Volatilita: co je to a jak ji vypočítat?

Profesionální obchodníci považují tento pojem za vyjádření pohybu na devizovém trhu.

Volatilita forexového trhu je statistickým ukazatelem kolísavosti cen během určitého časového období.

Volatilita cen finančních nástrojů je pro obchodníky důležitým kritériem. Obchodník musí vědět, jaké výkyvy očekávat, ještě než si zvolí finanční nástroj, protože to ovlivňuje potenciální zisk.

Volatilita: co je to a jak ji vypočítat?
Je zřejmé, že ostré výkyvy hodnot dané měny zvyšují pravděpodobnost zisku. Současně se však zvyšuje riziko ztráty v případě nesprávné předpovědi.

Měnová volatilita se zpravidla hodnotí na základě historických dat. Jinými slovy, experti analyzují cenovou dynamiku v minulosti, aby připravili předpovědi potenciální volatility. Tento přístup je poměrně logický, protože i nováčci na trhu vědí, že zákon trhu říká, že historie se opakuje. Tento zákon umožňuje ekonomům provádět předpovědi do budoucna, přičemž se spoléhají na chování cen v minulosti.

Co je však důležité je to, že kolísání cen nenastává samo o sobě. Proto je důležité vědět, co ovlivňuje volatilitu měny. Nejsilnější pohyby jsou často vyvolávány fundamentálními faktory, které mohou ovlivnit volatilitu trhu, konkrétně zveřejňováním důležitých ekonomických zpráv, rozhodnutím globálních centrálních bank ohledně měnové politiky a dalšími událostmi v politické sféře země. Nicméně volatilita měny se může zvýšit ze spekulativních nebo psychologických důvodů, protože trh reaguje na vše.


Výpočet volatility

Arzenál forexového obchodníka zahrnuje mnoho nástrojů, které mohou značně usnadnit proces obchodování, což činí složité výpočty zbytečné. V současnosti lze volatilitu trhu měřit na základě grafů volatility. Kolísání cen však lze určit jak vizuálně, tak pomocí vzorců.

Existuje několik vzorců pro výpočet volatility cen, které zohledňují zvláštnosti konkrétního finančního aktiva.

Vzorec pro výpočet volatility měny
Výpočet volatility
kde je směrodatná odchylka výnosnosti aktiva a P je časové období v ročním vyjádření.

Průměrné hodnoty jsou známy pro každý finanční nástroj. Předpokládejme, že se odchylka rovná 0,01 za každý obchodní den.

Co je však důležité je to, že se provádí výpočet průměrné roční volatility. Vzhledem k tomu, že v jednom roce je 252 obchodních dní a aplikujeme na jeden obchodní den, časové období P se rovná 1/252.

Dosazením získaných hodnot do vzorce dostaneme následující výsledek:

Výpočet volatility

Jak vidíte, je to poměrně jednoduché.

Pokud potřebujete zjistit volatilitu pro určité časové období, pak má vzorec následující podobu:

Výpočet volatility

Kde je průměrná roční volatilita a T je dané časové období.

Předpokládejme, že T se rovná jednomu měsíci nebo 1/12 roku. V tomto případě vypadá výpočet následovně:

Výpočet volatility

Historickou volatilitu si může vypočítat jakýkoliv obchodník nebo investor.

Každý forexový obchodník si v rámci rozvoje své obchodní strategie zvolí metodu analýzy a vytvoří si vlastní systém řízení rizik dle svých osobních preferencí. Kromě toho obchodníkovi doporučujeme být při výběru obchodního nástroje, se kterým bude pracovat, pečlivý, v souladu s jeho volatilitou. Správný odhad kolísání cen je jedním z klíčů k úspěchu na forexovém trhu.

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.