Facebook
 
 

Pravila kampanje "Brza vožnja od strane najboljeg Brokera"

1. Opšti uslovi

  • 1.1 Naziv kampanje – "Brza vožnja od strane najboljeg Brokera" (u daljem tekstu - kampanja).
  • 1.2 Kampanju organizuje InstaForex grupa kompanija (u daljem tekstu - organizator)
  • 1.3 U okviru kampanje postoje sledeća izvlačenja i održavanja:
   • Izvačenje za Lotus Evoru;
   • Izvlačenje za "Počasne nagrade".
  • 1.4 Period kampanje je od 1-og juna, 2010. do 25-og maja, 2012. (u daljem tekstu – period kampanje).
  • 1.4.1. Period izvlačenja Lotus Evore je od 1-og juna, 2010. do 25-og maja, 2012.

2. Učesnici

  • 2.1. Zakonski punopravni punoletni građani koji imaju prave trejding račune u kompaniji InstaForex (u daljem tekstu – učesnik) mogu učestvovati u kampanji.
  • 2.2. Kako bi učestvovali u kampanji neophodno je da dopunite Vaš pravi trejding račun u kompaniji InstaForex sa 1000 USD ili više u toku trajanja kampanje i da se registrujete na sajt www.instaforex.com
  • 2.3. Učesnik ima pravo da se registruje za kampanju sa više različitih računa i time poveća svoje šanse za pobedu. Međutim, u slučaju da administracija takmičenja otkrije više od 100 računa registrovanih od strane jedne osobe, ona zadržava pravo da smanji taj broj računa na 100.
  • 2.4. Svaki račun, koji ispuni uslov: A – B + C > 1000,00 USD, gde je A suma dopuna od 1-og juna, B suma povlačenja od 1-og juna, C je trejding rezultat, može učestvovati u ovoj kampanji.

3. Trejding uslovi

  • 3.1. Svi trejding nalozi, koji su otvoreni po netržišnim cenama, će biti otkazani.
  • 3.2. Učesnik može da koristi robote i trejding strategije bez ograničenja.
  • 3.3. Učesnik u svakom trenutku može da promeni vrstu trejding računa na Swap-free (ili obrnuto) kontaktirajući naš servis podrške.
  • 3.4. Drugi trejding uslovi za račune učesnika kampanje su slični trejding uslovima za prave račune u kompaniji InstaForex.

4. Određivanje pobednika

4.1. Određivanje pobednika izvlačenja Lotus Evore (u daljem tekstu – pobednik kampanje).

  • 4.1.1. Račun pobednika če biti odlučen pomoću sledeće šeme: poslednjih 5 cifara računa se koriste u postupku određivanja pobednika (bez obzira ako je račun od 5 cifara, 6 cifara ili 7 cifara). Ako se tih 5 cifara poklope sa Lotus brojem, onda će vlasnik tog računa postati dobitnik Lotus Evore.
  • 4.1.2. Fiksiranje deviznog kursa sledećih parova na zatvaranju tržišta će biti u petak 25-og maja, 2012. u 23:59.
   • Prva cifra Lotus broja – poslednja cifra EURUSD kursa
   • Druga cifra Lotus broja – poslednja cifra GBPUSD kursa
   • Treća cifra Lotus broja – poslednja cifra USDJPY kursa
   • Četvrta cifra Lotus broja – poslednja cifra USDCHF kursa
   • Peta cifra Lotus broja – poslednja cifra USDCAD kursa
  • 4.1.3. Ukoliko se račun, koji nije na spisku učesnika kampanje, poklopi sa izabranim Lotus brojem, onda prethodni ili sledeći račun postaje pobednički. Pobednik se određuje po principu najvećeg depozita, koji se izračunava po formuli: A – B + С.
  • 4.1.4. Ako se Lotus broj određen na gore pomenuti način poklapa sa računom od 5 cifara, računom od 6 cifara bez prve cifre i računom od 7 cifara bez prve dve cifre, onda će glavna nagrada, Lotus Evora, biti data vlasniku računa sa najvećim balansom. Najveći balans se izračunava po sledećoj formuli: A - B + C.

5. Objavljivanje rezultata

  • 5.1. Statistike zemalja i regiona, koja se sadrži u registraciji, može biti objavljena.
  • 5.2. Rezultati kampanje se objavljuju tokom 7 dana nakon završetka kampanje i svih neophodnih provera.
  • 5.3. Organizator zadržava pravo određivanja perioda objavljivanja rezultata izvlačenja nagrada "Nagrada za svakog stotog učesnika" tokom perioda održavanja kampanje.
  • 5.4. Rezultati kampanje i izveštaj o ceremoniji dodeljivanja nagrada biće objavljeni na sajtu www.instaforex.com i na nekim televizijama i štampanim medijima.

6. Dobijanje nagrade.

6.1. Opšte odredbe

  • 6.1.1. Nakon 20 dana od objavljivanja rezultata kampanje i izvlačenja pobednika, organizator koordinira datum, vreme i mesto dobijanja nagrade putem telefona.
  • 6.1.2. Nakon određivanja pobedničkog trejding računa organizator proverava podatke o učesniku i legitimnost njegovog/njenog učešća u kampanji prema stavkama 2.1. – 2.3. ove uredbe. U slučaju da se ispostavi da su neki podaci lažni ili ako se ispostavi da učesnik nema pravo da učestvuje u kampanji, izvlačenje se smatra nevažećim.
  • 6.1.3. U slučaju da je prekršena procedura prijema nagrade (ne postojanje lične karte, nevažeća lična karta itd.) od strane pobednika, organizator zadržava pravo da ne nagradi pobednika.

6.2. Primanje glavne nagrade kampanje – Lotus Evore

  • 6.2.1. Lotus Evoru pobednik može podići u jednom od centralnih predstavništava kompanije u Ruskoj Federaciji (Kalinjingradu i Moskvi) ili može biti poslata u bilo koji deo sveta u dogovoru sa pobednikom.
  • 6.2.2. Nagrada se prosleđuje pobedniku tek nakon provere lične karte i potpisivanja Sertifikata o prihvatanju gde su napisani sledeći podaci: ime i prezime, datum rođenja, lični podaci, broj telefona sa pozivnim brojem države i grada. U slučaju da pobednik nije obezbedio ove podatke, organizator zadržava pravo da ne nagradi pobednika.
  • 6.2.3. U slučaju da pobednik kampanje nije u mogućnosti da primi nagradu, može se zaključiti sporazum ustupanja drugom licu koje ima punomoćje od pobednika.
  • 6.2.4. Od trenutka dobijanja nagrade kampanje učesnik je dužan da plati takse i druga obavezna plaćanja koje je odredila Vlada.
  • 6.2.5. Kompanija InstaForex je odgovorna za transport automobila od glavnog predstavništva kompanije u Kalinjingradu, Ruska Federacija. Međutim, pobednik preuzima odgovornost plaćanja poreza i carine.
  • 6.2.6. U zamenu za glavnu nagradu kampanje – automobil Lotus Evora, pobednik može da izabere alternativnu nagradu – trejding račun sa početnim iznosom od 100 000 USD. Ova sredstva neće biti raspoloživa za povlačenje, ALI 50% profita dobijenog od njega se može povući bez ikakvih ograničenja.

7. Završne odredbe

  • 7.1. Organizator vrši obezbeđivanje zaštite podataka u vezi sa kampanjom, sprečava neovlašćeni pristup i nije u obavezi da daje informacije trećim licima.
  • 7.2. Činjenice učešća u kampanji u slučaju pobede ukazuju na saglasnost učesnika da pristane na:
   • Intervju uključujući radio, televiziju i druge masovne medije;
   • Korišćenje njegove/njene slike (fotografija, itd.) od strane organizatora za reklamiranje;
   • Njegovo/njeno ime se može koristiti od strane organizatora za reklamiranje bez dodatne uplate;
   • Sva autorska prava koja su stvorena korišćenjem gore pomenutih stavki su zadržana od strane organizatora.
  • 7.3. Svi sporovi i nesporazumi koji se mogu pojaviti u vezi sa održavanjem kampanje i njenim rezultatima se rešavaju pregovorima.
  • 7.4. Učešće u kampanji automatski znači prihvatanje i slaganje sa njenim pravilima i uslovima.
  • 7.5. Ako pobednik kampanje odbije da sledi njena pravila onda se njegovo/njeno učešće poništava.

8. Jezik

  • 8.1. Zvaničan jezik ovih pravila je engleski.
  • 8.2. Radi lakšeg razumevanja, Organizator je obezbedio pravila prevedena na druge jezike. Prevedena verzija pravila je čisto informativnog karaktera.
  • 8.3. U slučaju razlikovanja prevedene verzije od pravila na engleskom jeziku, prednost imaju pravila na engleskom jeziku.

Contest home page

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.