empty
 
 

DeMarker - DeM: popis, nastavení a použití

Technický indikátor DeMarker (DeM) je založen na porovnání maxim aktuálního a předchozího baru. Pokud je poslední maximum výše než předchozí, tak se rozdíl mezi nimi zaregistruje. Pokud je na stejné úrovni, tak se zapíše nulová hodnota. Následně se hodnoty za určitou periodu sečtou a výsledkem je numerická hodnota, která je vydělena stejnou hodnotou sečtenou s rozdílem minim předchozích barů a baru aktuálního. Pokud je cenové minimum nad předchozí úrovní, je zafixována nulová úroveň.

Pokud hodnota indikátoru spadne pod 30, lze očekávat otočení trhu směrem vzhůru. Pokud je hodnota nad 70-ti, trh se nejspíše obrátí směrem dolů.

Při používání delších period můžeme sledovat dlouhodobější tržní tendence. Indikátor s kratší periodou umožňuje vstoupit na trh s malým rizikem a naplánovat vstup na trh tak, aby byl v souladu s dlouhodobější tendencí trhu.

Výpočet

Hodnota ukazatele DeMarker pro interval "i" je spočtena následovně:

DeMax(i) je spočteno:

Když High(i) > High(i-1), pak DeMax(i) = High(i)-High(i-1), jinak DeMax(i) = 0

DeMin(i) je spočeteno:

Když Low(i) < Low(i-1), pak DeMin(i) = Low(i-1)-Low(i), jinak DeMin(i) = 0

Hodnota indikátoru DeMarker je spočtena jako:

DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

Kde:

SMA - jednoduchý klouzavý průměr;

N - počet period použitých v kalkulaci.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.