empty
 
 

Condiţiile promoţiei "The Fast Ride from The Best Broker"

1. Dispoziţii generale

  • 1.1. Denumirea promoţiei - «The Fast Ride from The Best Broker» (numit în continuare - Promoţia).
  • 1.2. Promoţia este organizată de grupul de companii InstaFintech (numit în continuare - Organizator).
  • 1.3. În cadrul promoţiei se desfăşoară:
   • Tombola automobilului Lotus Evora
   • Tombola cadourilor promoţionale.
  • 1.4 Durata totală a Promoţiei - de la 1 iunie 2010 pînă pe 25 mai 2012 ( în continuare - Perioada desfăşurării Promoţiei).
  • 1.4.1. Termenul desfăşurării Tombolei a automobilului Lotus Evora - începînd cu 1 iunie 2010 pînă pe 25 mai 2012.

2. Participanţii la Promoţie

  • 2.1. În cadru promoţie pot participa cetăţenii capabili,care au atins majoratul şi care deţin conturi reale de tranzacţionare în compania InstaForex (în continuare - Participantul).
  • 2.2. Pentru a avea posibilitatea de a participa la Promoţie, este necesar de a suplini contul real de tranzacţionare din cadrul companiei InstaForex cu cel puţin 1000 dolari SUA în Perioada desfăşurării Promoţiei şi de înregistrat pe site-ul instaforex.com
  • 2.3. Participantul are dreptul să înregistreze în cadrul Promoţiei mai multe conturi, astfel, sporinduşi şansele de a cîştiga premiul cel mare. Cu toate acestea, în cazul în care se descoperă creare a peste 100 conturi, administrarea concursului îşi rezervă dreptul de a reduce numărul de conturi-participante la promoţie ale clientului dat pînă la 100 de conturi.
  • 2.4. În promoţie poate participa orice cont, care satisface condiţia: A - B + C > 1000.00 USD, unde A - suma suplinirilor începînd cu 1 iunie, B - extragerile începînd cu 1 iunie, C - rezultatul tranzacţionării.

3. Condiţiile de tranzacţionare

  • 3.1. Toate ordinele de trenzacţionare, care sunt deschise la alte preţuri decît cele de pe piaţă, urmează să fie anulate.
  • 3.2. Participantul poate utiliza consilierii de tranzacţionare şi strategiile de tranzacţionare fără nici o limită.
  • 3.3. Participantul în orice moment poate modifica tipul contului său de tranzacţionare pe unul Swap-Free (şi invers) prin apelarea la serviciul suport tehnic.
  • 3.4. Toate celelalte condiţii de tranzacţionare pentru conturile participanţilor la Promoţie sînt similare cu condiţiile de tranzacţionare pentru conturile reale de tranzacţionare din cadrul companiei InstaForex.

4. Determinarea cîştigătorilor

4.1. Determinarea cîştigătorului Tombolei a automobilului Lotus Evora ( în continuare - Cîştigătorul Promoţiei).

  • 4.1.1. Cîştigătorul Promoţiei se va determina prin următoarea schemă: în algoritmul determinării cîştigătorului sunt utilizate ultimele 5 cifre ale contului (indiferent dacă acesta este de 5, 6, sau 7 cifre). Dacă aceste 5 cifre vor coincide cu Lotus-numărul, atunci titularul de cont devine proprietarul automobilului Lotus Evora.
  • 4.1.2. Vineri, 25 mai 2012 la ora 23:59 va avea loc fixarea ratelor la momentul închiderii tranzacţiilor pentru următoarele perechi:
   • Prima cifră a Lotus-numărului - ultima cifră de la inchidere EURUSD
   • A doua Cifră a Lotus-numărului - ultima cifră de la închiderea GBPUSD
   • A treia cifră a Lotus-numărului – ultima cifră de la închiderea USDJPY
   • A patra cifră a Lotus-numărului – ultima cifră de la închiderea USDCHF
   • A cincea cifră a Lotus-numărului - ultima cifră de la închiderea USDCAD
  • 4.1.3. În cazul în care contul care a coincis cu Lotus-numărul generat, nu este Participant al concursului, în calitate de cîştigător este recunoscut contul următor sau precedent. Cîştigătorul este ales pe baza celui mai mare depozit, care este calculat depă formula: A - B + C.
  • 4.1.4. Dacă cu Lotus-numărul generat astfel vor coincide cîteva numere - un cont de 5 cifre , rezultatul eliminării primei cifre la un cont de 6 cifre, rezultatul eliminării primelor doua cifre la un cont de 7 cifre, atunci premiul cel mare - Lotus Evora - este înmînat titularului contului cu cel mai mare depozit (cel mai mare depozit se determină după formula: A - B + C).

5. Publicarea rezultatelor

  • 5.1. Publicaţiei poate fi supusă statistica ţărilor şi regiunilor, de unde se face înregistrarea conturilor participante.
  • 5.2. Rezultatele Promoţiei sunt publicate în decurs de 7 zile după finisarea Promoţiei şi executarea tuturor controalelor necesare .
  • 5.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a determina data publicării rezultatelor concursului «Premiu pentru fiecare al sutălea participant» în timpul perioadei de desfăşurare a Promoţiei.
  • 5.4. Rezultatele concursului şi reportajul de la ceremonia de premiere va fi postat pe site-ul instaforex.com şi de unele mass-media de televiziune şi de tipărire.

6. Înmînarea premiilor

6.1. Dispoziţii generale

  • 6.1.1. Cîştigătorul Promoţiei în decurs de 20 zile de la anunţarea rezultatelor Promoţiei şi a tragerii precizează cu Organizatorul prin intermediul telefonului data, ora, şi locul de înmînare a premiei.
  • 6.1.2. După determinarea contului de tranzacţionare a cîştigătorului Organizatorul verifică informaţia despre Participant, precum şi legitimitatea participării acestuia la Promoţie în conformitate cu punctele 2.2.-2.3. a regulilor curente. În cazul în care oricare din aceste date nu sunt autentice, şi dacă participantul nu are dreptul de a participa la Promoţie, tragerea este anulată.
  • 6.1.3. În caz de încălcare a ordinii de înmînare a premiului (lipsa paşaportului, sau expirarea termenului valabilităţii acestuia ş.a.) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înmînarea premiului.

6.2. Înmînarea premiului cel mare a Promoţiei - automobilul Lotus Evora

  • 6.2.1. Automobilul poate fi primit de către cîştigător la una din reprezentenţele centrale a companiei din Rusia (Kaliningrad şi Moscova) sau transportat oriunde în lume cu acordul cîştigătorului.
  • 6.2.2. Înmînarea premiului Cîştigătorului Promoţiei se face numai pe baza prezentării paşaportului acestuia sau a unui alt document care îi va confirma identitatea şi semnării actului de primire-predare, cu indicare în acest act a următoarelor informaţii: numele, prenumele, patronimul participantului, data naşterii, numărul paşaportului, telefonul de contact cu prefixul corespunzător localităţii. În cazul în care nu se prezintă oricare din punctele de mai sus, cîştigătorul în mod automat este lipsit de dreptul de a primi premiul.
  • 6.2.3. În cazul în care cîştigătorul Promoţiei nu poate primi premiul de sine stătător, contractul de transfer se poate face la o altă persoană pe baza procurii cîştigătorului autentificate de notar.
  • 6.2.4. Din momentul ridicării premiului oricare Participant al Promoţiei duce răspunderea referitor la achitarea tuturor impozitelor şi a altor plăţi obligatorii existente, stabilite prin legislaţia în vigoare.
  • 6.2.5. Costurile de transport al automobilului la locul de reşedinţă a cîştigătorului le ia asupra sa compania InstaForex. Însă cîştigătorul va fi obligat să acopere toate cheltuielile legate de impozite şi taxe vamale.
  • 6.2.6. În locul marelui premiu al Promoţiei - automobilul Lotus Evora , cîştigătorul poate alege premiul alternativ - deschiderea unui cont de tranzacţionare în gestionare în valoare de 100 000 dolari SUA. Aceste fonduri nu vor fi disponibile pentru retragere, însă 50% din profitul obţinut cu ajutorul lor poate fi retras fără nici o restricţie.

7. Dispoziţii finale

  • 7.1. Organizatorul ia măsuri pentru protecţia datelor şi a informaţiei, referitoare la desfăşurarea Promoţiei împotriva accesului neautorizat şi nu este obligat să ofere persoanelor terţe informaţii legate de decurgerea Promoţiei.
  • 7.2. Faptul participării la Promoţie demonstrează acordul Participantului în caz că acesta cîştigă:
   • la interviu, inclusiv radio, televiziune, în alte surse mass-media;
   • la utilizarea imaginilor sale (fotografii ş.a.) de către Organizator în scop publicitar;
   • cu faptul ca numele şi prenumele său pot fi utilizate de către Organizatorul concursului în scop publicitar fără plăţi suplimentare;
   • Toate drepturile de autor pe materialele publicitare, produse cu utilizarea obiectelor, specificate în prezentul aliniat, vor aparţine Organizatorului.
  • 7.3. Toate disputele şi neînţelegerile, care pot apărea în legătură cu desfăşurarea Promoţiei şi rezultatele sale, vor fi soluţionate prin intermediul negocierilor.
  • 7.4. Participarea la Promoţie presupune familiarizarea şi acordul deplin al Părţilor cu condiţiile şi normele desfăşurării acesteia.
  • 7.5. În cazul în care cîştigătorul Promoţiei refuză să respecte toate condiţiile şi regulile desfăşurării acesteia, atunci participarea lui la Promoţie este supusă anulării.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Contest home page

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.
Widget callback