Ne sanjaj ga, osvoji ga! Jaguar F-Type od InstaForex-a

1. Opšte odredbe

  • 1.1 Ime kampanje je "Ne sanjaj ga, osvoji ga! Jaguar F-Type od InstaForex-a" (u daljem tekstu, Kampanja).
  • 1.2 Kampanja je organizovana od strane InstaForex grupe (u daljem tekstu, Organizator).
  • 1.3 Glavna nagrada kampanje je Jaguar F-Type.
  • 1.4 Kampanja se održava od 27. oktobra, 2014. do 31. oktobra, 2016. (u daljem tekstu, Period održavanja kampanje).
   • 1.4.1 Jaguar F-Type se izvlači od 27. oktobra, 2014. do 31. oktobra, 2016.

2. Učesnici kampanje

  • 2.1 Klijenti kompanije InstaForex koji imaju preko 18 godina starosti mogu učestvovati u Kampanji (u daljem tekstu, Učesnik).
  • 2.2 Da biste učestvovali u Kampanji, potrebno je da učesnici dopune njihov InstaForex pravi trgovački račun sa najmanje 1,500$ za vreme održavanja kampanje i registruju se na sajtu www.instaforex.com. Ukoliko ste članovi InstaForex kluba, da biste se registrovali za kampanju potrebno je deponujete najmanje 1,000$.
  • 2.3 Učesnik može registrovati nekoliko trgovačkih računa za kampanju i time povećati svoje šanse za dobitak. Međutim, u slučaju da ste registrovali preko 100 računa za Kampanju, Administracija takmičenja i kampanja zadržava pravo da smanji njihov broj na 100.
  • 2.4 Kampanja je dostupna samo za prave trgovačke račune koji zadovoljavaju sledeći kriterijum: A - B + C > 1,500 USD, gde je A - ukupna deponovana suma od 27. oktobra, 2014., B - ukupna povučena suma od 27. oktobra, 2014. i C - trgovački rezultat. U slučaju da je С<0, uslov se pojednostavljuje na А - В > 1,500$. Račun članova InstaForex kluba mora ispuniti sledeći uslov: A - B + C > 1,000$, gde je A - deponovana suma od 27. oktobra, 2014.; B - povučena suma od 27. oktobra, 2014.; C - rezultat trgovanja. U slučaju da je С<0, nastaje sledeći uslov: А - В > 1,000$.

3. Uslovi trgovanja

  • 3.1 Sve trgovačke pozicije otvorene po netržišnoj ceni će biti prekinute.
  • 3.2 Učesnik može da koristi bilo koju trgovačku strategiju ili robota.
  • 3.3 Učesnik može da promeni vrstu njegovog trgovačkog računa na bez swap-a (ili obrnuto) nakon kontaktirajući Odeljenje za podršku klijenata.
  • 3.4 Ostali uslovi trgovanja su isti kao i oni koji važe za prave trgovačke račune u InstaForex-u.

4. Određivanje pobednika

  • 4.1 Određivanje pobednika kampanje "Ne sanjaj ga, osvoji ga! Jaguar F-Type od InstaForex-a" (u daljem tekstu, Pobednik).
   • 4.1.1 Pobednik će biti određen na osnovu poslednjih 5 cifara Vašeg trgovačkog računa (bez obzira da li on sadrži 5, 6 ili 7 cifara). Ukoliko se ovih 5 cifara poklope sa Jaguar brojem, vlasnik tog računa će postati i vlasnik automobila Jaguar F-Type.
   • 4.1.2 U 23:59, u nedelju, 30. oktobra, 2016. tržišne stope valutnih parove će se fiksirati i formirati Jaguar broj:
    • Prva cifra Jaguar broja = poslednja cifra EURUSD cene na zatvaranju
    • Druga cifra Jaguar broja = poslednja cifra GBPUSD cene na zatvaranju
    • Treća cifra Jaguar broja = poslednja cifra USDJPY cene na zatvaranju
    • Četvrta cifra Jaguar broja = poslednja cifra USDCHF cene na zatvaranju
    • Peta cifra Jaguar broja = poslednja cifra USDCAD cene na zatvaranju
   • 4.1.3 U slučaju da broj računa koji se poklapa sa Jaguar brojem nije registrovan za Kampanju, onda će prethodni ili naredni račun biti proglašen pobedničkim. Pobednik se određuje na osnovu najvećeg depozita koji se dobija na sledeći način: A - B + C.
   • 4.1.4 Ukoliko postoji više brojeva računa koji se poklapaju sa generisanim Jaguar brojem - račun od 5 cifara, poslednjih 5 cifara računa od 6 cifara ili poslednjih 5 cifara računa od 7 cifara - glavna nagrada će biti dodeljena vlasniku računa sa najvećim depozitom. Najveći depozit se određuje na osnovu sledeće formule: A - B + C.

5. Objavljivanje rezultata

  • 5.1 Podaci o mestu prebivališta učesnika mogu biti objavljeni.
  • 5.2 Rezultati kampanje se objavljuju u roku od 10 dana nakon završetka, kada se izvrše sve provere.
  • 5.3 Rezultati kampanje i fotografije sa svečane dodele će biti objavljene na sajtu www.instaforex.com i prikazane na nekim televizijskim i štampanim publikacijama.

6. Preuzimanje nagrade

  • 6.1. Opšte odredbe.
   • 6.1.1 U roku od 20 dana nakon objavljivanja rezultata Kampanje, Pobednik i Organizator se dogovaraju oko datuma, vremena i mesta svečane dodele putem telefona.
   • 6.1.2 Nakon određivanja pobedničkog trgovačkog računa, Organizator proverava informacije o Pobedniku i legitimnost njegovog učestvovanja u Kampanji prema, ovde navedenim, paragrafima 2.1. - 2.3. Ukoliko su neki podaci pogrešni ili Dobitnik nije imao pravo učešća u kampanji, rezultati kampanje se proglašavaju nevalidnim.
   • 6.1.3 U slučaju da dobitnik naruši proceduru preuzimanja nagrade (neposedovanje lične karte, istekao rok važenja lične karte, itd.) Organizator zadržava pravo da ne uruči nagradu Dobitniku.
  • 6.2 Prezentacija automobila Jaguar F-Type.
   • 6.2.1 Jaguar F-Type može biti preuzet u sedištu kompanije u Kalinjingradu (Ruska Federacija) ili Moskvi (Ruska Federacija) ili nekom drugom delu sveta u dogovoru sa Dobitnikom.
   • 6.2.2 Pravo vlasništva automobila Jaguar F-Type se predaje Dobitniku tek nakon provere validnosti lične karte i potpisivanja Sertifikata o prihvatanju. Sertifikat o prihvatanju mora sadržati: ime i prezime, datum, podatke iz lične karte, broj telefona sa pozivnim brojem zemlje i grada. U slučaju da Dobitnik ne želi da pruži ove podatke, Organizator zadržava pravo da ne nagradi Dobitnika.
   • 6.2.3 U slučaju da Dobitnik kampanje nije u mogućnosti da preuzme nagradu, može se zaključiti ugovor sa drugom osobom na osnovu punomoćja potpisanog od strane Dobitnika.
   • 6.2.4 Nakon svečane dodele Dobitnik kampanje preuzima odgovornost uplate poreza i drugih dažbina koje je propisala vlada.
   • 6.2.5 InstaForex preuzima odgovornost za isporuku automobila do mesta prebivališta Dobitnika. Međutim, Dobitnik preuzima odgovornost plaćanja poreza i carina.
   • 6.2.6 Dobitnik ima pravo da dobije 130,000$ umesto automobila. Taj račun ima neke specifičnosti:
    • početni depozit u vrednosti od 130,000$ se uplaćuje na trgovački račun tek nakon što je Dobitnik prošao drugi nivo verifikacije ovog računa;
    • početni depozit u vrednosti od 130,000$ se ne može povući. Međutim 50% profita ostvarenog od tih početnih 130,000$ se može povući bez ograničenja;
    • maksimalni broj otvorenih trgovina ne sme premašiti 10 totalnog obima koji ne premašuje 600;
    • minimalni obim trgovine iznosi 6 lotova;
    • zabranjeno je da dobitnici koriste trgovačke strategije koje uključuju otvaranje povremenih jednosmernih trgovina najvećeg obima ili formiranje takvih trgovina otvaranjem više jednosmernih pozicija;
    • maksimalna suma profita dostupna za povlačenje sa trgovačkog računa iznosi duplo veću sumu od nagradne.

7. Završne odredbe

  • 7.1 Organizator preuzima mere zaštite podataka korišćenih u Kampanji od neovlašćenog pristupa i nije dužan da pruži biko koje podatke trećim licima.
  • 7.2 Registrovanje za kampanju podrazumeva da je učesnik u slučaju pobede dao saglasnost za:
   • intervju uključujući radio, televiziju i druge masovne medije;
   • korišćenje njegove/njene slike (fotografije, itd.) u reklamne svrhe od strane Organizatora;
   • korišćenje njegovog/njenog imena u reklamne svrhe od strane Organizatora bez dodatne nadoknade;
   • ustupanje autorskog prava reklamnog materijala koji sadrži gore pomenute stavke Organizatoru.
  • 7.3 Svi sporovi i žalbe koje se mogu javiti tokom održavanja Kampanje i objave rezultata se rešavaju sporazumno.
  • 7.4 Registracija za Kampanju podrazumeva da ste upoznati sa pravilima i odredbama ovog sporazuma.
  • 7.5 Ukoliko se Dobitnik ne pridržava pravila, njegovo učešće se otkazuje.

8. Jezik.

  • 8.1. Jezik predstavljenih pravila je engleski.
  • 8.2. Radi pogodnosti za Učesnike, Organizator može obezbediti pravila na jeziku koji nije engleski. Prevedena verzija pravila je čisto informativnog karaktera.
  • 8.3. U slučaju razlikovanja prevedene verzije i pravila na engleskom jeziku, prednost imaju pravila na engleskom jeziku.

Naslovna stranica kampanje

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.