empty
 
 

Regulamin konkursu Lucky Trader

1. Postanowienia ogólne

  • 1.1. Nazwa konkursu "Lucky Trader" (dalej - Konkurs).
  • 1.2. Konkurs jest organizowany przez spółkę InstaForex (dalej - Organizator).
  • 1.3. Konkurs odbywa się co dwa tygodnie i trwa dwa tygodnie od godziny 00:00 czasu terminalu w poniedziałek do godziny 23:59:59 w piątek.
  • 1.4. Rejestracja do kolejnego dwutygodniowego konkursu odbywa się podczas aktualnego konkursu i kończy się 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
  • 1.5. Fundusz nagród każdego dwutygodniowego konkursu wynosi 3000 USD i jest rozdzielany między zwycięzców w następujący sposób:
   • 1 nagroda – 1000 USD;
   • 2 nagroda – 750 USD;
   • 3 nagroda – 500 USD;
   • 4 nagroda – 250 USD;
   • 5 nagroda – 200 USD;
   • 6 nagroda – 150 USD;
   • 7 nagroda – 100 USD;
   • 8 nagroda – 50 USD.

2. Uczestnicy

  • 2.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.
  • 2.2. Każdy uczestnik musi zarejestrować się na stronie internetowej InstaForex.
  • 2.3. Aby wziąć udział w każdym dwutygodniowym konkursie, Uczestnik otwiera oddzielne konto DEMO.
  • 2.4. Uczestnik zgadza się z koniecznością podania podczas rejestracji prawdziwych danych, pełnego imienia i nazwiska zgodnych z dokumentem tożsamości oraz aktualnego adresu e-mail
  • 2.5. Jeśli okaże się, że handel jest prowadzony na dwóch lub więcej kontach z tego samego adresu IP, administracja ma prawo do dyskwalifikacji właściciela(ów) tych kont, dlatego zdecydowanie nie zalecamy korzystania z modemów GPRS i 3G.
  • 2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Uczestnikowi bez wyjaśnienia przyczyn i zdyskwalifikowania Uczestnika w trakcie lub po zakończeniu Konkursu, wyjaśniając przyczyny. Przyczyną dyskwalifikacji może być otwarcie na różnych kontach przeciwległych transakcji o dużym wolumenie w przybliżeniu w tym samym czasie dla tych samych par, a także wykorzystanie zakłóceń w przepływie notowań w celu uzyskania gwarantowanego zysku.
  • 2.7. Rejestrując się w Konkursie, Uczestnik akceptuje wszelkie ograniczenia i zasady obowiązujące w Konkursie.
  • 2.8. W konkursie nie mogą brać udziału bliscy krewni. Jeśli jakiekolwiek dane rejestracyjne konta Uczestnika pokrywają się z danymi rejestracyjnymi innego Uczestnika, Spółka ma prawo do zakwalifikowania tej zbieżności jako podstawy do dyskwalifikacji.

3. Warunki handlowe

  • 3.1. Po zarejestrowaniu w Konkursie Uczestnik otrzymuje konkursowe konto handlowe DEMO.
  • 3.2. Początkowy depozyt wynosi 30 000,00 USD dla wszystkich uczestników i nie można go zmienić.
  • 3.3. Dźwignia 1:500.
  • 3.4. Wszystkie zlecenia handlowe otwierane po cenach nierynkowych podlegają anulowaniu. Również administracja konkursu zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania konta, jeśli wykryje transakcje po cenach nierynkowych.
  • 3.5. Uczestnicy mogą korzystać z doradców handlowych i dowolnych strategii handlowych bez żadnych ograniczeń.
  • 3.6. Do realizacji operacji handlowych dostępne są tylko główne pary walutowe i pary kursów krzyżowych.
  • 3.7. Minimalny rozmiar transakcji to 0,01 lota, maksymalna kwota to 1 lot. Krok wynosi 0,01 lota.
  • 3.8. Uczestnik może zmienić swoje konto handlowe na Swap-Free, kontaktując się z pomocą techniczną.
  • 3.9. Maksymalna liczba jednocześnie otwartych transakcji, w tym zleceń oczekujących, wynosi 10.
  • 3.10. Poziom Stop Out jest równy 10%.
  • 3.11. Wszystkie pozostałe warunki handlowe obowiązujące dla kont konkursowych są takie same, jak warunki handlowe dla rzeczywistych kont handlowych w InstaForex.

4. Publikacja wyników

  • 4.1. Podczas całego Konkursu poziom środków na kontach Uczestników jest dostępny publicznie do wglądu na stronie internetowej firmy.
  • 4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji historii kont uczestników po zakończeniu konkursu.
  • 4.3. Mogą zostać opublikowane statystyki krajów i regionów, z których rejestrowane były konta konkursowe uczestników.
  • 4.4. Wyniki Konkursu są publikowane w ciągu 14 dni od zakończenia akcji i po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych kontroli.

5.Określenie zwycięzców

  • 5.1. Po zakończeniu bieżącego konkursu wszystkie transakcje Uczestników konkursu są automatycznie zamykane po aktualnych cenach.
  • 5.2. Jeśli dwóch Uczestników po podsumowaniu wyników ma taką samą ocenę, decyzja o przydzieleniu miejsc pomiędzy dwoma Uczestnikami należy do Organizatora.
  • 5.3. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich pełnego imienia i nazwiska.
  • 5.4. Zwycięzców Konkursu określa się za pomocą oceny, która jest obliczana poprzez zsumowanie zysku ze wszystkich udanych transakcji i odjęcia strat ze wszystkich ujemnych transakcji, z jednym ograniczeniem, że dla każdej transakcji zysk jest liczony w wartości NIE WIĘKSZEJ niż 10 punktów. Nawet jeśli wynik rentownej transakcji wynosi 20, 40 lub 50 punktów, wówczas ocena wzrośnie jedynie o 10 punktów. Jednocześnie nieopłacalne transakcje są rozliczane w całości. Ponadto podczas obliczania oceny uwzględniana jest liczba lotów transakcji. Na przykład, jeśli Uczestnik ma dwie zyskowne transakcje po 30 punktów za każdą, ale jedną za 0,1 lota, a drugą za 1 lot, w tym przypadku pierwsza transakcja zwiększy ocenę o (10 * 0,1) = 1 punkt, a druga o (10 * 1) = 10 punktów.
  • 5.5. Jeden i ten sam Uczestnik nie może otrzymać nagrody dwa razy w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Jeśli Uczestnik wygra więcej niż raz w ciągu miesiąca, zostanie wyeliminowany z liczby zwycięzców, a ranking zostanie przesunięta w dół, zaczynając od jego miejsca.
  • 5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Uczestnikowi bez wyjaśnienia przyczyn i zdyskwalifikowania Uczestnika w procesie lub na końcu Konkursu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów na to, że Uczestnik próbował dokonać oszustwa dotyczącego nagrody.
  • 5.7. Firma zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w przypadku, gdy na jednym lub kilku kontach klienta są naliczone nagrody pieniężne.

6. Otrzymanie nagrody

  • 6.1. Zwycięzcy powinni otworzyć i zweryfikować konta w ciągu 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu.
  • 6.2. Nagroda pieniężna zostanie zaksięgowana na zweryfikowanym rzeczywistym koncie handlowym, które otworzył klient.
  • 6.3. Zwycięzca zgadza się, że wszelkie działania na prawdziwym koncie handlowym otwartym przez administrację konkursu lub przez samego zwycięzcę są uznawane za wykonane przez niego i są regulowane zgodnie z umowami i zasadami obowiązującymi w Grupie Kapitałowej InstaForex.
  • 6.4. Wszystkie nagrody, w tym pierwsze miejsce, nie mogą zostać wypłacone, ale każdy zysk otrzymany powyżej kwoty nagrody może zostać wypłacony.
  • 6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do uznania wcześniej wydanej nagrody za nieważną i podlegającą unieważnieniu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów prób podjęcia przez Uczestnika wszelkich oszustw mających na celu nielegalne wykorzystanie środków z funduszu konkursowego.
  • 6.6. Środki są automatycznie pobierane z konta handlowego po złożeniu wniosku o wypłatę środków. Sprawdzenie salda konta handlowego i dostępnych środków (free margin) na zgodność z wnioskiem o wypłatę środków dokonuje się bezpośrednio podczas rozpatrywania wniosku przez specjalistów z działu finansów. W przypadku niezgodności żądane środki są zwracane na konto handlowe.
  • 6.7. Zwycięzca zgadza się, że w przypadku wypłaty środków przyznana nagroda zostanie anulowana w całości.

7. Język Regulaminu Akcji.

  • 7.1. Głównym językiem warunków jest angielski.
  • 7.2. Dla wygody klientów firma może udostępnić tłumaczenie warunków Akcji na inne języki. To tłumaczenie służy wyłącznie do celów informacyjnych.
  • 7.3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją niniejszych warunków Akcji a ich tłumaczeniem, wersja angielska jest uważana za priorytet.
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.