Facebook
 
 

"InstaForex Great Race 2015" Termíny a Podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

  • 1. "InstaForex Great Race 2015" súťaž je usporadúvaná spoločnosťou InstaForex Group.
  • 2. Súťaž zahŕňa 4 kolá a finále.
  • 3. Obdobie trvania súťaže:
   • - 20.10.2014 - 21.11.2014;
    - 12.01.2015 - 13.02.2015;
    - 30.03.2015 - 01.05.2015;
    - 15.06.2015 - 17.07.2015.
  • 4. Obdobia registrácie pre 4 súťažné kolá:
   • - 25.08.2014 - 17.10.2014;
    - 10.11.2014 - 09.01.2015;
    - 26.01.2015 - 27.03.2015;
    - 13.04.2015 - 12.06.2015.
  • 5. Finále súťaže: 24.08.2015 - 25.09.2015.
  • 6. Celková suma určená na výhry v súťaži "InstaForex Great Race 2015" je 55 000 USD.
  • 7. Odstupňovanie výhier pre prvé štyri kolá Súťaže je nasledovné:
   • - 1 cena - 3000 USD;
    - 2 cena - 2000 USD;
    - 3 cena - 1500 USD;
    - 4 cena - 800 USD;
    - 5 cena - 600 USD;
    - 6 cena - 400 USD;
    - 7 cena - 300 USD + 40 bonusových bodov;
    - 8 cena - 250 USD + 30 bonusových bodov;
    - 9 cena - 200 USD + 20 bonusových bodov;
    - 10 cena - 150 USD + 10 bonusových bodov;
    - 11 cena - 100 USD + 5 bonusových bodov.
  • 8. Odstupňovanie výhier pre Finále Súťaže je nasledujúce:
   • - 1 cena - 6000 USD;
    - 2 cena - 3500 USD;
    - 3 cena - 2300 USD;
    - 4 cena - 1500 USD;
    - 5 cena - 1000 USD;
    - 6 cena - 850 USD;
    - 7 cena - 750 USD;
    - 8 cena - 550 USD;
    - 9 cena - 350 USD;
    - 10 cena - 300 USD;
    - 11 cena - 250 USD;
    - 12 cena - 200 USD;
    - 13 cena - 150 USD;
    - 14 cena - 100 USD.
  • 9. Navyše sú počas prvých 4 kôl súťaže "InstaForex Great Race 2015" pridané k peňažným výhram bonusové body, ktoré môžu byť použité vo Finále súťaže. Účastník získa dodatočných 1000 USD k počiatočnému vkladu na jeho súťažný účet za každý bonusový bod. Účastníci, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich kôl súťaže InstaForex Great Race a získali bonusové body by mali zaslať email na adresu [email protected], kde požiadajú o pridelenie bonusu na ich účty vo finále súťaže.
  • 10. Registrácia to Finále Súťaže "InstaForex Great Race 2015" začína 22.06.2015 o 00:00 (čas v terminály) a končí 21.08.2015 o 23:59 (čas v terminály).

II. Účastníci.

  • 1. Každý obchodný účet v spoločnosti InstaForex sa môže zúčastniť všetkých kôl Súťaže.
  • 2. Súťaže sa môžu zúčastniť iba plnoletí (nad 18 rokov) účastníci.
  • 3. Každý účastník Súťaže sa musí zaregistrovať na webstránke spoločnosti InstaForex.
  • 4. Účastník súhlasí s tým, že poskytne pravdivé údaje, celé meno, ktoré sa úplne zhoduje s menom uvedeným v identifikačnom dokumente a platný kontaktný email.
  • 5. V prípade obchodovania na dvoch alebo viacerých účtoch, ktoré je vykonávané z rovnakej IP, si usporiadateľ súťaže vyhradzuje právo zmazať ich majiteľa(ov). Preto veľmi odporúčame vyhnúť sa používaniu GPRS a 3G modemov.
  • 6. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť registráciu, ktoréhokoľvek účastníka bez vysvetlenia dôvodu diskvalifikácie alebo diskvalifikovať akéhokoľvek účastníka počas alebo po konci Súťaže bez udania dôvodu. Dôvod pre diskvalifikáciu môže byť otváranie veľkého objemu opačných objednávok na rovnakých menových pároch na rozdielnych obchodných účtoch a v približne rovnakom čase, taktiež využívanie chýb v toku cien pre získanie istého profitu.
  • 7. Prihlásením sa do súťaže Účastník súhlasí so všetkými obmedzeniami a pravidlami Súťaže.
  • 8. Účasť blízkych príbuzných v rovnakej súťaži je zakázaná. Ak sa registračné údaje Účastníka zhodujú s údajmi iného účastníka, Spoločnosť má právo považovať túto zhodu za dôvod na diskvalifikáciu.

III. Obchodné podmienky

  • 1. Po ukončení registrácie sa stane Účastník majiteľom demo účtu.
  • 2. Počiatočný vklad je 100000 USD pre všetkých účastníkov a nemôže byť zmenený.
  • 3. Páka je 1:500.
  • 4. Demo účet je otvorený pre každé kolo Súťaže.
  • 5. Všetky objednávky zadané za netrhovú cenu budú zrušené. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na diskvalifikáciu účtu v prípade, že bol účet použitý pre obchodovanie za netrhové ceny.
  • 6. Účastníci súťaže môžu používať Expertných poradcov (AOS) a akékoľvek obchodné stratégie bez obmedzení.
  • 7. V súťaži sú dostupné pre obchodovanie iba hlavné a krížové menové páry.
  • 8. Minimálny objem obchodu je 0.01, maximálny je 10 lotov. Krok medzi veľkosťami je 0.01 lotu.
  • 9. Účastník súťaže si môže zmeniť svoj obchodný účet na Bezswapový kontaktovaním oddelenia podpory.
  • 10. Maximálny počet otvorených obchodov vrátane čakajúcich objednávok je 5.
  • 11. Stop Out úroveň je 10%.
  • 12. Ostatné obchodné podmienky pre súťažné obchodné účty sú rovnaké ako live obchodných účtoch v spoločnosti InstaForex.

IV. Určenie Víťaza

  • 1. Po ukončení každého kola Súťaže sú všetky obchody automaticky uzatvorené za aktuálne ceny.
  • 2. Za víťazov budú označený majitelia s najvyššími stavmi účtov.
  • 3. V prípade, že dvaja účastníci budú mať rovnaký profit, Víťaza určí Spoločnosť.
  • 4. Mená Víťazov súťaže budú zverejnené.
  • 5. Organizátor si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o registráciu Účastníka bez udania dôvodu a diskvalifikovať Účastníka, taktiež počas Súťaže alebo po jej konci, na základe priamych alebo nepriamych dôkazov o pokuse o podvodné konanie s vyhranými prostriedkami.
  • 6. Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť pripísanie výhry, ak Účastník nahromadí výhry na jednom alebo viacerých účtoch.

V. Zverejnenie výsledkov.

  • 1. Stav účtov účastníkov v je voľne prístupný počas konania súťaže na stránke spoločnosti.
  • 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zverejniť výpisy účastníka po skončení Súťaže.
  • 3. Taktiež môžu byť zverejnené údaje odkiaľ pochádzajú účastníci.
  • 4. Výsledky súťaže budú zverejnené do 14 dní od ukončenia Súťaže a ukončenia všetkých kontrolných procesov.

VI. Prevzatie ceny.

  • 1. Víťaz si musí otvoriť a verifikovať svoj live obchodný účet do 30 dní po oznámení výsledkov súťaže.
  • 2. Peňažná výhra bude pripísaná na verifikovaný live obchodný účet otvorený víťazom.
  • 3. Víťaz si uvedomuje zodpovednosť za akékoľvek aktivity na účte otvorenom v rámci Súťaže a za porušenie dohôd a regulácií ktoré uplatňuje Usporiadavateľa kampane InstaForex Group.
  • 4. Peniaze nemôžu byť z účtu vybrané. Akýkoľvek zisk vytvorený nad sumu výhry môže byť z účtu vytiahnutý.
  • 5. Organizátor si vyhradzuje právo vyhlásiť, ktorúkoľvek už udelenú cenu za neplatnú a za predmet zrušenia na základe priamych alebo nepriamych dôkazov o pokusoch o podvodné konanie s výhernými prostriedkami.
  • 6. Obchodný účet je uzavretý automaticky po vyplnení žiadosti o výber. Pri posudzovaní žiadostí sa špecialisti uistia, že zostatok a voľná marža súhlasí so sumou dostupnou na výber. V prípade, že dôjde k nezhode medzi týmito sumami, bude požadovaná suma vrátená naspäť na obchodný účet.

VII. Jazyky

  • 1. Oficiálny jazyk týchto pravidiel je Angličtina.
  • 2. Pre pohodlie Účastníka, Organizátor môže poskytnúť pravidlá aj v inom jazyku ako je Angličtina. Preložená verzia má však iba informačný charakter.
  • 3. V prípade, že ste pri čítaní zistili, že je rozdiel medzi preloženou a anglickou verziou pravidiel, za smerodajné sa berú pravidlá uvedené v Anglickej verzii.

Domovská stránka súťaže

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.