Facebook
 
 

"ИнстаФорекс Жестока Надпревара 2015" Правила и Условия

I. Основни Постановления

  • 1. "ИнстаФорекс Жестока Надпревара 2015" е организиран от InstaForex Group.
  • 2. Конкурсът включва 4 стъпки и финал.
  • 3. Период на конкурса:
   • - 20.10.2014 - 21.11.2014;
    - 12.01.2015 - 13.02.2015;
    - 30.03.2015 - 01.05.2015;
    - 15.06.2015 - 17.07.2015.
  • 4. Регистрационен период на четирите стъпки от Конкурса:
   • - 25.08.2014 - 17.10.2014;
    - 10.11.2014 - 09.01.2015;
    - 26.01.2015 - 27.03.2015;
    - 13.04.2015 - 12.06.2015.
  • 5. Финал: 24.08.2015 - 25.09.2015.
  • 6. Наградният фонд на Конкурса "ИнстаФорекс Жестока Надпревара 2015" е 55 000 USD.
  • 7. Наградите за първите четири стъпки от Конкурса са следните:
   • - 1 награда - 3000 USD;
    - 2 награда - 2000 USD;
    - 3 награда - 1500 USD;
    - 4 награда - 800 USD;
    - 5 награда - 600 USD;
    - 6 награда - 400 USD;
    - 7 награда - 300 USD + 40 бонус точки;
    - 8 награда - 250 USD + 30 бонус точки;
    - 9 награда - 200 USD + 20 бонус точки;
    - 10 награда - 150 USD + 10 бонус точки;
    - 11 награда - 100 USD + 5 бонус точки.
  • 8. Наградите за Финала на Конкурса са следните:
   • - 1 награда - 6000 USD;
    - 2 награда - 3500 USD;
    - 3 награда - 2300 USD;
    - 4 награда - 1500 USD;
    - 5 награда - 1000 USD;
    - 6 награда - 850 USD;
    - 7 награда - 750 USD;
    - 8 награда - 550 USD;
    - 9 награда - 350 USD;
    - 10 награда - 300 USD;
    - 11 награда - 250 USD;
    - 12 награда - 200 USD;
    - 13 награда - 150 USD;
    - 14 награда - 100 USD.
  • 9. В допълнение към паричната награда, се подаряват и бонус точки в първите четири стъпки от конкурса "ИнстаФорекс Жестока Надпревара 2015", които могат да бъдат използвани на Финала на Конкурса. Участник получава допълнителни 1000 USD към първоначалния депозит в своята конкурсна сметка за всяка бонус точка. Участниците, които са взели участие в предишни стъпки на ИнстаФорекс Жестока Надпревара и са получили бонус точки, трябва да изпратят имейл до [email protected], с молба да бъде преведен бонуса по техните сметки след края на конкурса.
  • 10. Регистрацията за Финала на Конкурса "ИнстаФорекс Жестока Надпревара 2015" започва на 22.06.2015 в 00:00 (терминално време) и приключва на 21.08.2015 в 23:59 (терминално време).

II. Участници.

  • 1. Всяка търговска сметка в ИнстаФорекс може да участва във всички стъпки от Конкурса.
  • 2. Само пълнолетни клиенти (над 18 годишна възраст) могат да вземат участие в Конкурса.
  • 3. Всеки участник в Конкурса трябва да се регистрира в сайта на ИнстаФорекс.
  • 4. Участникът се съгласява да предостави верни данни, идентични с тези, посочени в личната му карта, както и имейл за контакт.
  • 5. В случай, че се изпълнява търговия от една или повече сметки с едно и също IP, Администрацията на Конкурса запазва правото си да дисквалифицира нейния притежател. Затова ние силно препоръчваме да не използвате GPRS- и 3G- модеми.
  • 6. Организаторът запазва правото си да откаже регистрация на участник, без да дължи обяснение за причината, както и да дисквалифицира всеки участник по време на Конкурса или след неговия край без обяснение. Причина за дисквалификация може да бъде отварянето на голям обем противоположни сделки с една и съща двойка на различни сметки в приблизително едно и също време, както и използването на грешки в потока на котировките, с цел получаване на гарантирана печалба.
  • 7. Записвайки се за Конкурса, Участникът приема всички правила и ограничения на Конкурса.
  • 8. Участието на близки роднини в същия конкурс е забранено. Ако данните за регистрация в сметката на Участник съвпадат с тези на друг Участник, Компанията има право да сметне това съвпадение за причина за дисквалификация.

III. Търговски Условия

  • 1. След като е приключила регистрацията за Конкурса, Участникът става притежател на демо сметка.
  • 2. Първоначалният депозит е 100000 USD за всички участници и не може да бъде променян.
  • 3. 1:500 ливъридж.
  • 4. Нова демо сметка се отваря за всеки следващ етап от Конкурса.
  • 5. Всички поръчки, изпълнени на непазарни котировки, ще бъдат отказани. Администрацията на Конкурса запазва правото си да дисквалифицира сметка, в случай, че е била използвана за търговия по не-пазарни котировки.
  • 6. Участниците в Конкурса могат да ползват Експертни Съветници и Търговски Стратегии без ограничение.
  • 7. Основните валутни двойки и Форекс кръстосани са единствените търговски инструменти, достъпни в Конкурса.
  • 8. Минималният търговски обем е 0.01, максималният - 10 лота. Една стъпка е 0.01 лота.
  • 9. Участниците в Конкурса могат да променят търговските си сметки към такива без суап, като се свържат с Отдел Техническа Подръжка.
  • 10. Максималният брой отворени сделки, включително чакащи такива, е 5.
  • 11. Нивото на стоп аут е 10%.
  • 12. Останалите търговкси условия за сметките в конкурса са същите, като тези за реална търговска сметка в ИнстаФорекс.

IV. Определяне на Победителя

  • 1. След като приключи всяка стъпка от Конкурса, всички сделки се затварят автоматично на цените към момента.
  • 2. Притежателите на най-големи депозити ще бъдат обявени за победители.
  • 3. В случай, че двама участници имат еднаква печалба, Победителят се определя от Компанията.
  • 4. Победителите в Конкурса се съгласяват техните имена да бъдат публикувани.
  • 5. Организаторът запазва правото си да откаже на Участник заявката за регистрация, без да дължи обяснение, както и да дисквалифицира Участник или по време на Конкурса, или след като той е приключил, при преки или косвени доказателства за извържени измамни операции с наградните средства.
  • 6. Компанията запазва правото да откаже кредитиране на наградните средства, ако Участникът получи награди на една или повече сметки.

V. Публикация на Резултати.

  • 1. Балансът по сметките на участниците е със свободен достъп от сайта на компанията, по време на конкурса.
  • 2. Компанията запазва правото си да публикува изявления на участниците след края на Конкурса.
  • 3. Данни за местоживеенето на участниците могат да бъдат публикувани.
  • 4. Резултатите от конкурса ще бъдат разкрити в рамките на 14 дни след края на Конкурса и всички проверки по него.

VI. Получаване на Награда.

  • 1. Победителите трябва да отворят и верифицират реална търговска сметка в рамките на 30 дни след публикуване резултатите от конкурса.
  • 2. Наградните средства ще бъдат кредитирани по верифицирана реална търговска сметка, открита от победителя.
  • 3. Победителят признава отговорност за всяка дейност по сметката, открита от Администрацията на Конкурси и Кампании, позовавайки се на правилата и споразуменията на InstaForex Group.
  • 4. Наградните средства не могат да бъдат изтеглени от сметката. Всяка печалба, направена над наградните средства, може да бъде изтеглена.
  • 5. Организаторът запазва правото си да декларира вече дадени награди за невалидни и за субект на отказ, при преки или косвени доказателства за извършени измамни операции с наградните средства.
  • 6. Търговската сметка се освобождава автоматичко, при попълване заявка за теглени. При разглеждането на заявката специалистите се уверяват, че балансът и свободният маржин съответстват на сумата, достъпна за теглене. В случай на несъответствие сумата, посочена в заявката за теглене, се кредитира обратно по търговската сметка.

VII. Език

  • 1. Езикът на настоящите правила е английски.
  • 2. За удобство на Участника Организаторът може да предостави правилата в език, различен от английски. Преведената версия на правилата е с информативен характер.
  • 3. В случай на различия в прочита на преведената версия и правилата на английски, тези на английски се смятат за приоритетен референтен стандарт.

Начална страница на кампанията

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.