empty
 
 

Condiţiile promoţiei "Evora Lotus - Bonusul Dumneavoastră"

1. Dispoziţii generale

 • 1.1. Denumirea promoţiei – «Evora Lotus - Bonusul Dumneavoastră» (în continuare – promoţia).
 • 1.2. Promoţia este organizată de către grupul companiilor InstaFintech (în continuare – organizator).
 • 1.3. În cadrul promoţiei se desfăşoară:
  • Tombola pentru un automobil Lotus Evora
  • Tombolă pentru alte premii de încurajare.
 • 1.4 Perioada de desfăşurare a promoţiei – din 25 iunie 2012 până la 27 iunie 2014 (în continuare – prioade de desfăşurare a promoţiei).
  • 1.4.1. Perioada de desfăşurare a tombolei automobilului Lotus Evora – din 25 iunie 2012 până la 27 iunie 2014 .
 • 1.5 Înregistrarea în concurs se încheie cu o oră înainte de determinarea numărului - Lotus.

2. Participanţii la promoţie

 • 2.1. La promoţie pot participa cetăţeni ajunşi la majorat, care sunt deţinători de conturi reale la compania InstaForex (în continuare - participant).
 • 2.2. Pentru a putea participa la promoţie, este necesar de a alimenta contul real de tranzacţionare deschis la comapnia InstaForex cu 1000 dolari SUA sau mai mult, în perioade de desfăşurare a promoţiei şi de a vă înregistra pe saitul companiei instaforex.com. Pentru membrii Clubului InstaForex, suma depozutului pentru a putea participa la promoţie este de minim 500 dolari SUA.
 • 2.3. Participantul are dreptul de a înregistra la promoţiei mai mult de un cont,cu aceasta crescând şansele sale de a câştiga premiul mare. Însă, în cazul descoperirii mai mult de 100 de conturi ale aceluiaş participant care au fost înregistrate, administratorii concursului îşi rezervă dreptul de a diminua numărul conturilor participantului la promoţie până la 100.
 • 2.4. La promoţie poate participa orice cont, care îndeplineşte următoarea condiţie: A - B + C > 1000 USD, unde A - suma alimentărilor de la 1 ianuarie 2012 (GMT+2), B - retragerile din cont de la 1 ianuarie 2012 (GMT+2), C - rezultatul tranzacţionării.

3. Condiţii de tranzacţionare

 • 3.1. Toate ordinele deschise nu după preţul de piaţă, vor fi anulate.
 • 3.2. Participantul poate utiliza orice Expert Advisor sau strategie de tranzacţionare fără nici o restricţie.
 • 3.3. Participantul poate în orcie moment să-şi schimbe tipul contului său pe unul Swap-Free (şi invers) adresăndu-se la serviciul tehnic.
 • 3.4. Toate celelalte condiţii de tranzacţionare pentru conturile participanţilor la promoţie sunt identice cu condiţiile de tranzacţionare ale conturilor reale deschise la compania InstaForex.

4. Determinarea câştigătorilor

4.1. Determinarea câştigătorului automobilului Lotus Evora (în continuare – câştigătorul promoţiei).

 • 4.1.1. Contul câştigătorului promoţiei va fi determinat după următoarea schemă: în algoritmul determinării câştigătorului se utilizează ultimele cinci cifre ale contului(indiferent de faptul dacă numărul acestuia este format din 5, 6 sau 7 cifre). Dacă aceste cinci cifre vor coincide cu numărul-Lotus, atunci deţinătorul contului va deveni câştigătorul unui Lotus Evora.
 • 4.1.2. Pe 27 iunie, 2014 , la 23:59 se va petrece fixarea cursurilor la momentul încheierii zilei de tranzacţionare pentru perechile valutare:
  • Prima cifră a numărului-Lotus – ultima cifră a preţului de închidere a perechii EURUSD
  • A doua cifră a numărului-Lotus – ultima cifră a preţului de închidere a perechii GBPUSD
  • A treia cifră a numărului-Lotus – ultima cifră a preţului de închidere a perechii USDJPY
  • A patra cifră a numărului-Lotus – ultima cifră a preţului de închidere a perechii USDCHF
  • A cincea cifră a numărului-Lotus – ultima cifră a preţului de închidere a perechii USDCAD
 • 4.1.3.În cazul în care contul, cu care a coincis numărul-Lotus, nu este participant la această promoţie, câştigătorul devine următorul după el.Câştigătorul se alege după principiul celui mai mare depozit, care se determină după formula: А-В+С<.
 • 4.1.4.Dacă, cu numărul-Lotus generat vor coincide mai multe numere de conturi, atunci premiul principal al promoţiei, îi va reveni deţinătorul contului cu cel mai mare depozit (care se determină după formula: A - B + C).

5. Publicarea rezultatelor

 • 5.1. Publicării poate aparţine statistica ţărilor şi regiunilor din care provin deţinătorii conturilor înregistrate la promoţie.
 • 5.2. Rezultatele promoţiei se publică în decursul a şapte zile după încheierea promoţiei şi efectuarea tuturor verificărilor necesare.
 • 5.3. Totalurile concursului şi reportajul cu ceremonia de decernare a premiilor vor fi publicate pe saitul companiei: instaforex.com şi în mass-media.

6. Primirea premiilor

6.1. Dispoziţii generale

 • 6.1.1. Câştigătorul promoţiei, în decurs de 20 de zile după anunţarea rezultatelor promoţiei şi tombolei, se înţelege cu organizatorul promoţiei la telefon despre data, timpul şi locul primirii premiului.
 • 6.1.2. După determinarea câştigătorului, organizatorul verifică informaţia despre participant, dar şi dreptul acestuia de a participa la promoţie, în corespundere cu punctele 2.1. – 2.3. a regulilor corespunzătoare. Dacă anumite date nu sunt adevărate, sau participantul nu are dreptul de a participa la promoţie, rezultatul tombolei se anulează.
 • 6.1.3. În cazul încălcării condiţiilor de primire a premiilor (lipsa actului de identitate, sau expirarea acestuia şi altele), organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înmânarea premiului.

6.2. Primirea premiului principal al promoţiei– automobilul Lotus Evora

 • 6.2.1. Automobilul Lotus Evora poate fi primit în una din reprezentanţele centrale ale companiei în Federaţia Rusă (Kaliningrad, Moscova şi Sankt-Peterburg) sau poate fi livrat în orice colţ al lumii, conform înţelegerii cu câştigătorul.
 • 6.2.2. Înmânarea premiului poate fi făcută numai la prezentarea actului de identitate ce confirmă identitatea câştigătorului şi semnarea actului de predare-primire, cu indicarea în act a a următoarelor elemente: familia, numele, patronimicul participantului, data naşterii, datele din actul de identitate, numărul de telefon de contact cu indicarea obligatorie a localităţii. Ne prezentarea rechizitelor susnumite atrage în mod automat lipsirea de dreptul de a primi premiul.
 • 6.2.3. În cazul în care câştigătorul nu poate fi prezent la primirea premiului, înţelegerea de primire a premiului poate fi făcută pe numele altei persoane în baza unei procuri notariale de la câştigător.
 • 6.2.4. Din momentul primirii premiului, orice participant poartă răspunderea pentru plata impozitelor şi a altor obigaţii financiare prevăzute de legile în vigoare.
 • 6.2.5. Cheltuielile de transportare a automobilului la locul de trai al câştigătorului, le achită compania InstaForex. Însă câştigătorul trebuie sa-şi asume plata tuturor impozitelor şi taxelor vamale.
 • 6.2.6. În schimbul primirii premiului principal - automobilul Lotus Evora, câştigătorul poate opta pentru un premiu alternativ - deschiderea unui cont real în gestiune în sumă de 100 000 dolari SUA. Suma de 100 000 dolari SUA nu poate fi retrasă, însă 50% din profitul obţinut în plus faţă de depozitul iniţial poate fi extras fără nici o restricţie.
  • The initial deposit in amount of $100,000 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.

7. Dispoziţii finale

 • 7.1. Organizatorul ia măsuri de protejare a dovezilor şi informaţiei cu privire la desfăşurarea promoţiei împotriva accesului nesancţionat şi nu este obligată să prezinte informaţia persoanelor terţe cu privire la desfăşurarea promoţiei.
 • 7.2. Participarea la promoţie înseamnă că participantul, în caz de câştig, este de acord cu:
  • să acorde interviu, inclusiv la radio, televiziune şi ale surse de informare în masă;
  • la utilizarea imaginii sale (poze şi altele) de către organizator în scopuri publicitare;
  • faptul că familia sa va fi utilizată în scopuri publicitare fără a fi remunerat suplimentar;
  • toate drepturile de autor la materialele publicitare aparţin în mod exclusiv organizatorului.
 • 7.3. Toate divergenţele şi neânţelegerile, care pot apărea în legătură cu promoţia şi rezultatele ei, vor fi rezolvate pe calea convorbirilor.
 • 7.4. Participarea la promoţie presupune cunoaşterea implicită şi acceptarea totală a participantului cu condiţiile şi regulile de desfăşurare a concursului.
 • 7.5. Dacă câştigătorul promoţiei refuză să îndeplinească toate condiţiile şi regulile de desfăşurare, participarea sa la promoţie poate fi anulată.

8. Language

 • 8.1. The language of the present rules is English.
 • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
 • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Pagina principală a concursului

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.