empty
 
 

Okolnosti a podmínky soutěže Šťastlivý obchodník

1. Obecné podmínky

  • 1.1. Název soutěže - "Šťastlivý obchodník" (dále jen - soutěž).
  • 1.2. Soutěž je organizovaná společností InstaForex (dále jen – organizátor).
  • 1.3. Je to půlměsíční soutěž, konající se každé dva týdny od pondělí 00:00 do pátku 23:59:59(konečný čas).
  • 1.4. Registrace k další půlměsíční soutěži uskuteční během aktuální soutěže.
  • 1.5. Cenové fondy každé čtrnáctidenní soutěže činí 3000 USD, rozdělené mezi výherce následujícím způsobem:
   • 1. místo - 1000 USD;
   • 2. místo - 750 USD;
   • 3. místo - 500 USD;
   • 4. místo - 250 USD;
   • 5. místo - 200 USD;
   • 6. místo - 150 USD;
   • 7. místo - 100 USD;
   • 8. místo - 50 USD.

2. Účastníci

  • 2.1. Pouze klienti, kteří jsou starší 18 let se mohou zúčastnit soutěže.
  • 2.2. Každý účastník se musí přihlásit na webových stránkách společnosti InstaForex.
  • 2.3. Pro účast v soutěži obdrží účastníci oddělený demo-účet.
  • 2.4. Účastník souhlasí s nezbytným podáním pravdivých informací během registrace.
  • 2.5. Pokusy účastnit se soutěže použitím několika obchodních účtů nebo anonymních proxy, povedou k diskvalifikaci.
  • 2.6. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout registraci kteréhokoliv účastníka bez udání důvodu nebo diskvalifikovat kteréhokoliv účastníka během soutěže s vysvětlením. Důvodem diskvalifikace může být otevírání velkého množství konkurenčních objednávek se stejnými měnovými páry v různých obchodních účtech přibližně ve stejný čas, stejně tak jako používání chyb v zaznamenaných tocích pro získání garantovaného zisku.
  • 2.7. Přihlášením účastník souhlasí se všemi omezeními a pravidly soutěže.

3. Obchodní podmínky

  • 3.1. Po registraci k soutěži dostane účastník demo obchodní účet.
  • 3.2. Počáteční vklad je 30 000,00 USD pro všechny účastníky a nemůže být změněn.
  • 3.3. Leverage(páka) 1:500.
  • 3.4. Všechny objednávky uvedené za neprodejní cenu jsou určeny ke zrušení.
  • 3.5. Účastníci mohou použít Expert Advisors a jakékoliv obchodní strategie bez omezení.
  • 3.6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.
  • 3.7. Minimální obchodovatelné množství je 0.01, maximální - 1 lot. Množství je možné navyšovat pouze o celou hodnotu 0.01 lot.
  • 3.8. Účastník může změnit svůj účet na swap-free kontaktováním technické podpory.
  • 3.9. Maximální počet obchodů včetně nedokončených je 10.
  • 3.10. Hraniční úroveň je 10%.
  • 3.11. Další obchodní podmínky pro obchodní účty jsou stejné jako pro reálný obchodní účet u společnosti InstaForex.

4. Zveřejnění výsledků

  • 4.1. Hodnota majetku na účtu účastníka je volně dostupná na stránkách společnosti během období soutěže.
  • 4.2. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit účastníkův přehled po ukončení soutěže.
  • 4.3. Statistiky o regionech a zemích, ze kterých účastníci pochází mohou být zveřejněny stejně.
  • 4.4. Výsledky soutěže budou zveřejněny během 14 dní po ukončení soutěže a všech kontrol.

5. Specifikace výherců

  • 5.1. Po ukončení aktuální soutěže budou všechny obchody uzavřeny automaticky aktuální cenou.
  • 5.2. V případě, že dva účastníci budou mít stejný poměr, o výherci rozhodne organizátor.
  • 5.3. Výherci soutěže souhlasí se zveřejněním jejich jmen.
  • 5.4. Pro určení výherce soutěže a kampaně InstaForex administrátor použije hodnocení, které je počítáno součtem všech pozitivních obchodních zisků a odečtením všech negativních obchodních ztrát s jedním omezením: každý positivní obchod nedostane více než 10 bodu k hodnocení. To znamená, že pokud je výsledek výnosu je 20, 40 nebo 50 bodů, vaše hodnocení bude o 10 bodů navýšeno. A ztrátové pozice budou zahrnuty do účtu v plném rozsahu. Kromě toho, když je vypočítáváno hodnocení, je k němu přidáno číslo zobchodovaného/ných lotů. Například,když má účastník soutěže dva ziskové obchody, každý v hodnotě 30 bodů, ale jeden z nich je 0.1 lotu a ten druhý 1 lot, pak v tomto případě první obchod zvýší hodnocení o 1 ((10*0.1) = 1), a druhý obchod zvýší hodnocení o 10 ((10*1) = 10).
  • 5.5. Účastník, který obsadil jedno z výherních míst v probíhající soutěži, se nemůže účastnit následující soutěže o cenu. Pokud obsadí výherní místo v druhé soutěži v řadě, jeho/její cena je převedena na dalšího účastníka na následující pozici.
  • 5.6. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

6. Obdržení ceny

  • 6.1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
  • 6.2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.
  • 6.3. Všechny ceny, včetně první ceny nemohou být vybrány, nicméně jakýkoliv zisk získaný z výhry může být vybrán bez jakýchkoliv omezení.
  • 6.4. Obchodní účet je nabitý automaticky po vyplnění žádosti pro vyzvednutí. Za daných okolností se specialisté na žádosti ujistí, že váš zůstatek a finanční rezerva odpovídají hodnotě cenných papírů přístupných pro výběr. V případě neshod částky uvedené v žádosti pro vyzvednutí je připočtená zpátky na účet.

7. Jazyk

  • 7.1. Hlavním jazykem současných pravidel je angličtina.
  • 7.2. Pro vaše pohodlí, organizátor může poskytnout pravidla i v jiném jazyce, než jeangličtina. Přeložená verze pravidel má však pouze informativní charakter.
  • 7.3. V případě, že se přeložená verze liší od anglické verze smlouvy, anglická verze se považuje za nadřazenou verzi.
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.