empty
 
 

Техническия измерител DeMarker (DeM) се базира върху сравнението на максимумите на настоящия и предходния бар. Когато текущия максимум е разположен над предходния, разликата между тях се регистрира. Когато текущия максимум е разположен на същото ниво с предходния или над него, се регистрира нулев обем. След това стойностите получени за определен период от време се сумират, като резултатът е индикаторът DeMarker, който се разделя на същата стойност плюс сумата от разликите между ценовите минимуми от предходните и настоящия бар. Когато ценовия минимум е над предходното ниво се фиксира нулевото.

Когато DeMarker спадне под 30 се очаква бичи обрат в цената. В случай, че DeMarker се покачи над 70 се очаква мечи ценови обрат.

Използването на по-дълъг период за изчисления позволява да се обхванат дълготрайните тенденции в пазарното развитие. Индикаторите с по-къс период позволяват да се влезе на пазара с минимален риск, както и да се планира моментът на сключване на сделката така, че да бъде в прилива на главната тенденция.

Изчисляване

Стойността на DeMarker за интервал "i" се изчислява по следния начин:

DeMax(i) is се изчислява така:

Ако high(i) > high(i-1) , тогава DeMax(i) = high(i)-high(i-1), ако не DeMax(i) = 0

DeMin(i) се изчислява така:

Ако low(i) < low(i-1), тогава DeMin(i) = low(i-1)-low(i), ако не DeMin(i) = 0

Стойността на DeMarker се изчислява като:

DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

Където:

SMA - Проста Плъзгаща Средна;

N - броят на периоди използвани за изчисление.

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.