empty
 
 

indikátor Ichimoku Kinko Hyo – vzorec a nastavenia: opis, úprava a aplikácia

Ichimoku Kinko Hyo je technický indikátor, ktorý sleduje trend. Pomáha obchodníkom definovať úrovne podpory a rezistencie, pričom dáva signál na kupu alebo predaj spôsobom podobným kĺzavému priemeru. Indikátor Ichimoku tak vytvára širšie zóny na úrovniach podpory a odporu, čím znižuje riziko falošných signálov. Ichimoku funguje najlepšie na denných a týždenných grafoch.

Indikátor Ichimoku poskytuje obchodníkom množstvo informácií o aktuálnom trende, jeho smerovaní, ako aj o úrovni podpory a rezistencie. Pri nastavovaní parametrov sa používajú 4 rôzne časové obdobia, ktoré sú základom hodnôt jednotlivých čiar tohto indikátora.

Indikátor sa skladá zo štyroch hlavných čiar:

Tenkan-sen alebo konverzná čiara sa rovná súčtu najnižších a najvyšších cien za posledných deväť období, ktorý sa delí dvoma. Táto čiara zobrazuje priemernú cenu za prvé časové obdobie.

Kijun-sen alebo základná čiara sa rovná súčtu najnižších a najvyšších cien za posledných 26 období, ktorý sa delí dvoma. Táto čiara udáva priemernú cenu za druhé obdobie.

Senkou Span A alebo hlavná (prediktívna) čiara rozpätia č. 1 je súčtom hodnôt základných a konverzných čiar, ktorý sa delí dvoma, a zakresľuje 26 období dopredu. Táto čiara predstavuje priemer predchádzajúcich dvoch čiar, posunutý dopredu o hodnotu druhej čiary (Kijun-sen).

Senkou Span B alebo hlavná čiara rozpätia č. 2 je súčtom najvyšších a najnižších hodnôt za posledných 52 období, ktorý sa delí dvoma a následne zakresľuje 26 období dopredu (do budúcnosti). Zobrazuje priemernú hodnotu tretej čiary (Senkou Span A), posunutú dopredu o hodnotu druhej čiary (Kijun-sen).

Okrem štyroch hlavných (prediktívnych) čiar má indikátor Ichimoku Kinko Hyo aj piaty prvok, ktorým je Chikou Span alebo tzv. zaostávajúce (oneskorené) rozpätie. Zobrazuje uzatváraciu cenu aktuálnej sviečky, posunutú dopredu o veľkosť druhého časového obdobia (Kijun-sen).

Nová oblasť, ktorá vzniká medzi čiarami Senkou, sa nazýva oblak, ktorý je farebne odlíšený. Táto oblasť zobrazuje úroveň rezistencie a podpory a tiež pomáha obchodníkom ovplyvňovať volatilitu obchodných nástrojov na forexovom trhu. Oblak Ichimoku tiež umožňuje obchodníkom definovať smer trendu. Ak sú ceny nad oblakom, je to signál vzostupného trendu. Keď sú pod oblakom, znamená to, že trend je klesajúci.

Ak je cena nad oblakom, jeho horná hranica tvorí prvú úroveň podpory, pričom ďalšia čiara vedľa nej tvorí druhú úroveň podpory. Ak je cena pod oblakom, jeho spodná čiara predstavuje prvú úroveň rezistencie a ďalšia čiara vedľa nej tvorí druhú úroveň rezistencie. Ak čiara Chinkou Span prekročí cenový graf zdola nahor, je to signál na kúpu, ak zhora nadol, je to signál na predaj.

Kijun-sen sa používa ako indikátor dynamiky trhu. Ak je cena vyššie ako základná línia, pravdepodobne bude naďalej rásť. Ak cena prekročí túto hranicu smerom nadol, trend sa pravdepodobne obráti.

Táto čiara sa používa aj ako signál. Ak Tenkan-sen prekoná Kijun-sen zdola nahor, je to signál na kúpu, a ak zhora nadol, je to signál na predaj.

Keď čiara Tenkan-sen stúpa alebo klesá, trend je zrejmý. Ak sa táto čiara pohybuje horizontálne, potom je trh v kanáli.

Ak chcete ako obchodník používať indikátor Ichimoku, musíte si ho stiahnuť a nainštalovať na obchodnej platforme. V MetaTraderi sa tento indikátor uvádza na zozname štandardných oscilátorov.

ichimoku kinko hyo

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.