empty
 
 
Nastavenia
Šírka snímok: (250-300)
Kódovanie: UTF-8 WINDOWS-1251
Animácia:
Množstvo noviniek
Ukážka noviniek:
Kód partnera: ?
Farba pozadia:
Pozadie záhlavia
a päty:
Tieň:
ohraničenie:
Orámovanie:
Značka:
Hlavička a päta:
 Tučný  Kurzíva
Meno analytika:
 Tučný  Kurzíva
Dátum a navštívenie:
 Tučný  Kurzíva
Textové správy:
 Tučný  Kurzíva
Ukážka informera
<a href="https://www.instaforex.com/sk/">InstaForex portál</a>
Kód na vloženie

Vzor kódu. Vložte ho do tela stránky (medzi <body> a </body>)

IFRAME - verzia:
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.