empty
 
 

Hedging (Hedge) w tłumaczeniu z angielskiego - ochrona, ubezpieczenie, zabezpieczenie. Hedging to ochrona środków klientów przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego. Środki na rachunku są ustalane według ich bieżącej wartości poprzez zawieranie transakcji na rynku Forex. W ten sposób zabezpieczanie pozwala uniknąć ryzyka związanego ze zmianami kursu walutowego, co pozwala uzyskać wynik, na który nie mają wpływu wahania.


Hedging (zabezpieczenie) w istocie oznacza wykorzystanie jednego instrumentu w celu zmniejszenia ryzyka związanego z wpływem niekorzystnych czynników rynkowych na cenę innego instrumentu bezpośrednio z nim związanego. Najczęściej termin zabezpieczenia odnosi się do ubezpieczenia od ryzyka zmian cen kursów walut, aktywów itp. Zabezpieczanie można również uznać za rodzaj inwestycji, która ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego ze zmianami cen na rynku. Wartość zabezpieczenia należy oszacować, biorąc pod uwagę możliwe straty w przypadku rezygnacji z niej.


Rodzaje zabezpieczeń na rynku Forex. Pierwszy rodzaj polega na zabezpieczeniu funduszy kupującego w celu zmniejszenia ryzyka związanego z możliwym wzrostem ceny towarów. Drugi rodzaj to zabezpieczenie funduszy sprzedawcy w celu zmniejszenia ryzyka związanego z możliwym obniżeniem ceny towaru.


Przykład zabezpieczenia. Trader importujący obcą walutę z góry otwiera transakcję zakupu waluty na swoim koncie handlowym, a kiedy przychodzi czas na prawdziwy zakup tej waluty w swoim banku, zamyka tę pozycję. Trader eksportujący obcą walutę z góry zawiera transakcję sprzedaży waluty na swoim koncie handlowym, i w momencie faktycznej sprzedaży tej waluty w swoim banku, zamyka ją.


Istnieje tak zwany Mechanizm Zabezpieczający, który polega na równoważeniu zobowiązań na rynku walutowym (papiery wartościowe itp.) i przeciwległemu rynkowi kontraktów futures. Aby uchronić się przed utratą kapitału dla danego instrumentu, otwiera się pozycję dla innego instrumentu, który może zrekompensować straty pieniężne.


Wróć do listy artykułów
Otwórz konto
Otwórz konto
Wpłać depozyt
Wpłać depozyt
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.