Не мечтай за него, спечели го! Jaguar F-Type от ИнстаФорекс

1. Главни Постановления

  • 1.1 Името на кампанията е "Не мечтай за него, спечели го! Jaguar F-Type от ИнстаФорекс" (от тук нататък - Кампанията).
  • 1.2 Кампанията се организира от InstaForex Group (от тук нататък - Организаторът).
  • 1.3 Голямата награда в Кампанията е Jaguar F-Type.
  • 1.4 Кампанията се провежда от 27 октомври 2014 до 31 октомври 2016 (от тук нататък - период на Кампанията).
   • 1.4.1 Томболата за Jaguar F-Type се провежда от 27 октомври 2014 до 31 октомври 2016.

2. Участници в Кампанията

  • 2.1 Клиентите на ИнстаФорекс, които са навършили 18 години, имат право да вземат участие в Кампанията (от тук нататък - Участникът).
  • 2.2 За да се включат в Кампанията, Участниците трябва да захранят своите реални търговски сметки в ИнстаФорекс с не по-малко от $1,500 в рамките на периода на Кампанията и да се регистрират на www.instaforex.com. За да се регистрират в Кампанията, членовете на ИнстаФорекс клуба трябва да депозират не по-малко от $1,000.
  • 2.3 Участникът може да има няколко търговски сметки, регистрирани в Кампанията и да увеличи своите шансове. Все пак, в случай, че повече от 100 сметки са регистрирани за Кампанията, Администрацията на Конкурси и Кампании запазва правото си да намали техния брой до 100.
  • 2.4 Кампанията е достъпна за всяка реална търговска сметка, която изпълнява следното изискване: A - B + C > 1500.00 USD, където A е цялата сума, депозирана от 27 октомври 2014, B - сумата на тегленията от 27 октомври 2014, а С е търговският резултат. В случай, че С<0, условието се опростява до А - В > $1500.00. За членове на ИнстаФорекс клуба, сметката трябва да изпълнява следното условие: A - B + C > $1000.00, където А е стойността на депозитите от 27 октомври 2014; B е стойността на тегленията от 27 окромври 27, 2014; C е търговският резултат. В случай, че С<0, условието е следното: А - В > $1000.00.

3. Търговски Условия

  • 3.1 Всички търговски позиции, отворени по не-пазарни цени, ще бъдат отказани.
  • 3.2 Участникът може да работи със всякакви експертни съветници и търговски стратегии.
  • 3.3 Участникът може да промени типа на своята търговска сметка към такава без суап (или обратното), като се свърже с Отдел Поддръжка на Клиенти.
  • 3.4 Останалата част от търговските условия е аналогична на тези, регулиращи реалните търговски сметки в ИнстаФорекс.

4. Определяне на Победителя

  • 4.1 Определяне на победителя в кампанията "Не мечтай за него, спечели го! Jaguar F-Type от ИнстаФорекс" (от тук нататък - Победителят).
   • 4.1.1 Победителят ще бъде определен на базата на последните 5 цифри от своята търговска сметка (без значение дали тя е 5, 6 или 7 цифрена). Ако тези 5 цифри съвпаднат с Ягуар номера, тогава притежателят на тази сметка ще бъде обявен за новия собственик на Jaguar F-Type.
   • 4.1.2 В 23:59 в неделя 30 октомври 2016 пазарните котировки на затваряне ще бъдат фиксирани:
    • Първата цифра от Ягуар номера = последната цифра от котировката на затваряне на EURUSD
    • Втората цифра от Ягуар номера = последната цифра от котировката на затваряне на GBPUSD
    • Третата цифра от Ягуар номера = последната цифра от котировката на затваряне на USDJPY
    • Четвъртата цифра от Ягуар номера = последната цифра от котировката на затваряне на USDCHF
    • Петата цифра от Ягуар номера = последната цифра от котировката на затваряне на USDCAD
   • 4.1.3 В случай, че номерът на сметка, съвпадащ с Ягуар номера, не е регистриран в Кампанията, предишната или следващата сметка ще бъде определена за печеливша. Победителят се избира на базата на максималния депозит, изчислен по следната формула: A - B + C.
   • 4.1.4 Ако има няколко номера на сметки, съвпадащи с генерирания Ягуар номер - 5 цифрена сметка, 5те последни цифри от 6 цифрена сметка и последните 5 цифри от 7 цифрена сметка - тогава голямата награда ще бъде връчена на притежателя на сметката с най-голям максимален депозит. Максималният депозит се определя според следната формула: A - B + C.

5. Публикуване на Резултати

  • 5.1 Данни за местоживеенето на Участници могат да бъдат публикувани.
  • 5.2 Резултатите от Кампанията се публикуват в рамките на 10 дни от нейния край, когато са приключили всички проверки.
  • 5.3 Резултати от Кампанията и снимки от церемонията по награждаването ще бъдат публикувани на www.instaforex.com и в някои печатни публикации, както и излъчени в някои ТВ медии.

6. Получаване на Наградата

  • 6.1. Основни постановления.
   • 6.1.1 В рамките на 20 дни след публикуване резултатите от Кампанията, Победителят и Организаторът се разбират по телефона за дата, част и място на церемонията по награждаване.
   • 6.1.2 След като печелившата търговска сметка е определена, Организаторът проверява информацията за Победителя и легитимността на неговата регистрация в Кампанията, според параграфи 2.1. - 2.3. Ако част от данните са грешни или Победителят не е имал право да се включи в Кампанията, резултатите от Кампанията се обявяват за невалидни.
   • 6.1.3 В случай, че процедурата по получаване на наградата е нарушена от Победителя (липса на ЛК, невалидност на ЛК и т.н.), Организаторът запазва правото си да не награди Победителя.
  • 6.2 Получаване на Jaguar F-Type.
   • 6.2.1 Jaguar F-Type може да бъде получен в централата на компанията в Калининград (Руска Федерация) или в Москва (Руска Федерация) или във всяка друга точка от света според споразумението с Победителя.
   • 6.2.2 Правото да притежава Jaguar F-Type се предава на Победителя, само след като е проверена валидността на ЛК и е подписан Сертификат за Приемане. Сертификатът за Приемане трябва да включва, пълно име, дата, данни от ЛК, телефонен номер с код за град и държава, ако има такъв. В случай, че Победителят не предостави тази информация, Организаторът запазва правото си да не го награди.
   • 6.2.3 В случай, че Победителят в Кампанията няма възможност да получи наградата си, договорът може да бъде сключен с друго лице, упълномощено с официален документ от Победителя.
   • 6.2.4 След церемонията по награждаване Победителят поема отговорност за плащането на такси и други допълнителни плащания, възложени от правителството на съответната държава.
   • 6.2.5 ИнстаФорекс поема отговорност за доставката на колата до местоживеенето на Победителя. Все пак, Победителящ поема отговорност за митнически и други такси.
   • 6.2.6 Победителят има право да получи сметка със $130,000 вместо автомобила. Сметката има някои особености:
    • първоначалният депозит в размер на $130,000 се кредитира по търговска сметка, само след като Победителят получи и второ ниво на верификация за тази сметка;
    • първоначалният депозит в размер на $130,000 не може да бъде изтеглен. Все пак 50% от печалбата, направена от тези $130,000, могат да бъдат изтеглени без ограничение;
    • максималният брой отворени сделки не може да надвишава 10 от целия обем, не надвишаващ 600;
    • минималният търговски обем е 6 лота;
    • победителите нямат право да използват търговски стратегии, включващи отваряне на разнопосочни сделки от най-голям обем или да изпълнява сделки, отваряйки множество разнопосочни позиции;
    • максималната стойност на печалбата, достъпна за теглене от търговската сметка, се равнява на два пъти наградната сума.

7. Заключителни постановления

  • 7.1 Организаторът взема предпазни мерки за данните, свързани с Кампанията, срещу неоторизиран достъп и не е длъжна да предоставя каквато и да е информация на трети страни.
  • 7.2 Регистрация в Кампанията в случай на победа значи, че Участникът се съгласява с:
   • интервю, включително радио, телевизия и други масови медии;
   • използването на негова/нейна снимка от Организатора с рекламни цели;
   • използването на неговото/нейното име от Организатора с рекламна цел, без допълнително заплащане;
   • авторските права на рекламните материали, направени използвайки гореспоменатите данни, са запазени от Организатора.
  • 7.3 Всички спорове и несъгласия, които могат да се появят през периода на Кампанията, се разрешават чрез преговори.
  • 7.4 Регистрация за Кампанията значи запознаване и съгласие с нейните правила и условия.
  • 7.5 Ако Победителят откаже да следва правилата, неговото участие в Кампанията става субект на отказ.

8. Език

  • 8.1. Езикът на настоящите правила е английски.
  • 8.2. За удобство на Участника Организаторът може да предостави правилата на език, различен от английски. Преведената версия на правилата е единствено с информативен характер.
  • 8.3. В случай на различие в прочита на преведените версии и правилата на английски, правилата на английски език се считат за референтен стандарт.

Начална страница на кампанията

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.