/JPY novozélandský dolár- japonský jenGBP/USD.
Black Wednesday 1992
GBP/USD.
Black Wednesday 1992
Thus, let us consider the most outstanding events in the history of the currency pairs.
One of the most interesting movements in Forex market history was shown by the British pound in autumn 1992, on September 16. That day is known as Black Wednesday with the British posting its biggest fall. It was mostly seen in the GBP/DEM (British pound vs Deutschemark) and the GBP/USD (British pound vs US dollar)currency pairs.
The fall of the British pound against the US dollar in the period from November to December 1992 constituted 25% (from 2.01 to 1.51 GBP/USD).

Takže, poďme si prebrať najvzrušujúcejšiu udalosť v histórií obchodovania menových párov.

Jednen z najzaujímavejších pohybov histérie Forex trhu ukázala britská libra na jeseň roku 1992, presnejšie 16. septembra. Neskôr bol tento deň nazvaný \"Čierna streda\", je to deň kedy bol zaznamenaný najväčší prepad britskej meny. Najdramatickejšie to bolo vidieť na menových pároch GBP/DEM (libra/nemecká marka) a na GBP/USD (libra/ americký dolár).

Prepad britskej libry voči americkému doláru v období od novembra do decembra 1992 predstavoval 25% (z 2.01 na 1.51 GBP/USD).

Hlavnou príčinou pre túto \"krízu šterlingu\" je účasť Veľkej Británie v Európskom menovom systéme s pevne určenými menovými rozpätiami, nedávne voľby do parlamentu, znižovanie priemyselnej výroby, Národná banka Anglicka sa usilovala udržať paritu s nemeckou markou, rovnako ako dramatický odliv investorov. V rovnakom čase, sa z týchto dôvodov nemecký menový trh stával omnoho atraktívnejším ako britský. Celkovo špekulanti hromadne predávali libru voči nemeckej marke a americkému doláru. Dôsledky menovej krízy boli nasledujúce: veľký nárast úrokovej miery z 10% na 15%, britska vláda musela akceptovať devalváciu libry a vystúpiť európskeho monetárneho systému. Vo výsledku sa libra vrátila k voľnému plávajúcemu výmennému kurzu.

Ďalším fascinujúcim menovým párom je jen voči americkému doláru (USD/JPY). Tento menový pár je na treťom mieste čo sa týka objemov obchodov, po euro/americký dolár a britská libra/americký dolár. Najviac sa obchoduje počas ázijskej seansy. Pohyb tohto páru je zvyčajne pomalší, USD/JPY ale rýchlo reaguje na zvýšené riziko na finačných trhoch. Od polovice 80-tych rokov začal kurz jenu aktívne posilovať voči americkému doláru. Na začiatku 90-tych rokov sa z priaznivej ekonomickej situácie zmenila táto situácie na stagnáciu japonskej ekonomiky, zvýšila sa nezamestnanosť, zisky a mzdy poklesli tak isto ako životná úroveň obyvateľstva v krajine.

A na začiatku roka 1991, toto spôsobilo v Japonsku bankroty mnohých finančných organizácií. Výsledkom toho, kurzy na tokijskej burze skolabovali, nastalo znehodnotenie jenu, potom sa začal nárast bankrotov priemyselných spoločností. A v roku 1995, bolo zaznamenané historické minimum páru USD/JPY na úrovni 79.80.

Začiatkom rokov 1997-1998 ázijská kríza viedla k rozdrveniu jenu. To vyústilo do poklesu jenu voči doláru zo 115 jenov za jeden americký dolár na 150 jenov za jeden americký dolár.

Globálna ekonomická kríza sa dotkla takmer všetkých sfér ľudkej aktivity. Nevyhol sa tomu ani Forexový trh. Silný účastníci Forex trhu (centrálne banky, komerčné banky, investičné banky, brokeri a dealeri, dôchodkové fondy, poisťovacie spoločnosti a medzinárodné spoločnosti) sú v zložitej situácií. Forexový trh sám o sebe však funguje neustále úspešne, je stabilný a ziskový ako nikdy predtým.

Finančná kríza viedla k drastickým zmenám v hodnote svetových mien. Počas krízi, posilnil japonský jen najviac voči všetkym ostatným menám. Ani americký dolár, ani euro, ale jen ukázal najväčšiu spoľahlivosť so všetkých menových nástrojov. Jednou z príčin tohto posilnenia môže byť to že obchodníci potrebovali nájsť bezpečný prístav v menovom chaose. Iný odborníci vysvetlujú rast kurzu japonského jenu jeho odmietnutím používať ho ku carry trade obchodom. Takže nižšie sú zmeny hlavných mien voči japonskému jenu.USD/JPY.
1997 Asian financial crisis
USD/JPY.
1997 Asian financial crisis
Another intriguing currency pair is US dollar vs Japanese yen (USD/JPY). The US dollar and Japanese yen is third on the list of most traded currency pairs after the EUR/USD and GBP/USD. It is traded most actively during sessions in Asia. Movements of this pair are usually smooth; the USD/JPY pair quickly reacts to the risk peaking of financial markets.

From the mid 80-es yen ratings started rising actively versus the US dollar. In early 90-es a lively economic development turned into a standstill in Japan, the unemployment increased; earnings and wages slided as well as living standards of the country population.

And from the beginning of 1991, this caused bankruptcies of numerous financial organizations in Japan. As a consequence, the quotes on Tokyo Stock Exchange collapsed, yen devaluation took place, thereafter, a new wave of bankruptcies among manufacturing companies began. In 1995 a historical low of the USD/JPY pair was recorded at -79.80.

This started in 1997-1998 Asian crisis led to the yen crash. It resulted in a tumble of yen-US dollar pair from 115 yens per one US dollar to 150.

The global economic crisis touched almost all fields of human activities. Forex currency market was no exception. Though, Forex participants (central banks, commercial banks, investment banks, brokers and dealers, pension funds, insurance companies and transnational companies) were in a difficult position, Forex market continues to function successfully, it is stable and profitable as never before.

The financial crisis has led to drastic changes of the world's currencies values. During the crisis, the yen strengthened most of all against all other currencies. Neither the US dollar, nor the euro, but the yen proved to be the most reliable currency instrument for traders. One of reasons for such strengthening can be that the traders needed to find a sanctuary amid a monetary chaos. Other specialists explained the uprise of yen rates by refusing from carry trade deals. Thus, below there are currency changes of the major yen pairs.


Menový pár Hodnota pred krízou (08/2008) Hodnota po kríze (01/2010) Zmena v %
USD/JPY 110.38 89.97 -18.5
GBP/JPY 213.50 142.79 -33.22
EUR/JPY 168.48 122.16 -27.5

Z tabuľky vidíme, že jen zosilnel voči americkému doláru o viac ako 18%, voči euru o 27.5% a voči libre o 33%. Medzi najsilnejšími menami obsadil americký dolár 4. miesto. Možno sa to zdá čudné, ale americký dolár ostáva najspoľahlivejšou menou na svete, bez ohľadu na prehĺbujúcu sa recesiu v USA, pádu finančného systému v krajine, minutí $750 miliárd na Paulsonov plán ekonomického zotavenia a neustále rastúcemu zahraničnému dlhu šplhajúceho sa k desiatkam biliónov USD. Investori stále dôverujú doláru. Nižšie je tabuľka so zmenou menových kurzov voči doláru.


Menový pár Hodnota pred krízou (08/2008) Hodnota po kríze (01/2010) Zmena v %
EUR/USD 1.5619 1.4328 -8.3
USD/CHF 1.0820 1.0555 -2.5
GBP/USD 1.9774 1.5990 -19.2

Z údajov vyššie sa vidíme, že americký dolár posilnil voči euru o 8.3% a voči libre o 19.2%. Voči jenu a franku bolo zaznamenané oslabenie. V provom prípade o 18.5%, v druhom o 2.5%.

Euro v rebríčku sily mien obsadilo 12. pozíciu. Negatívne k tomu prispeli: zníženie HDP a produkcie v najväčších krajinách eurozóny (Nemecko, Francúzsko a Taliansko), obavy z recesie v EU, správy o stagnácií výroby, inflácia a obrovský zahraničný dlh členov EU, najmä Portugalska, Írska, Španielska a Grécka. A nakoniec tu je hrozba ich vylúčenia z eurozóny. Pád eura bol ovplyvnený aj presunom investorov z tejto meny na meny považované za bezpečné prístavy (americký dolár a japonský jen). Tabuľka zmien menových kurzov eura je nižšie:


Menový pár Hodnota pred krízou (08/2008) Hodnota po kríze (01/2010) Zmena v %
EUR/CHF 1.6352 1.4747 -8.8
EUR/GBP 0.7900 0.8991 13.8
EUR/AUD 1.6974 1.5658 -7.7

Počas finančnej krízy euro oslabilo voči nasledujúcim hlavným menám: americkému doláru o 8.3%, japonskému jenu o 27.5%, švajčiarskemu franku o 8.8% a austrálskemu doláru o 7.7%. Z údajov vyššie môžeme povedať, že Forexový trh, na rozdiel od akciového trhu a ostatných podnikateľských aktivít počas globálnej ekonomickej krízy netrpel a profitoval.

Mnoho účastníkom menového trhu získalo a ich výnos počas tohto krízového obdobia bol rozprávkový. V tejto situácií, mnoho ľudí vidí vychodisko z krízi práve vo Forexe. Ako hovoria často v Číne: kríza nezahŕňa iba zlyhania v ekonomike a spoločenské napätie, ale je to tiež vhodný čas na investovanie a pre riešenie mnohých problémov.


Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.