ForexCopy systém od InstaForexu je inovatívna služba umožňujúca nasledovať cestu úspešných Forex obchodníkov a online kopírovať ich obchody v určitom nastavenom pomere.

Táto služba nemá konkurenciu medzi ostatnými medzinárodnými brokermi, ForexCopy systém spravil zo spoločnosti InstaForex tvorcu trhu s inováciami. ForexCopy systém predstavuje novú vlnu vysoko kvalitných finančných služieb. Systém nevyžaduje žiadne investície do nákupu podielu v projekte, ktorý kopírujete a poskytuje okamžité vykonanie kopírovaných objednávok, vybranie si kopírovania zvolených menových párov a ostatných finančných inštrumentov, a umožňuje nastavenie pomeru kopírovania.

ForexCopy systém je navrhnutý tak aby umožnil kopírovanie objednávok profesionálnych úspešných Obchodníkov, ktorí sú zaregistrovaní do ForexCopy. Štatistiky o obchodovaní a používanej stratégií sú dostupné na stránke ForexCopy monitoring.

K umožneniu kopírovania obchodov musia profesionálni obchodníci len raz nastaviť podmienky kopírovania a potom už len pokračovať vo svojom obchodovaní ako obvykle. Obchodník si môže zvoliť niekoľko možností, ako napr. províziu za obchod, províziu za 0.01 lotu a podiel na zisku vyplácaný Nasledovateľmi.

Avšak Obchodník získa províziu iba v prípade, že:

  • obchod priniesol Nasledovateľovi zisk;
  • tento zisk pokrýva províziu, ktorú platí Nasledovateľ Obchodníkovi.

Obchodník si môže zvoliť dennú províziu. V tomto prípade bude Nasledovateľ platiť fixnú províziu za deň kopírovania a to v prípade, že Obchodník otvoril minimálne jednu pozíciu počas dňa. ForexCopy systém neobmedzuje Obchodníkov v nastavení podmienok kopírovania ich obchodov. V závislosti na stratégií a prefernciách si môže Obchodník zvoliť všetky možnosti alebo iba jednu.

ForexCopy Nasledovatelia môžu využívať monitorovací zoznam k výberu tých najlepších obchodníkov a prihlásiť sa ku kopírovaniu ich obchodov. ForexCopy systém poskytuje Nasledovateľom príležitosť nastaviť si parametre kopírovania zvlášť pre každého Obchodníka. Parametre kopírovania zahŕňajú pomer kopírovania, menové páry a ostatné finančné nástroje, a obmedzenie počtu denne skopírovaných obchodov. Nasledovateľ môže nastaviť všetky tieto parametre individuálne pre každého Obchodníka.

Neexistujú obmedzenia týkajúce sa výšky stavu účtu Obchodníka alebo Nasledovateľa. Ak je na účte Nasledovateľa nedostatok prostriedkov ku kopírovaniu a otvoreniu obchodu, obchod jednoducho nebude otvorený na účte Nasledovateľa. Neexistujú limity na počet Obchodníkov, ktorých kopírujete a je taktiež dovolené kopírovanie objednávok medzi dvomi Obchodníkmi.

Ktorýkoľvek klient spoločnosti InstaForex sa môže zaregistrovať do ForexCopy systému a začať kopírovať obchody úspešných obchodníkov. Registrácia do systému je bezplatná.


Attention: Do ForexCopy systému môžu byť registrované iba účty vedené v amerických dolároch.


ForexCopy od InstaForexu: dosiahnite vrchol profesionálneho obchodovania s Guruami Forexového trhu!


ForexCopy Monitoring Vám pomôže zistiť úspešnosť rôznych forex obchodníkov zaregistrovaných do ForexCopy systému a zvoliť si tých, ktorí Vám budú najviac vyhovovať. Monitoring obsahuje štatistiku výnosov, graf rastu zostatku a aktuálneho stavu s nastviteľným časovým obdobím, čo Vám umožňuje presnejšie sledovať efektívnosť Vami zvoleného ForexCopy obchodníka.
We invite you to start trading with
No Deposit Bonus