empty
 
 

Pravidla soutěže "Sportovní vůz Lotus jako Váš obchodní bonus"

1.Všeobecné podmínky

 • 1.1. Název soutěže - "Sportovní vůz Lotus jako Váš obchodní bonus" (dále jen soutěž).
 • 1.2. Soutěž je pořádána společností InstaForex Group (dále jen pořadatel).
 • 1.3. V rámci soutěže se uskuteční následující losování:
  • Slosování o vůz Lotus Evora;
  • Slosování o reklamní dárky.
 • 1.4 Soutěž se koná od 25.června 2012 do 27.června 2014 (dále jen soutěžní období)
  • 1.4.1. Soutěž o vůz Lotus Evora probíhá od 25.června 2012 do 27.června 2014
 • 1.5 Registrace do soutěže končí 1(jednu) hodinu před určením Lotus čísla.

2. Účastník soutěže

 • 2.1. Účast je umožněná jen plnoletým klientům (starším 18-ti let) majícím aktuální obchodní účet u společnosti InstaForex(dále jen účastník).
 • 2.2. Pro účast v soutěží je nezbytné vložit minimální vklad 1000 USD na reálný obchodní účet u společnosti InstaForex během soutěžního období a zaregistrování se na www.instaforex.com. Minimální vklad vyžadován po držitelích klubových karet InstaForex je 500 USD.
 • 2.3. Účastník má právo zaregistrovat do souteže více jak jeden účet a zvýšit tak svou šanci na výhru. Pokud však pořadatel soutěže zjistí, že má jedna osoba zaregistrovaných více jak 100 účtů, vyhrazuje si právo omezit tento počet právě na 100..
 • 2.4. Soutěže se může zůčastnit účastník s účtem splňujícím tento požadavek: A - B + C > 1000,00 USD, kde A je vklad od 25.června, B je výběr od 25.června, C je obchodní výsledek.

3. Podmínky obchodování

 • 3.1. Všechny obchodní příkazy, které byly uskutečněny za netržní ceny jsou předmětem zrušení.
 • 3.2. Účastník může využívat odborného poradce a jakoukoliv obchodní strategii bez omezení.
 • 3.3. Účastník může kdykoliv změnit obchodní účet na bezúročený (a naopak) kontaktováním Oddělení podpory.
 • 3.4. Ostatní obchodní podmínky jsou stejné jako pro reálné obchodní účty od společnosti InstaForex.

4. Stanovení výherce

4.1. Stanovení výherce soutěže o vůz Lotus Evora (dále jen výherce).

 • 4.1.1. Výherce bude určen pomocí následujícího systému: použije se posledních 5 čísel účtu (nezáleží na tom, zdali jich má 5,6 nebo 7). A pokud se těchto 5 čísel bude shodovat s Lotus číslem, pak se majitel tohoto účtu stává výhercem a majitelem vozu lotus Evora.
 • 4.1.2. Fixace směnných kurzů pro následující dvojice měn bude určena při uzavírání trhu ve středu 27.června 2014 v 23:59:
  • První číslice z Lotus čísla – poslední číslice z kurzu EUR/USD
  • Druhá číslice z Lotus čísla – poslední číslice z kurzu GBP/USD
  • Třetí číslice z Lotus čísla – poslední číslice z kurzu USD/JPY
  • Čtvrtá číslice z Lotus čísla – poslední číslice z kurzu UDS/CHF
  • Pátá číslice z Lotus čísla – poslední číslice z kurzu USD/CAD
 • 4.1.3. Pokud dojde ke shodě vygenerovaného Lotus čísla a účtu, jenž se soutěže neúčastnil, pak účet předcházející je určen jakožto výherce. Výherce bude vybraný na základě největšího vkladu vypočítaného podle následujícího vzorce: A - B + C.
 • 4.1.4. Pokud se číslo vygenerované výše uvedeným způsobem shoduje s 5-ti místným číslem účtu, 6-ti místným čislem účtu, kde se nebere do úvahy první číslo a 7-ti místným číslem účtu, kde se neberou v úvahu první dvě číslice, bude hlavní cena Lotus Evora udělena majiteli účtu s nejvyšším stavem účtu, ten je definován podle vzorce A - B + C.

5. Zveřejnění výsledků

 • 5.1. Statistiky ze zemí a regionů, kde se účastníci registrovali jsou veřejně dostupné.
 • 5.2. Výsledky soutěže budou uveřejněny během 7 dnů po ukončení soutěže a po překontrolování všeho nezbytného.
 • 5.3. Výsledky soutěže a zpráva o slavnostním vyhlášení výsledků budou dostupné na internetových stránkách www.instaforex.com, v některých televizích a novinách.

6. Předání ceny

6.1. Všeobecné ustanovení

 • 6.1.1. Do 20 dnů od oznámení výsledků soutěžě se výherce a pořadatel telefonicky domluví na datu, čase a místě předání ceny.
 • 6.1.2. Hned,jakmile je zjištěn účet výherce, pořadatel zkontroluje informace o účastníkovi a jeho oprávněnost k tomu se soutěže účastnit, podle bodů 2.1 – 2.3. těchto pravidel. V případě,že se zjistí, že některé údaje byly nepravdivé nebo účastník neměl právo účastnit se soutěže, výběr výherce se považuje za neplatný.
 • 6.1.3. V případě, že je předání ceny výhercem mařeno (absence OP, vypršení platnosti OP, atd.), pořadatel si vyhrazuje právo neudělit cenu.

6.2. Získání hlavní ceny soutěže – vozu Lotus Evora

 • 6.2.1. Lotus Evora může být Výhercem osobně převzat u jednoho z obchodních zástupců společnosti v Rusku (v Kalingradě, v Moskvě nebo v Petrohradě) a nebo pokud si to vítěz přeje, může být doručen do kterékoliv země světa.
 • 6.2.2. Cena je výherci předána jen po jeho identifikaci na základě OP a podepsání potvrzení o přijetí ceny, které obsahuje následující údaje: Celé jméno, datum narození, údaje OP, telefonický kontakt s předvolbou pro danou zemi a město. V případě, že výherce neposkytne tyto informace, pořadatel si vyhrazuje právo na neudělení ceny výherci.
 • 6.2.3. V případě, že výherce nemůže převzít cenu, může k převzetí zplnomocnit jinou osobu.
 • 6.2.4. Od okamžiku převzetí ceny je účastník soutěže zodpovědný za zaplacení daní a jiných povinných poplatků stanovených vládou.
 • 6.2.5. Společnost InstaForex je zodpovědná za přepravu automobilu z centrály společnosti v Kalingradě v Rusku. Nicméně výherce přebírá zodpovědnost za zaplacení daní a celních poplatků.
 • 6.2.6. Výherce soutěže může zvolit možnost výměny hlavní výhry – vozu Lotus Evora za alternativní cenu – obchodní účet s 100 000 USD. Tyto finance není možno vybrat, ale 50% z dosaženého zisku z těchto prostředků bude možné vybrat bez jakéhokoliv omezení.
  • The initial deposit in amount of $100,000 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.

7. Závěrečná ustanovení

 • 7.1. Pořadatel vykonává vše potřebné pro zajištění bezpečnosti utajení dat spojených s pořádáním soutěže a pro zamezení neoprávněného přístupu. Společnost není oprávněna poskytovat informace třetím stranám.
 • 7.2. : V případě, že účastník vyhraje, souhlasí s následujícím:
  • Poskytne rozhovory pro rádio, televizi a další masová média.;
  • Umožní použití obrázků výherce (fotek,atd.) pořadatelem pro reklamní materiály.;
  • Ponechá pořadateli právo užít své jméno k reklamě bez nároků na odměnu.;
  • Souhlasí s tím,že všechna autorská práva k reklamním materiálům v souladu s výšeuvedenými body jsou vyhrazena pořadateli.
 • 7.3. Všechny spory a nedorozumění, které se vyskytnou ve spojení se soutěží a jejími výsledky budou řešeny vyjednáváním.
 • 7.4. Účastí v soutěži potvrzujete, že jste se seznámili se všemi okolnostmi a podmínkami soutěže.
 • 7.5. Pokud výherce odmítne dodržet pravidla, bude jeho účet vymazán ze seznamu účastníků.

8. Language

 • 8.1. The language of the present rules is English.
 • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
 • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Domovská stránka soutěžě

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.