Don't dream it, win it! Jaguar F-Type from InstaForex

1. Algemene Bepalingen

  • 1.1 De naam van de campagne is "Don't dream it, win it! Jaguar F-Type from InstaForex" (hierna, de Campagne).
  • 1.2 De campagne wordt georganiseerd door InstaForex Group (hierna, de Organisator).
  • 1.3 De hoofprijs van de campagne is de Jaguar F-Type.
  • 1.4 De campagne wordt gehouden van 27 oktober 2014 tot 31 oktober 2016 (hierna, de campagneperiode).
   • 1.4.1 Jaguar F-Type wordt verloot van 27 oktober 2014 tot 31 oktober 2016.

2. Campagne Deelnemers

  • 2.1 De klanten van InstaForex die ouder zijn dan 18 jaar kunnen delenemen aan de Campagne (hierna, de Deelnemer).
  • 2.2 Om deel te nemen aan de campagne zullen de deelnemers hun InstaForex live trading accounts vullen met tenminste 1500 USD binnen de termijn Campagne en registrerenop www.instaforex.com. Om in te schrijven voor de campagne, zal de InstaForex club leden ten minste 1000 USD storten.
  • 2.3 De deelnemer kan meerdere trading accounts in schrijven voor de campagne en zijn kansen vergroten. Niettemin, in het geval dat er meer dan 100 accounts worden geregistreerd voor de campagne, behoudt de Wedstrijd en campagne administratie zich het recht voor om hun aantal te verminderen tot 100.
  • 2.4 De campagne is beshcikbaar voor alle live trading accounts die voldoen aan de volgende eis: A - B + C > 1500.00 USD, waarbij A de totale storting vanaf 27 Oktober 2014, B - het opgenomen bedrag van 2014 en C het handelsresultaat. In het geval С<0, wordt de voorwaarde А - Ð’ > $1500.00. Voor InstaForex clubkaart eigenaars moet de rekening voldoen aan de volgende voorwaarde: A - B + C > $1000.00, waarbij A het aantal storting vanaf October 27, 2014; B het aantal opnames van oktober 27, 2014; C het resulataat van de trades. In geval С<0, is de voorwaarde: А - Ð’ > $1000.00.

3. Trading voorwaarden

  • 3.1 Alle handelsposities geopend op niet-marktprijs worden geannuleerd.
  • 3.2 De deelnemer kan elke deskundige adviseur en trading strategie gebruiken.
  • 3.3 De deelnemer kan het type van zij neffectenrekening aan Swap-vrij (of vice versa) wijzigen door contact op de afdeling Customer Support.
  • 3.4 De rest van de marktomstandigheden zijn analoog aan die van het reguleren van de live trading account met InstaForex.

4. Bepaling winnaar

  • 4.1 Bepaling van de "Don't dream it, win it! Jaguar F-Type from InstaForex" winnaar (hierna, Winnaar).
   • 4.1.1 De winnaar wordt bepaald aan de hand van de laatste 5 cijfers van zijn effectenrekening (ongeacht of het 5, 6 of 7 cijfers bevat). Als deze 5 cijfers samenvallen met de Jaguar nummer, zal de houder worden aangekondigd als de eigenaar van de Jaguar F-type.
   • 4.1.2 Op 23:59 op Sunday October 30, 2016 zullen de markt closing rates vaststaan:
    • Eerste Jaguar nummer cijfer = laatste cijfer van de EURUSD closing rate
    • Tweede Jaguar nummer cijfer = Laatste cijfer van de USDGBP closing rate
    • Derde Jaguar nummer cijfer = laatste cijfer van de USDJPY closing rate
    • Vierde Jaguar nummer cijfer = Laatste nummer van de USDCHF closing rate
    • Vijfde Jaguar nummer cijfer = Laatste nummer van de USDCAD closing rate
   • 4.1.3 In het geval dat het rekeningnummer samenvalt met het Jaguar nummer niet geregistreerd is voor de campagne, is het de vorige of volgende rekening die wordt uitgeroepen tot winnaar. De winnaar wordt gekozen door procedure van de maximale aanbetaling berekend op de volgende manier: A - B + C.
   • 4.1.4 Als er meerdere rekeningnmmers samenvallen met het gegenereerde Jaguar nummer, een 5-cijferig account 5 laatste cijfers van een 6-cijferig account en 5 laatste cijfers van een 7-cijferige - dan zal de hoofprijs worden aan de houder verleende van een rekening bij de maximale storting. De maximuminleg wordt bepaald aan de hand van de volgende formule: A - B + C.

5. Publiceren van resultaten

  • 5.1 De residentiële gegevens van de deelnemers kunnen worden gepubliceerd.
  • 5.2 De resultaten campagne worden gepubliceerd binnen 10 dagen nadat het eindigt, wanneer alle onderzoeken zijn afgerond.
  • 5.3 De resultaten Campagne en fotos van de prijsuitreiking zal op www.instaforex.com worden gepubliceerd en uitgebracht in een aantal televisie en gedrukte publicaties.

6. Prijs claimen

  • 6.1. Algemene bepalingen.
   • 6.1.1 Binnen 20 dagen na de resultaten van de Campagne gpeubliceerd zijn, coordineren de winnaar en de Organisator de datum tijd en plaats van de prijsuitreiking aan de telefoon.
   • 6.1.2 Na het winnen van de handel rekening wordt bepaald, controleert de organisator de informatie over de winnaar en de legitimiteit van zijn deelname aan de campagne volgens de paragrafen 2.1 - 2.3 hiervan. Als bepaalde gegevens onjuist zijn of de winnaar heeft het recht om deel te nemen aan de campagne, worden de resultaten van de Campagne ongeldig aangekondigd.
   • 6.1.3 In het geval dat de prijs verkrijgen procedure wordt geschonden door de winnaar (afwezigheid van ID, het verstrijken van de geldigheid ID enz.) Behoudt de organisator zich het recht voor niet de prijs te geven.
  • 6.2 Presentatie van Jaguar F-Type.
   • 6.2.1 Jaguar F-Type kan worden ontvangen op het hoofdkantoor van het bedrijf in Kaliningrad (Rusland) of Moskou (de Russische Federatie) of een ander deel van de wereld op overeenkomst met de winnaar.
   • 6.2.2 Het recht op het bezitten van de Jaguar F-Type wordt overgedragen aan de winnaar pas na ID geldigheid wordt gecontroleerd en de acceptatie certificaat wordt ondertekend. De acceptance certificate omvat: volledige naam, datum, ID-gegevens, telefoonnummer met het land en de stad codes. In het geval dat de winnaar niet deze informatie verschaft, behoudt de organisator zich het recht voor tot niet gunning van de winnaar.
   • 6.2.3 In het geval dat de winnaar van de campagne niet in staat is om de prijs in ontvangst te nemen, kan het contract met een andere persoon op basis van een volmacht door de winnaar ondertekend worden gesloten.
   • 6.2.4 Na de prijsuitreiking van de Campagne winnaar neemt de verantwoordelijkheid voor het betalen van belastingen en andere verplichte betalingen door de overheid.
   • 6.2.5 InstaForex neemt de verantwoordleijkheid voor de aflevering van de auto naar de plaats waar de winnaar woont. Echter de winnaar neemt de verantwoordleijkheid van het betalen van belastingen en aangepaste kosten.
   • 6.2.6 De winnaar heeft het recht om 130000 USD te houden in plaats van de auto te krijgen. De rekening heeft enkele eigenaardigheden:
    • de eerste storting in het bedrag van 130000 USD is bijgeschreven op de exploitatierekening pas na de winnaar het tweede niveau van verificatie voor dit account krijgt;
    • de eerste storting in het bedrag van 130000 USD kan niet worden ingetrokken. Toch is 50% van de winst verdiend van 130000 USD zonder beperkingen kunnen worden ingestrokken;
    • Het maximale aantal geopende transacties bedraagt niet meer dan 10 van het totale volume van niet meer dan 600;
    • Het minimale handelsvolume is 6 percelen;
    • De winnaars worden verboden om dergelijke trading strategieën die opening van incidentele eenrichtingverkeerd trades van de hoogste volume of het vormen van derglijke transacties door het openen van meerdere unidirectionele posities te bevatten en gebruiken;
    • Het maximale bedrag van de winst beschikbaar voor terugtrekking uit een effectenrekening gelijk een dubbele hoeveelheid van het prijsbedrag.

7. Slotbepalingen

  • 7.1 De Organisator neemt beschermende maatregelen van de gegevens met betrekking tot de campagne tegen de onbevoegde toegang en is niet verplicht om enige informatie aan derden te verstrekken.
  • 7.2 Het feit van de registratie voor de campagne in het geval van de overwinning betekent dat de deelnemer akkoord gaat met:
   • Het interview met inbegrip van radio, televisie en andere massamedia;
   • gebruik van zijn/haar foto (fotos, etc.) door de organisator voor adverteren;
   • gebruik van zijn/haar naam voor adverteren zonder betaling;
   • het auteursrecht van reclamematerialen die werden gemaakt in de toepassing van de bovengenoemde punten zijn voorbehouden aan de organisator.
  • 7.3 Alle geschillen en meningverschillen die kunnen verschijnen over de campagne bedrijf en de resultaten worden opgelost door middel van onderhandelingen.
  • 7.4 De inscgrijving voor de campagne betekent kennismaking en overeenstemming met de regels en voorwaarden.
  • 7.5 Als de winnaar weigert de regels te volgen, is zijn deelname onderworpen aan de annulering.

8. Taal.

  • 8.1. De taal van de huidige regels is Engels.
  • 8.2. Voor het gemak van de delenemer kan de organisator van de regels in een andere taal dan Engels bieden. De vertaalde versie van de regels is van een louter informatief karakter.
  • 8.3. In het geval van variant lezingen van de vertaalde versie en de regels in het Engels, worden de regels in het Engels als een voorafgaande referentiestandaard beschouwd.

Campagne hoofdpagina

Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.