empty
 
 

Hedžing predstavuje zabezpečenie a ochranu. Hedžing je ochrana klientovho kapitálu pred nepriaznivým výkyvom kurzu. Kapitál na účte je viazaný na aktuálnu cenu obchodov na Forexe. Čiže hedžovanie, pomáha znižovať riziko spojené so zmenami menových kurzov.


V skutočnosti, hedžovanie predpokladá použitie určitého inštrumentu na zníženie rizika, ktoré je spojené s vplyvom nepriaznivých trhových faktorov priamo vplývajúcich na cenu inštumentu. Častejšie, pojem ‘hedging’ znamená poistenie proti výkyvom ceny meny alebo iného aktíva. Na hedžing sa môžeme taktiež pozrieť ako na druh investície, urobenej sa účelom minimalizácie rizika, vzťahujúceho sa k pohybu cien na trhu. Náklady na hedžovanie by mali byť hodnotené vzhľadom na možné straty, v prípade odmietnutia jeho použitia.


Druhy hedžingu na Forexe.


Prvý typ je hedžovanie kapitálu kupujúceho na zníženie rizika z možného nárastu ceny inštrumentu. Ďalším typom je hedžovanie kapitálu predávajúceho za účelom zníženia rizika spojeného s poklesom ceny.


Príklad hedžingu.


Obchodník, ktorý nakupuje cudziu menu, otvorí dopredu obchod s nákupnou pozíciu na jeho obchodnom účte a v momente reálneho nákupu tejto meny v jeho banke, uzavrie svoju pozíciu. A obchodník, ktorý predáva cudziu menu, otvorí najprv obchod s predajnou pozíciou na jeho obchodnom účte a v momente reálneho predaje tejto meny v jeho banke uzavrie tento obchod.


Existujú takzvané hedžingové mechanizmi, ktoré predstavujú vyváženie rizika na menovom trhu (alebo trhu cenný papierov) dlhopismi či na druhej strane future kontraktmi. K zaisteniu kapitálových strát z určitých inštrumentov, sa využíva otvorenie pozície na inom inštrumente, ktorý môže kompenzovať finančné straty.


Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback