Facebook
 
 

RSI indikátor – vzorec a nastavenia: opis, úprava a aplikácia

Index relatívnej sily (RSI) je cenový oscilátor, ktorý sa pohybuje na škále od 0 do 100. Jeho autorom je Wilder, ktorý odporúčal používať 14-dňový RSI. Neskôr aj 9-dňové a 25-dňové RSI. Jednou z obľúbených metód analýzy indexu RSI je hľadať divergenciu, pri ktorej cena tvorí nové maximum a RSI nedokáže prekročiť svoje predchádzajúce maximum. Takáto divergencia indikuje, že čoskoro dôjde k obratu. Ak sa RSI zníži a klesne pod najnovšiu najnižšiu hodnotu, znamená to, že indikátor RSI dokončil tzv. „failure swing“. Failure swing je potvrdením nastávajúceho obratu.

Rozlišujeme tieto indexy relatívnej sily:

Tops and bottoms (najvyššie a najnižšie body) Index relatívnej sily obvykle dosahuje hodnotu nad 70 bodov a pod 30 bodov. V rámci týchto hodnôt na cenovom grafe obvykle postupuje tvorba maxím a miním;

Grafické formácie Indikátor RSI často vytvára grafické formácie, ako je hlava a plecia alebo trojuholníky, ktoré možno badať na cenovom grafe;

Failure swing (prienik alebo prekonanie podpory alebo rezistencie) V tomto prípade sa index relatívnej sily dostáva nad predchádzajúce maximum (vrchol) alebo pod nedávne minimum (dno);

Úrovne podpory a rezistencie Úrovne podpory a rezistencie sú lepšie viditeľné na grafe indexu relatívnej sily, ako na cenovom grafe.

Divergencie K divergencii dochádza vtedy, keď cena síce vytvorí novú najvyššiu (alebo najnižšiu) hodnotu, tá však nie je potvrdená novým maximom (alebo minimom) na grafe indexu relatívnej sily. Ceny sa zvyčajne korigujú v smere indikátora RSI.

Výpočet

RSI = 100-(100/(1+U/D))

kde:
U - je priemerný počet pozitívnych cenových zmien;
D - je priemerný počet negatívnych cenových zmien.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.