empty
 
 

Pravila takmičenja "Sportski Lotus je Vaš trgovački bonus"

1. Opšte odredbe

 • 1.1. Naziv kampanje - "Sportski Lotus je Vaš trgovački bonus" (u daljem tekstu - kampanja).
 • 1.2. Kampanju organizuje InstaForex grupa (u daljem tekstu - organizator).
 • 1.3. U okviru kampanje se održavaju sledeća izvlačenja:
  • Izvlačenje Lotus Evore;
  • Izvlačenje utešnih nagrada.
 • 1.4 Kampanja se održava od 25. juna, 2012. do 27. juna, 2014. (u daljem tekstu - period kampanje).
  • 1.4.1. Takmičenje za osvajanje Lotus Evore traje od 25. juna, 2012. do 27. juna, 2014.
 • 1.5 Prijava za takmičenje se završava 1 (jedan) sat pre formiranja Lotus broja.

2. Učesnici kampanje

 • 2.1. Samo punoletni klijenti (iznad 18 godina) koji imaju otvorene prave trgovačke račune u kompaniji InstaForex (u daljem tekstu - učesnik) mogu učestvovati u kampanji.
 • 2.2. Kako biste učestvovali u kampanji, neophodno je da izvršite depozit u minimalnom iznosu od 1000 USD na Vaš pravi trgovački račun u kompaniji InstaForex tokom perioda održavanja kampanje i da se prijavite za takmičenje preko sajta kompanije - www.instaforex.com. Minimalni depozit koji članovi InstaForex kluba trebaju da uplate iznosi 500 USD.
 • 2.3. Učesnik ima pravo da prijavi više od jednog (1) računa za kampanju i tako poveća svoje šanse za pobedu. Međutim, u slučaju da uprava takmičenja otkrije preko 100 računa prijavljenih od strane jedne osobe, ona zadržava pravo da smanji broj računa na 100.
 • 2.4. Bilo koji račun koji ispunjava uslov: A - B + C > 1000,00 USD, gde je A ukupna suma deponovana od 25. juna, B ukupna povučena suma od 25. juna, a C trgovački rezultat, može učestvovati u ovoj kampanji.

3. Uslovi trgovanja

 • 3.1. Sve trgovačke transakcije otvorene po netržišnim cenama će biti otkazane.
 • 3.2. Učesnik može koristiti robote ili bilo koju trgovačku strategiju bez ikakvih ograničenja.
 • 3.3. Učesnik može promeniti vrstu trgovačkog računa u bilo kom trenutku na račun bez swap-a (i obrnuto) kontaktiranjem odeljenje podrške.
 • 3.4. Drugi uslovi trgovanja za račune učesnika kampanje su slični uslovima koji važe za prave trgovačke račune u kompaniji InstaForex.

4. Određivanje pobednika

4.1. Određivanje pobednika izvlačenja Lotus Evore (u daljem tekstu - pobednik kampanje).

 • 4.1.1. Pobednik će biti određen na osnovu sledeće šeme: koriste se 5 poslednjih cifara računa (bez obzira da li je u pitanju petocifreni, šestocifreni ili sedmocifreni račun). Ukoliko se tih poslednjih 5 cifara poklapaju sa Lotus brojem, onda vlasnik tog računa postaje i pobednik kampanje.
 • 4.1.2. Kursna fiksacija sledećih parova na zatvaranju tržišta će biti sprovedena u sredu 27. juna, 2014. u 23:59:
  • Prva cifra Lotus broja - poslednja cifra stope valutnog para EUR/USD
  • Druga cifra Lotus broja - poslednja cifra stope valutnog para GBP/USD
  • Treća cifra Lotus broja - poslednja cifra stope valutnog para USD/JPY
  • Četvrta cifra Lotus broja - poslednja cifra stope valutnog para USD/CHF
  • Peta cifra Lotus broja - poslednja cifra stope valutnog para USD/CAD
 • 4.1.3. Ukoliko se broj računa koji nije prijavljen za takmičenje poklopi sa generisanim Lotus brojem, onda prvi sledeći broj računa postaje pobednik. Pobednik se određuje po principu određivanja najvećeg depozita koji se izračunava po formuli: A - B + C.
 • 4.1.4. Ukoliko se Lotus broj generisan na pomenuti načun poklapa sa petocifrenim brojem računa, šestocifrenim brojem računa bez prve cifre i sedmocifrenim brojem računa bez prve dve cifre, glavna nagrada - Lotus Elise biće dodeljena vlasniku računa sa najvećim balansom. Najveći balans se određuje na osnovu formule: A - B + C.

5. Objavljivanje rezultata

 • 5.1. Podaci o zemljama i regionima gde je prijava podneta će biti javno dostupne.
 • 5.2. Rezultati kampanje se objavljuju u roku od 7 dana nakon završetka kampanje i svih neophodnih provera.
 • 5.3. Organizator zadržava pravo da odredi uslove postavljanja rezultata izvlačenja "Nagrada za svakog stotog učesnika" u okviru perioda kampanje.
 • 5.4. Rezultati kampanje i izveštaj sa ceremonije dodele biće dostupne na sajtu - www.instaforex.com i na nekim televizijama i novinama.

6. Preuzimanje nagrade

6.1. Opšte odredbe

 • 6.1.1. Dvadeset (20) dana nakon objavljivanja rezultata izvlačenja, pobednik i organizator putem telefona usklađuju datum, vreme i mesto gde će pobednik preuzeti nagradu.
 • 6.1.2. Čim se izvuče pobednički trgovački račun, organizator proverava podatke učesnika i njegovu legitimnost za učestvovanje u kampanji, na osnovu stava 2.1. - 2.3. ovog pravilnika. Ukoliko se ispostavi da su neki podaci lažni ili da učesnik nema pravo da učestvuje u kampanji, izvlačenje se smatra nevažećim.
 • 6.1.3. Ukoliko procedura preuzimanja nagrade nije ispoštovana od strane pobednika (neposedovanje lične karte, posedovanje nevažeće lične karte i sl.), organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu.

6.2. Podizanje glavne nagrade kampanje - Lotus Evore

 • 6.2.1. Pobednik može preuzeti Lotus Evoru u jednom od naših predstavništava u Ruskoj Federaciji (Kalinjingradu, Moskvi ili Sankt Peterburgu) ili može biti poslata na bilo koju adresu u svetu po želji pobednika.
 • 6.2.2. Nagrada se predaje pobedniku tek nakon provere ličnih podataka i potpisivanja sertifikata o preuzimanju koji sadrži sledeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, broj lične karte, kontakt telefon sa kodom za zemlju i grad. Ukoliko pobednik ne obezbedi ove informacije, organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu pobedniku.
 • 6.2.3. U slučaju da pobednik kampanje nije u mogućnosti da primi nagradu, može se napraviti poverenički ugovor za drugu osobu na osnovu punomoćja.
 • 6.2.4. Od trenutka dobijanja nagrade pobednik je odgovoran za plaćanje poreza i drugih obaveznih dažbina koje određuje vlada.
 • 6.2.5. Kompanija InstaForex je odgovorna za transport automobila od sedišta firme u Kalinjingradu, Ruska Federacija. Međutim, pobednik preuzima odgovornost za plaćanje poreza i carine.
 • 6.2.6. Kao zamenu za glavnu nagradu kampanje - automobila Lotus Evore, pobednik može izabrati alternativnu nagradu - trgovački račun sa balansom od 100 000 USD. Ova sredstva neće biti moguće povući sa računa, ALI 50% profita ostvarenog uz pomoć njega se može povući bez ikakvih restrikcija.
  • The initial deposit in amount of $100,000 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.

7. Završne odredbe

 • 7.1. Organizator obezbeđuje zaštitu svih podataka vezanih za kampanju, sprečava sve neovlašćene pristupe i nije u obavezi da pruži informacije trećim licima.
 • 7.2. U slučaju da pobedi učesnik daje saglasnost za sledeće:
  • Davanje intervjua za radio, televiziju i druge medije;
  • Korišćenje fotografije pobednika (slike, itd.) od strane organizatora u komercijalne svrhe;
  • Organizator može koristiti ime pobednika radi reklamiranja bez dodatne nadoknade;
  • Organizator zadržava sva autorska prava na reklamni materijal izvršen u skladu sa navedenim tačkama.
 • 7.3. Svi sporovi i nesuglasice koje se mogu javiti vezane za kampanju i njene rezultate mogu se rešiti sporazumom.
 • 7.4. Učestvovanje u kampanji podrazumeva da je učesnik svestan pravila kampanje i da prihvata se njene uslove.
 • 7.5. Ukoliko pobednik kampanje odbije da poštuje propise, to će biti uzeto kao razlog za brisanje njegovog računa sa liste učesnika.

8. Language

 • 8.1. The language of the present rules is English.
 • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
 • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Početna strana takmičenja

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.