empty
 
 

Правила на кампанията Късметлийски Депозит


I. Общи условия
1. Името на кампанията е "Късметлийски депозит" (оттук нататък `Кампанията`).
2. Кампанията се организира от InstaForex Group (оттук нататък `Организатор`).
3. Кампанията се провежда ежемесечно (оттук нататък "период на кампанията").
4. Сумата на наградния фонд се променя всеки месец.

II. Участници
1. Дееспособните клиенти, които притежават над 18 реални търговски сметки в InstaForex Company (наричани по-нататък `Участници`) могат да вземат участие в кампанията.
2. За да участват в кампанията, е необходимо да  попълните реална сметка за търговия на InstaForex с 3000 щатски долара или повече в рамките на периода на кампанията.

III. Определяне а победителя
1. Всеки месец по време на Периода на кампанията, един победител се определя на случаен принцип.

IV. Публикуване на резултатите
1. Резултатите от кампанията се публикуват в рамките на 14 дни, след като тя приключи и всички необходими проверки са извършени.

V. Получаване на наградата
1. За да могат победителите да получат наградата, те трябва да отворят и да верифицират търговска сметка в рамките на 30 календарни дни след обявяването на резултатите.
2. Наградният фонд не може да бъде изтеглян; въпреки това, всякаква печалба, направена с Наградния фонд може да бъде изтеглена без ограничения.
3. Сметката за търговия автоматично се попълва с исканата сума, в момента на изпращането на искането за изтегляне. Специалистите разглеждат искането за изтегляне, за да се уверят, че балансът и безплатният марж са в съответствие с размера на средствата на разположение за изтегляне. В случай на несъответствие, сумата, посочена в искането за изтегляне, се кредитира обратно по сметката.

VI. Език
1. Езикът на настоящите правила е английски.
2. За удобство на участниците, Организаторът може да предостави правилата на език, различен от английски. Преводната версия на правилата е от чисто информативен характер.
3. В случай на вариантни четения на преведената версия и правилата на английски език, правилата на английски език се считат за предварително установен стандарт.

Начална страница на кампанията

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.