empty
 
 

Силов Индекс - FRC: описание, настройка и приложение

Техническият индикатор Силов Индекс (FRC) измерва силата на биковете по време на всяко покачване и мечата сила по време на всеки спад. Той свързва основните елементи на пазарната информация: ценови тренд, неговите спадове и обемите на сделките. Индикаторът може да се използва като независим, но е по-добре да бъде изгладен с помощта на плъзгаща средна. Най-подходящите моменти за откриване и закриване на позиция е лесно да бъдат открити използвайки кратки плъзгащи средни. Ако изглаждането се прави с помощта на дълга плъзгаща средна (например с период 13), индекса разкрива промени в тренда.

Купува се, когато по време на възходящ тренд, Силовият Индекс стане отрицателен (падне под нулата);

Достигайки нов връх, индикаторът предупреждава, че възходящия тренд продължава;

Продава се, когато по време на низходящ тренд Силовия Индекс стане положителен;

Неуспявайки да формира ново дъно, Силовия Индекс предупреждава за меча сила и продължение на низходящия тренд;

В случай, че промените в цените не се подкрепят от същите промени в обема на Силовия Индекс и той остава на същото ниво, това е знак за скорощно очакване на обрат в тренда.

Изчисляване

Силата на всяко пазарно движение се характеризира от неговата посока, размер и обем. Ако цената на затваряне на настоящия бар е по-висока от тази на предходния силата е положителна. Ако цената на затваряне на текущия бар е по-ниска от предхождащата я, силата е отрицателна. Колкото е по-голяма разликата в цените, толкова по-голяма е силата. Колкото е по-голям обема на сделките, толкова по-голяма е и силата.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))

където:

FORCE INDEX (i) - Силов Индекс за текущия бар;

VOLUME (i) - обем на текущия бар;

MA (ApPRICE, N, i) - каквато и да е плъзгаща средна за N периода:

Проста, Експоденциална, Претеглена или Изгладена;

ApPRICE - приложена цена;

N - период за изглаждане;

MA (ApPRICE, N, i-1) - каквато и да е плъзгаща средна от предходния бар.

   Назад към списъка с индикатори   
Назад към списъка с индикатори
Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.