Facebook
 
 

Indikátor Williams Alligator: opis, úprava a aplikácia

Alligator je ukazovateľ, ktorý sleduje trend. Vytvoril ho legendárny obchodník Bill Williams. Zistil, že trend je na finančných trhoch a trhoch s cennými papiermi prítomný len 15-30 % času, pričom zvyšných 70-85 % času sa tieto aktíva obchodujú do strany. Williams bol toho názoru, že väčšinu zisku môžu obchodníci dosiahnuť počas období silného trendu. Pomocou indikátora aligátor obchodníci vedia určiť, aké sú podmienky na trhu v konkrétnom čase a nájsť si správny moment vstupu na trh.

Indikátor aligátor sa na grafe skladá z troch vyhladených kĺzavých priemerov, ktoré sú vytvorené pomocou fraktálnej geometrie a nelineárnej dynamiky.

  • Čeľusť aligátora (Alligator's Jaw - modrá čiara na grafe) je čiara pre časový rámec, ktorý bol použitý na vykreslenie grafu. Je to 13-stĺpcový SMMA (vyhladený kĺzavý priemer), ktorý je posunutý o 8 stĺpcov na nasledujúce hodnoty.
  • Zuby (červená čiara na grafe) je čiara pre nižší časový rámec. Ide o 8-stĺpcový SMMA, posunutý o 5 stĺpcov na nasledujúce hodnoty.
  • Pery (zelená čiara na grafe) je čiara pre ešte nižší časový rámec. Je to 5-stĺpcový SMMA, posunutý o 3 stĺpce na nasledujúce hodnoty.

Čeľusť, zuby a pery aligátora nám teda ukazujú vzájomnú interakciu rôznych časových rámcov. Keďže 15-30 % času sa trh nachádza v zrejmom trende, je rozumné sledovať trend a neobchodovať na trhoch v čase, keď sú uväznené v pásme. Keď sú čeľusť, zuby a pery pevne stiahnuté (čiary sa na grafe navzájom pretínajú), aligátor už spí alebo ide spať.

Počas spánku zviera vyhladne. Čím dlhšie spí, tým hladnejšie sa prebudí. Keď sa aligátor prebudí, okamžite doširoka vycerí papuľu. Potom sleduje činnosť býkov alebo medveďov na trhu a začína loviť. Keď aligátor svoj hlad ukojí, stráca záujem o cenu, ktorá je zrejmá, keď sa čiary na grafe zbiehajú do úzkych pásiem. To znamená, že trend sa chýli ku koncu a signalizuje, že je vhodný čas na výber zisku.

Výpočet

MEDIÁNOVÁ CENA = (MAX + MIN) / 2

ČEĽUSŤ = SMMA (MEDIÁNOVÁ CENA, 13, 8)

ZUBY = SMMA (MEDIÁNOVÁ CENA, 8, 5)

PERY = SMMA (MEDIÁNOVÁ CENA, 5, 3)

kde:

MEDIÁNOVÁ CENA je priemerná cena;

MAX je najvyššia cena stĺpca;

MIN je najnižšia cena stĺpca;

SMMA (A, B, C) je vyhladený kĺzavý priemer. A sú vyhladené údaje, B je vyhladzovacie obdobie, C je budúca hodnota. Napríklad SMMA (MEDIÁNOVÁ CENA, 5, 3) znamená, že vyhladený kĺzavý priemer je založený na mediánovej cene, doba vyhladzovania je 5 stĺpcov a následná hodnota je 3;

ČEĽUSŤ je vyznačená modrou čiarou;

ZUBY sú vyznačené červenou čiarou;

PERY sú vyznačené zelenou čiarou.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.