Analiza pieţei, în dependenţă de principiile care stau la baza ei, poate fi tehnică sau fundamentală. Concepţia analizei tehnice se bazează pe convingerea că cererea şi ofera, care se ilustrează pe grafic, se supune legilor matematicii. Conform analizei fundamentale, piaţa se modifică datorită factorilor politici, economici şi financiari.

Deci analiza fundamentală apreciază informaţia cu caracter economic, financiar şi politic, care în mod direct sau indirect influenţează direcţia de mişcare a preţului. În particular - principalii indicatori economici ai ţărilor puternic dezvoltate, care pot influenţa cursurile principalelor valute. Cei mai importanţi sunt următorii indicatori: produsul intern brut; produsul naţional brut; nivelul inflaţiei; rata şomajului; indicii preţurilor consumatorilor şi al producătorilor; indicele mărfurilor; indicele preţurilor industriale; balanţa de plăţi şi comercială.

Produsul naţional brut (PNB), care include în sine indicatori ca consumul, investiţiile, cheltuielile bugetare, exportul şi importul, este un indicator esenţial ce reflectă starea unei economii naţionale. Există o corelare direct proporţională între PNB şi cursul valutar. Un PNB ridicat relatează despre starea bună a economiei şi fluxurile de investiţii străine, care la rândul lor cresc cererea pentru valuta naţională respectivă. Creşterea continuă a PNB poate duce la creşterea inflaţiei, pentru scăderea căreia se utilizează creşterea ratei procentuale de bază în economie, ceea ce duce la creşterea cererii pentru valută.

Rata şomajului indică raportul dintre numărul şomerilor şi numărul total al persoanelor apte de muncă şi in mod ideal nu ar trebui să depăşească 6%. Creşterea şomajului influenţează negativ asupra cursului valutar. O influenţă asemănătoare o are inflaţia asupra cursului valutar, care măsoară tempoul de creştere a preţurilor. Inflaţia şi rata şomajului influenţează invers proporţional cursul valutar.

În cadrul analizei de asemenea intră evenimentele politice importante: alegeri, reforme economice, încheierea acordurilor internaţionale şi altele. Factorul financiar principal, considerat de către analişti, este nivelul ratei procentuale reale ale băncilor centrale, care determină randamentul investiţiilor dintr-o economie. Creşterea indicatorului crează condiţii prielnice pentru creşterea cursului valutei naţionale.

Mai mult, asupra cursului valutei naţionale influenţează şi calamităţile naturale, atentatele teroriste, situaţiile excepţionale şi alte evenimente care nu pot fi prognozate.

Analiza fundamentală, este efectuată în mod profesional de către specialişti calificaţi din insituţii de profil, având în vedere procedeul complicat de evaluare a multor indicatori din diferite ţări.

Înapoi la lista articolelor
Deschideți un cont
Deschideți un cont
Efectuați o depunere
Efectuați o depunere
Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.