empty
 
 
PAMM-sistem

Do you have any questions?

We have the answers. We created this section with the most frequently asked questions about the affiliate program, trading conditions, the PAMM system, registration, verification, and other issues.
PAMM-sistem
Šta predstavlja PAMM-kontakt informacija ispunjena nakon zahteva za učešće u PAMM-sistemu i čemu ona služi?

Ova informacija će biti poslata Vašim klijentima za operacije investiranja. Ako investirate novac ili dobijete investicije Vi automatski dobijate kontakt informaciju od druge strane i obrnuto. To Vam omogućava obezbeđivanje povezanosti učesnika operacija investiranja, dok je Kompanija samo posrednik sa tehničkog aspekta davanja garancije povraćaja i interesa trejdera, i ne meša se u druga pitanja saradnje trejdera i investitora.


Koja je valuta na računu potrebna da bi se ušlo u PAMM-sistem?Koja je valuta na računu potrebna da bi se ušlo u PAMM-sistem?

Trenutno, samo dolar računi mogu biti registrovani u PAMM-sistemu kompanije InstaForex. U slučaju da nemate dolar račun, možete ga otvoriti u realnom vremenu koristeći vebsajt kompanije.


Ja sam PAMM-trejder, ispunio sam zahtev investitora. Šta znači status zahteva "na čekanju za sinhronizaciju"?

Status zahteva "na čekanju za sinhronizaciju" znači da će Vaša investicija biti obrađena u skorije vreme. Vreme obrade investicije je fiksirano i ona se vrši jednom u sat vremena.


Ja sam PAMM-trejder, zašto se moj balans ne povećava nakon prihvatanja nove investicije?

Odmah nakon pritiska na dugme "Prihvati investiciju" status investicije se menja u "na cekanju za sinhronizaciju", što znači da je neophodno malo sačekati dok investicija ne stigne do računa. U slučaju da su i druge investicije na čekanju za sinhronizaciju one bivaju istovremeno dodate na račun.


Da li možete da garantujete da PAMM-trejder neće izgubiti moj novac?

PAMM-račun sistem kompanije InstaForex ne daje garanciju za sticanje profita od strane izabranih trejdera. On je namenjen da obezbedi tehničku koordinaciju između trejdera i investitora što uključuje potpuno automatizovano praćenje trejderskih PAMM-računa, prihvatanja i povraćaja novca. Dakle, sistem garantuje zaštitu Vaših sredstava, tako da neće biti povučena od strane PAMM-trejdera. Štaviše, sistem Vam obezbeđuje prijem Vaših sredstava sa PAMM-računa trejdera u kratkom roku od 30-60 minuta nakon podnošenja zahteva (u zavisnosti od toga u kom je trenutku između sinhronizacija zahtev za povraćaj upućen).


Da li PAMM-trejder može povući moja investirana sredstva?

Sistem PAMM-računa kompanije InstaForex štiti investitora od rizika od povlačenja sredstava od strane PAMM-trejdera. PAMM-trejder može povući sredstva samo svog dela PAMM-računa, koji nije uključen u transakcije.


Da li može doći do situacije kada zahtev za povraćaj sredstava od strane investitora može izazvati trenutni Zastoj na računu PAMM-trejdera?

Ako je udeo investitora na računu preko 90% i ako ima više njih ili samo jedan - onda je takva situacija moguća. Ali PAMM-sistem prihvata sredstva za upravljanje od stotine PAMM-trejdera što ukazuje na mogućnost čuvanja sredstava stotina investitora na samo jednom trejding računu, a verovatnoća simultanog povlačenja je veoma mala i obrnuto proporcionalna broju privučenih investitora.


Da li svoj saradnički račun mogu registrovati u PAMM sistemu?

Računi saradnika mogu biti registrovani u PAMM sistemu kao PAMM partneri i PAMM investitori. Da bi se partner registrovao kao PAMM trejder u PAMM sistemu, potrebno je da otvori novi trejding račun u okviru Kompanije.


Gde mogu da vidim trenutni profit koji može biti povučen sa PAMM-računa trejdera?

U ličnom kabinetu glavnog menija izaberite "PAMM-system", zatim na otvorenoj strani iskoristite link "My Investments". Ali za investitore je moguće samo povlačenje UKUPNE sume investicija. Ako nameravate da povucete samo deo sredstava sa PAMM-trejder racuna treba da napravite joљ neke investicije manjeg obima na njegovom racunu. To ce Vam omoguciti da povucete svaku investiciju posebno.


Da li je usluga SMS obaveštavanja o novim investicijama PAMM-trejdera besplatna?

Da, usluga je besplatna, ali za jedan račun ne može biti poslato više od 10 SMS-poruka za 24 sata.


Da li PAMM-investitor može biti nosilac partnerskog računa po kojem je PAMM-trejder račun otvoren?

Trenutno, ne postoje restrikcije za dobijanje provizije od PAMM-računa. Ipak, takvi računi su u skladu sa pravilima InstaForex partnerskog programa.


Ja sam PAMM-trejder, mogu li da promenim veličinu provizije ostvarene od upravljanja investiranih sredstava?

Prilikom registracije u PAMM sistem Vi određujete proviziju. Ona se može promeniti u PAMM kabinetu u bilo kom trenutku ali stupa na snagu samo za nove investicije. Osim toga, Vi možete postaviti grupe različitih uslova pa PAMM investitor može odabrati uslove investiranja u Vaš PAMM račun koji mu najviše odgovaraju.


Ja sam PAMM-investitor i poslao sam zahtev za investiciju. PAMM-trejder nije ni prihvatio ni odbio zahtev. Koji su punopravni uslovi zahteva i kada će se investirani deo vratiti na moj trejding račun?

Ako je PAMM-trejder neaktivan nakon primanja zahteva u roku od 72 časa - Vaš iznos će se automatski vratiti na Vaš trejding račun PAMM-Investitor.


Mogu li da povučem moj profit ne vraćajući investiciju?

Da, možete. Kako bi dobili deo profita, upotrebite opciju Prenesa, koja je dostupna u sekciji za investiranje PAMM-kabineta. Ova opcija je aktivna samo za profitabilne investicije. I PAMM-trejderi i PAMM-investitori mogu da omoguće ovu opciju.


Šta opcija prenosa u InstaForex PAMM-sistemu predstavlja?

Prenos je opcija koja omogućava povlačenje profita ne vraćajući investiciju. Opcija, takođe, obuhvata sistem raspodele profita između investitora i trejdera prema udelu interesa obe strane.


Da li PAMM trgovac može da deaktivira PAMM servis (ukloni svoj račun sa liste za praćenje)?

Iz funkcije Praćenje u Kabinetu za klijente možete aktivirati opciju Ukloni račun koja briše račun iz liste praćenja. Ukoliko želite da se registrujete u InstaForex-ovom PAMM sistemu kao različit korisnik (na primer, budete PAMM investitor umesto PAMM trgovca ili obrnuto), potrebno je samo da otvorite novi račun. Klijent može registrovati neograničen broj računa u InstaForex-u.


Can I invest a bonus in a PAMM trader account?

No, you cannot invest bonus funds in PAMM.


Koji su lični podaci trejdera vidljivi PAMM-investitorima?

Pre nego što investira PAMM-investitor vidi listu praćenja PAMM-trejderovog broja računa, ime projekta, ICQ i Yahoo brojeve (uvek) kao i ime i e-poštu trejdera ako je on omogućio da se pokaže. Dodatne informacije koje su vidne su moguće nakon investiranja.


Koji su lični podaci investitora vidljivi PAMM-trejderima?

PAMM-trejder vidi broj računa investitora kao i njegov broj telefona i e-poštu registrovanu na PAMM-sistemu.


Može li se na PAMM-trejder račun dodati bonus?

No, a PAMM trader can't get a bonus.


Može li račun registrovan kao PAMM-trejder dobiti bonus? I šta će biti urađeno sa bonusom?

Račun sa bonusom može biti registrovan kao PAMM-trejder. Bonus neće biti ukinut i računa će se kao sredstvo PAMM-trejdera.


Ako investitor dopuni svoj račun, dobije bonus i zatim investira sredstva na trejding račun da li će bonus biti poništen?

The Welcome bonus can't be invested.


Gde investitor može videti količinu provizije dobijene od profita i postavljene od strane trejdera?

Na tabeli za praćenje. Ako su investicije već završene onda, takođe, u sekciji "Moje investicije".


Kada će novac koji je uplatio vlasnik računa biti prikazan u listi za praćenje PAMM računa?

U proseku biće prikazan u roku od sat vremena na grafikonu, a za 5-10 minuta u listi za praćenje.


Da li partner dobija nagradu za trejdovanje klijenta koga je privukao (koji je postao PAMM-trejder) za uložena sredstva?

Da, on dobija nagradu po normalnoj proceduri.


Kako je gubitak raspodeljen između trejdera i investitora? Proporcionalno njihovom udelu u trejdovanju ili u skladu sa raspodelom profita?

Gubitak se raspodeljuje proporcionalno učešću investitora i trejdera na računu. Procenat profita koji naplaćuje trejder za upravljanje sredstvima nije uzet u obzir.


Da li je moguće da se statistika profitabilnosti PAMM projekta koja je prikazana u okviru alatki ne poklapa sa podacima PAMM liste za praćenje?

Klijentima InstaForex-a dostupne su različite alatke. Na primer, postoje alatke koje prikazuju statistiku profitabilnosti PAMM projekata u uslovima bilansa i kapitala, dok lista za praćenje u statistici PAMM računa prikazuje jedino podatke o kapitalu.


Koliko često se ažuriraju podaci u alatkama PAMM projekata?

Statistički podaci u alatkama PAMM projekata se ažuriraju jednom u sat vremena. Zbog toga postoji malo kašnjenje podataka prikazanih u okviru alatki i podataka liste za praćenje.


Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback