Facebook
 
 

Abyste se ujistili, že jste mezi účastníky soutěže, ujistěte se Váš obchodní účet splňuje hlavní požadavek kampaně, která se skládá ze vzorce: A - B + C> 1500 USD, kde A - je částka vkladů od 28. prosince 2015, B - je částka výběrů od 28. prosince 2015, C - výsledek obchodování (v případě, že je negativní, nebere se v úvahu). Pro majitele InstaForex klubové karty musí účet splňovat následující kritéria: A - B + C> 1000 USD, kde A je částka vkladů od 28. prosince 2015, B je částka výběrů od 28. prosince 2015, C je výsledek obchodování. V případě, že С <0, podmínka je následující: А - В> 1000 USD.

Otevřít účet
Otevřít účet
Vložit peníze
Vložit peníze

Registrační formulář soutěže

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.