Aby uzyskać informacje, należy wybrać niezbędne parametry: instrument finansowy, jeden z czterech przedziałów czasowych (H1, M15, M5, M1), datę, dla której wymagane są notowania. Historia notowań zostanie przedstawiona w postaci tabeli z cenami w momencie otwarcia i zamknięcia z krokiem według wybranego przedziału czasowego, a także z wartościami cen maksymalnych i minimalnych.

Instrument:
Przedział czasowy:
Data:
calendar icon

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.