empty
 
 
InstaForex :: Instant Trading Ltd. Public Offer Overeenkomst

Instant Trading Ltd. Public Offer Overeenkomst

Algemene bepaling.

Instant Trading Ltd.(hier wordt in het vervolg naar gerefereerd met het bedrijf) en een persoon of entiteit dat de hedendaagse bepaling heeft ondertekend en een registratieformulier heeft ingevuld (in het vervolg naar gerefereerd met de klant), samen naar gerefereerd met de partijen, zijn het eens geworden met de aanwezige bepaling (in het vervolg naar gerefereerd met de bepaling). De aanwezige bepaling specifeert de voorwaarden waaronder het bedrijf diensten aan klanten zal verlenen met betrekking tot het uitvoeren van operaties op de financiële markt. 

De aanwezige bepaling specifeert de voorwaarden waaronder het bedrijf diensten aan klanten zal verlenen met betrekking tot het uitvoeren van operaties op de financiële markt.

 1. Definities.

  "Account geschiedenis" – een volle lijst van alle volbrachte transacties en non-trading operaties uitgevoerd op een live account.

  "Actief account" is het trading account van de klant, waarin de hoeveelheid van de uitgevoerde markt lots (1 markt lot is gelijk aan 10 InstaForex lots) voor de aangegeven periode 0,2% van het gemiddelde eigen vermogen uitgedrukt in USD overstijgt. Voor een 1.000 USD account is de lot kwantiteit 2 markt lots of 20 InstaForex lots. Bij geval van tegenovergestelde trades telt alleen de helft van het vastgestelde volume voor de hoeveelheid van uitgevoerde lots.

  "Adviseur" – een trading account beheer algoritme in de vorm van een programma gebaseerd op MetaQuotes Language 4. Dit programma stuurt verzoeken en opdrachten naar een server door het Customer terminal te gebruiken.

  "Arbitrage" – een trading strategie dat "Arbitrage transacties" gebruikt.

  "Arbitrage transactie" – een handeling, wanneer activa gekocht wordt op één markt, en tegelijkertijd een overeenkomende activa wordt verkocht op een andere markt. Dit prijsverschil is vastgesteld op verscheidene exchange markten. Er wordt makkelijk opgemerkt dat de waarde van het portfolio bijna onveranderd blijft ongeacht de marktbewegingen (waar de tegenovergestelde trades elkaar wegstrepen). Wanneer het prijsverschil naar de positieve kant verandert, wordt een tegenovergestelde arbitrage transactie om winst vast te stellen uitgevoerd. Een arbitrage transactie is ook een transactie dat alleen het inkoop van activa (verkopen) inhoudt op één deel van de markt zonder verder te verkopen op een andere markt(aankopen), met de voorwaarde dat er een redelijk prijsverschil ontstaat tussen de quota van de twee markten op het moment van het openen of sluiten van de trade.

  "Vraag" – de hoogste prijs in het paar waarvoor de klant de valuta koopt.

  "Balans" – totale financiële resultaat van alle voltooide transacties en niet-handelsactiviteiten van een effectenrekening.

  "Basis valuta" – de eerste munteenheid in een valutapaar, die de klant kan kopen of verkopen tegen de prijs van de munt.

  "Bod" - het kleinste bedrag in de wisselkoers van het valutapaar. De klant verkoopt voor biedprijs. 

  "Bonus fonds" – een bedrag dat wordt ontvangen van de klant als onderdeel van bonus programma's en wedstrijden, gehouden door het bedrijf.

  "Eigen vermogen" is de huidige accountbalans, uitgerekend volgens de formule: balans + zwevende winst - zwevend verlies. 

  "Candlestick bar" is een element van de grafiek, wat open en sluit prijzen inhoudt, net als de maximum- en minimumprijzen voor een bepaalde tijd (1 minuut, 5 minuten, een uur, 24 uur, een week etc.). 

  "Klant" is een rechtspersoon of een fysieke partij die is overeengekomen met de bepalingen van de Dealer (het bedrijf) om trading handelingen uit te voeren binnen de voorwaarden van margin trading, en die akkoord is gegaan met een Customer terminal rental contract met InstaForex. 

  "Customer terminal" is een MetaTrader 4.xx software product, dat de klant informatie over financiële markten geeft in real time mode (hoeveelheid aangegeven door het bedrijf), helpt technische analysen van de markten uit te voeren, trades uitvoert, opdrachten plaatst/verandert/annuleert en ervoor zorgt dat u berichten van de dealer en het bedrijf ontvangt. het kan gratis worden verkregen op de website van het bedrijf (https://www.instaforex.com/downloads/itc4setup.exe). 

  "Customer log file" – een bestand, aangemaakt door de Customer terminal, dat alle aanvragen en opdracht van de klant naar de dealer opslaat met een nauwkeurigheid van 1 seconde. 

  "sluitingspositie" – de resultaten van de tweede partij van een voltooide gesloten transactie. 

  "Voltooide positie" bestaat uit twee tegenovergestelde trading handelingen van gelijke grootte (openings- en sluitingspositie): het kopen gevolgd door verkopen of vice versa. 

  "Contract voor verschil" (CFD) – een trading handelingsitem gebaseerd op veranderingen in de basis verkoopkoers (dat wil zeggen de activa die onderworpen zijn aan het CFD), aandelen inbegrepen, futures, commodities, edele metalen, aandelenindex etc. 

  "Contractspecificatie" – de voornamelijke trading voorwaarden (als spread, lot grootte, minimaal trade volume, verandering in het trade volume, initiële margin, slot etc.) voor elk instrument. Geldend op de datum waarop akkoord is gegaan met de bepaling, informatie is te vinden op https://www.instaforex.com/nl/specifications.php 

  "Valutapaar" is een eenheid van trade handelingen gebaseerd op de prijsverandering van één valuta tegenover een andere. 

  "Dealer" is:
  1) een bedrijf, waarmee de klant akkoord is gegaan, regulerend van de wetgevende basis van het uitvoeren van de handelsverrichtingen onder de voorwaarden van marginal trading. 
  2) een medewerker van dit bedrijf die opdrachten van de klant uitvoert, orders’ execution inbegrepen, stop out en margin cals(in de tekst van de huidige bepaling in kleine letters). 

  "Ontwikkelaar" – MetaQuotes Software Corp., de ontwikkelaar van het trading platform.

  “betwistbare kwestie” is: 
  1) een situatie waar de klant aanneemt dat de dealer één of meerdere voorwaarden van de huidige bepaling heeft geschonden ten gevolgen van diens activiteit of inactiviteit; 
  2) een situatie waar de dealer aanneemt dat de klant één of meerdere voorwaarden van de huidige bepaling heeft geschonden ten gevolgen van diens activiteit of inactiviteit.

  "Aanvraag" – de klantinstructies verzonden naar de dealer om een currency quote te verkrijgen. Een aanvraag houdt niet de verplichting van de klant in om een trade te openen. 

  "Snelle markt" is een voorwaarde van de markt die wordt gekaraktiseerd door plotselinge koersveranderingen in korte tijd en vaak gevolgd door prijsverschillen. Dit komt vaak vlak voor of vlak na een reeks gebeurtenissen voor: 
  - het uitgeven van economische indicatoren van de G7 leden (de acht leidende industriële landen, dat wil zeggen de VS, Duitsland, Japan, Frankrijk, het VK, Canada, Italië), heeft een grote invloed op de financiële markten; 
  - aankondigingen key interest rates 'gemaakt door de centrale banken en hun commissies; 
  - speeches of persconferenties van directeuren van centrale banken, ministers van financiën en van de leiders van de G7 landen; 
  - interventies van overheden in valutamarkten; 
  - terroristische aanval van groot belang; 
  - natuurrampen die ervoor zorgen dat de noodtoestand wordt uitgeroepen (of van de analoge beperkende maatregelen) binnen de getroffen gebieden; 
  - het uitbreken van een oorlog of militaire acties; 
  - grote gebeurtenissen binnen de politiek zoals aftredingen, benoemingen of inhuldigingen (verkiezingsuitslagen inbegrepen) van overheden; 
  - andere voorwaarde die de dynamiek van wisselkoersen beïnvloeden.

  "Zwevende winst of verlies" – niet vastgesteld winst of verlies van alle open trades voor de huidige wisselkoersen op dit moment. 
  "Force majeure omstandigheden" – voorgevallen die niet voorzien of voorkomen hebben kunnen zijn, zoals: 
  - natuurrampen;
  - oorlogen;
  - terreurdaden;
  - overheidsacties, acties van de uitvoerende en wetgevende overheid of het gezag;
  - hackeraanvallen en andere onwettige acties tegenover de servers.

  "Free margin" – bedragen op een trading account dat gebruikt kan worden om nieuwe trades te openen. Berekend volgens de formule: vraag- marges. 

  "Grafiek" is een stroom van quotes geïllustreerd met grafieken. Het toont de piekhoogte van elke balk, wat het maximale bod is over een periode; het lage of minimum bod; de sluitingsprijzen of het laatste bod van een balk; en de open prijs of het eerste bod van een balk. 

  "Afgedekt margin" – een cash dekkingsgarantie gevraagd door de dealer voor openings- en onderhoudende trades. Voor elk instrument wordt het apart aangegeven in specificaties. 

  "Initiële margin" – een cash dekkingsgarantie gevraagd door de dealer voor het openen van een trade. Voor elke instrument is de hoogte aangegeven in specificaties. 

  "InstaForex website" is de officiële website van InstaForex broker beschikbaar op de volgende website:https://www.instaforex.com/nl/ 

  "Instrument" – een valutapaar of CFD (contract for difference). 

  "Leverage" – de koers van een gedekte som gebruikt in een trade tot de volume van de trade: 1:100, 1:200. Leverage 1:200 betekent dat het nodig is om een trading account te hebben met de deposit som wat 200 keer kleinder is dan de som van de trade om een trade te openen. 

  "Lock" – lange en korte posities van dezelfde omvang die geopend werden voor hetzelfde instrument op hetzelfde account. 

  "Lock margin" is een cover som, nodig voor de dealer om een lock positie te openen of te onderhouden. Voor elk instrument is het aangegeven in specificaties. 

  "Long" – het kopen van een instrument hopend dat de koers zal stijgen. Met betrekking tot het valutapaar, is het aankopen van de basismunteenheid door de quote munteenheid te gebruiken. 

  "Lot" – een eenheid om de hoeveelheid shares, commodities, basisvaluta, die gebruikt worden in een trading platform te meten. 

  "Lot grootte" – de hoeveelheid activa, commodities, basismunteenheid per lot, vastgesteld in specificaties. 

  "Margin niveau" – de verhouding van het eigen vermogen tot de benodigde marge (in procenten), berekend volgens de formule: (eigen vermogen/marge)*100%. 

  "Margin call" – een staat van het trading account wanneer de dealer het recht heeft, maar niet verplicht is om alle open trades te sluiten van de klant vanwege onvoldoende geldmiddelen (vrije margins). Margin niveau, waarbij de "margin call" situatie tevoorschijn komt; wordt aangegeven in de huidige bepaling. 

  "Margin trading" – trading met gebruik van leverage; een klant is in staat om trades te openen waarvan de waarde vele malen groter is dan de uitgevoerde in een persoonlijke trade van de klant. 

  "Markt open" – start van trade-sessies na een weekend, vakantie of na een tijd tussen trade-sessies. 

  "Benodigde margin" – De financiële benodigdheden van een dealer om open posities te bewaren; elk instrument wordt aangegeven in de specificaties. 

  “Non-trading handeling" – de handeling om van een trading account op te nemen of een handeling van het plaatsen van krediet. 

  “Normale marktomstandigheden” – de omstandigheden van de markt wanneer:
  - wanneer er geen duidelijke stops zijn in het leveren van quotes aan een trading platform; 
  - er geen dynamiek in de prijzen is;
  - er geen aanzienlijke prijsverschillen zijn.

  ""Normale markt” – zie "Normale marktomstandigheden".

  "Duidelijke error" – het openen of sluiten van de posities van de klant door de dealer of het uitvoeren van opdrachten, die in grote mate verschillen van de prijs van het instrument in de quoting stroom op het moment van uitvoeren. Of een andere Dealer activiteit of inactiviteit gerelateerd aan verkeerde evaluatie van marktprijzen op een bepaald moment. 

  "Verschil bij openen" is een situatie waarin één van de volgende waar is: 
  - Het aanbod in de markt open is hoger dan de vraag bij een gesloten markt;
  - Vraag bij een markt open is lager dan aanbod bij een gesloten markt.

  "Order" – de klant instructies verzonden naar de dealer om een trade te openen of te sluiten wanneer een prijs een bepaald niveau heeft bereikt, of om een opdracht te plaatsen, verwijderen of te veranderen. 

  "opdrachtsniveau" – de prijs aangegeven in de opdracht. 

  "Open positie" is het resultaat van het eerste deel van een voltooide transactie. Bij het openen van een positie heeft de klant de volgende verplichtingen: 
  - het uitvoeren van het tweede deel van de transactie (kopen/verkopen) van dezelfde prijs;
  - het niet lager krijgen van het eigen vermogen dan 30% van de benodigde margin.

  "Aanhangige opdracht" – De klant verzoekt de dealer om een trade te openen wanneer de prijs een bepaald niveau heeft bereikt. 

  "Pips" - de kleinste prijseenheid voor elke buitenlandse munt. Ook wel "points" genoemd.

  "Prijs voorafgaand aan non-markt quoting" is een gesloten prijs van een minuutbalk, voorafgaand aan non-markt minuutbalk quote.

  "Prijsverschil" – één van de volgende situaties:
  - het huidige aanbod is hoger dan de voorafgegane vraag;
  - de huidige vraag is lager het voorafgegane aanbod.

  "Quote valuta" is de tweede munteenheid in het valutapaar symbool dat door de klant wordt gebruikt om te verkopen of kopen van de basismunteenheid. 

  "Quotes database" – informatie over alle quotes van valuta. 

  "Quoting" is het proces van het leveren van real-time valutaquotes aan de klant om een trade uit te kunnen voeren. 

  "Koers" –
  1) voor valutaparen: basismunteenheidsprijs uitgedrukt in quote valuta;
  2) voor CFD: basis aanwinstprijs uitgedrukt in geld.

  "Reële deposit" is een verschil tussen stortingen en opnames bij het Customer trading account voor de aangegeven periode. 

  "Server log file" is een bestand gecreëerd door de server, dat alle aanvragen en opdrachten ontvangen van de dealer van de klant registreert, het procesresultaat inbegrepen, met een nauwkeurigheid van 1 seconde.

  "Server" is een software product van MetaTrader Server 4.xx wat de aanvragen en opdracht van de klanten verwerkt, informatie over de financiële markt geeft in real-time (hoeveelheid aangegeven door het bedrijf), rekening houdt met verplichtingen aan zowel de kant van de klant als de kant van de dealer, en zich houdt aan de voorwaarden en geboden.

  "Korte positie" – het verkopen van een instrument met betrekking tot een dalende koers. Rekening houdend met valutaparen: wanneer de basismunteenheid wordt verkocht door middel van de quote munteenheid. 

  "Spike" – de prijsquote dat zich houdt aan de volgende voorwaarden:
  - er is een aanzienlijk prijsverschil;
  - een korte-termijn prijs komt terug op aanvankelijk niveau wat voor een prijsverschil zorgt;
  - geen prijsdynamiek voorafgaande aan deze prijsquote;
  - geen macro-economische gebeurtenissen en of nieuws wat de instrumentenprijs kan beïnvloeden.
  Het bedrijf heeft het recht om informatie dat non-mart quote(Spike) aangaat van de quotes database van de server.

  "Spread" – het verschil tussen aanbod en vraag (in pips). 

  "Vloeiende real-time quotes" – een keten van quotes voor elk instrument geïmporteerd en gezien in een trading platform, het mechanisme van het leveren van quotes aan de klant door de dealer, te zien in real-time mode, waarmee de klant in staat is een opdracht aan de dealer te verzenden die deze op elk moment kan uitvoeren. 

  "Stop out" – een geforceerde order om een positie te sluiten gegenereerd door de server. 

  "Swap" – een betaling dat wordt genomen voor het uitveren van een open positie over de nacht. het kan zowel positief als negatief zijn. Een tabel dat swaps voor elk instrument aangeeft kan worden gevonden op de officiële InstaForex website. Op het moment van huidige overeenstemming herziening, was de informatie beschikbaar op at https://www.instaforex.com/nl/specifications.php 

  "Trailing stop" is het stop loss (SL) opdracht management algoritme: 
  - als een open positie winst niet de trailing stop level overschrijdt, neem geen acties;
  - zodra de open positie winst de trailing stop leven overschrijdt, verstuur een opdracht naar de server die de SL opdracht overschrijft wat gelijk is aan de trailing stop waarde van de huidige prijs;
  - zodra de interval tussen de SL opdracht en de quote de trailing stop overschrijden, zal de server het opdrachtniveau wijzigen, zodat de afstand tussen de opdracht en de huidige prijs gelijk is aan de trailing stop.
  De trailing stop werkt wanneer Customer terminal is gelanceerd, verbonden met het internet en succesvol is geautoriseerd door de server. 

  "Dunne markt" – een staat van de markt waarin er minder quotes worden geïmporteerd dan gewoonlijk in het trading platform voor een aanzienlijke periode. Als regels, gebeurt dit type marktomstandigheid tijden de kerstvakantie, nationale feestdagen in G7 landen en tussen 23:00 en 3:00 (GMT+2) etc. 

  "Ticket" – een uniek identificatienummer toegewezen aan positie of aanhangende opdracht in een trading platform.

  "Trailing stop waarde – de waarde van de parameter “trailing stop”, vastgesteld door de klant. 

  "Trading platform tijd" – de tijdzonde waarin gebeurtenissen in het log file worden geregistreerd. Volgens de huidige bepaling is dat GMT+2. 

  "Trading omvang" – het aantal lots vermenigvuldigd met de grootte van de lots. 

  “Markt omstandigheden die verschillen van de normale” – dunne markt of snelle markt. 

  "Trading opdracht/trade" het verkopen/kopen van het instrument uitgevoerd door de klant. 

  "Trading platform/terminal" – een set van software en technische faciliteiten dat het ontvangen van informatie over trading ondersteunt uitgevoerd op financiële markten in real-time mode, voert trading opdrachten uit, houdt rekening met wederzijdse verplichtingen tussen de klant en de dealer, en versterkt observeeromstandigheden en verplichtingen. In simpele vorm voor de bedoelingen van de huidige bepaling bestaat uit de “Server” en de “Customer terminal”. 

  "Trading account" – uniek gepersonaliseerd log van alle uitvoeringen opgeslagen op het trading platform, waar voltooide gesloten transacties, geopende posities, non-markt opdrachten en opdrachten worden weerspiegeld. 

  De huidige bepaling tussen de klant en het bedrijf definieert de voorwaarden voor het gebruik van alle diensten, die door het bedrijf worden aangeboden en andere geautoriseerde derde partij service providers, het gebruik van diensten met de intentie om transacties uit te voeren op een customer trading account inbegrepen.

 2. Bedrijfsdiensten.
  1. Definitie van Bedrijfsdiensten
   1. De bedrijfsdiensten zijn allemaal interactieve programma's of diensten aangeboden door het bedrijf, die het mogelijk maken voor de klant om: 
    - in contact te komen met het bedrijf of met een geautoriseerde derde partij;
    - informatie en quotes van het bedrijf te ontvangen of van een geautoriseerde derde partij;
    - trades uit te voeren op de financiële markt via het bedrijfs-trading terminal MetaTrader 4.0 (software programma) wat elektronische data transfer dat de klant naar het bedrijf stuurt met een pc verbonden met een modem of een ander apparaat voor toegang tot het file transfer network van het bedrijf in begrijpt.
   2. Door de huidige bepaling te ondertekenen erkent de klant bekend te zijn met de regels van communicatie en gaat akkoord dat de klant alleen instructies kan geven via de telefoon of de Customer trading terminal.
   3. De diensten van het bedrijf houden de informatie software set "MetaTrader 4.0" in, technische analyse en informatiediensten geleverd door een derde partij, aangeboden naast de diensten van het bedrijf. 
   4. De klant erkent dat het bedrijf het recht heeft de bedrijfsdiensten te veranderen, eraan toe te voegen, te hernoemen of onveranderd te laten die worden geboden zonder enkele voorafgaande informatie hierover. De klant erkent ook dat de overeenkomst acceptabel is voor diensten, die veranderd kunnen worden, toegevoegd of hernoemd in de toekomst naast de diensten die op het moment worden geleverd. 
   5. In verband met de cliënt transacties, het bedrijf alleen maar voert de klant bestellingen zonder het verstrekken van trust management of aanbevelingen. Het bedrijf voert de vragen van klanten en bestellingen, ongeacht een handel karakter, zelfs als ze niet gunstig voor de klant. 
   6. Maar voor gevallen zoals beschreven in de huidige bepaling is het bedrijf niet verplicht:
    - de klant te waarschuwen voor de trade status;
    - een open positie van een klant te sluiten;
    - te proberen opdrachten van de klant uit te voeren, die verschillen van de gedisplayde quotes in het "MetaTrader 4.0" trading platform.
   7. De bedrijfsdiensten houden niet aanbevelingen en informatie om de klant te motiveren in. In een aantal gevallen reserveert het bedrijf het recht om informatie te geven, aanbevelingen en advies aan de klant; in dit geval draagt het bedrijf geen verantwoordelijkheid voor de resultaten van zulke acties. Het bedrijf reserveert het recht op een opdracht van een klant te sluiten volgens de voorwaarden die worden gegeven in de bepaling. Alle trades uitgevoerd door de klant als een resultaat van verkeerde informatie of een fout worden gedragen door beide partijen, de klant en het bedrijf.
 3. Basis principes.
  1. Verwerking klantopdrachten.
   1. Voor het uitvoeren van trades is het "Instant Execution" quoting mechanisme gebruikt. 
   2. Vragen en bestellingen van klanten worden verwerkt volgens het volgende schema:
    - de klant maakt een vraag of een bestelling, waarvan de juistheid wordt gecontroleerd, in de Customer terminal;
    - de Customer terminal geeft de aanvraag of bestelling door aan de server;
    - de server ontvangt de klantopdracht en controleert de juistheid ervan; dan toont het trading terminal het bericht "verzoek geaccepteerd door de server";
    - zodra de Klant vraag of de bestelling is verwerkt, stuurt de server het resultaat terug naar de Client trading terminal;
    - mits er ononderbroken verbinding tussen de Client terminal en de server is, de Client terminal ontvangt het resultaat van het onderzoek of bestelling wat wordt gevolgd door de uitvoering van de dealer.
   3. De klant kan proberen een eerder verzonden aanvraag te annuleren; hoe dan ook, het bedrijf kan een succesvolle poging hiertoe niet garanderen. 
   4. De tijd nodig om een aanvraag of een opdracht te verwerken hangt af van de kwaliteit van de verbinding tussen de Customer terminal en de bedrijfsserver, net als de marktomstandigheden. Onder normale marktomstandigheden kost het ongeveer 1-5 seconden om een aanvraag of opdracht te verwerken. Te midden van de marktomstandigheden, die afwijken van de normale, kan de verwerkingstijd worden verlengd tot 10-15 seconden.
   5. De bedrijfsserver kan de opdracht weigeren in één van de volgende gevallen:
    - bij de marktopening is er een "No price" bericht gegeven, in het geval dat de klant een aanvraag maakt voor de eerste quote in het trading platform is geïmporteerd;
    - de klant niet genoeg krediet heeft om een nieuwe positie te openen;
    - de marktomstandigheden anders zijn dan gewoonlijk.
  2. Tradinghandelingen.
   1. Valuta worden verkocht op biedprijs. Valuta wordt gekocht bij de vraagprijs.
  3. Minimale omvang van trade. 
   1. Voor standaard trading accounts en Eurica types met een balans boven 100.000,00 USD of een equivalent in een andere munteenheid kan er een limiet zijn van de minimale positie omvang ter grootte van 1 InstaForex lot (of 1USD per pip). Voor accounts van 10.000,00 USD of een equivalent in een andere munteenheid kan er een limiet zijn van een minimale handelingsomvang van 0.1 InstaForex lot (of 0,10 USD per 1 pip). Voor trading account met een balans groter dan 10.000 USD en 100.000 USD kan de minimale omvang van een handeling proportioneel aan de balans ingesteld worden. 
   2. Als de totaalsom van de geopende posities de volgende som in basismunteenheid overschrijden, reserveert het bedrijf het recht om een maximum in te stellen.
    - voor de waarden groter dan 5.000.000 USD tegen 1:100; 
    - voor de waarden groter dan 20.000.000 tegen 1:50.
    In sommige gevallen, wanneer deals worden geopend via het ForexCopy-systeem, behoudt het bedrijf zich het recht voor om het totale volume van geopende transacties op alle rekeningen van volgers van een ForexCopy-handelaar bij te houden om de bovengenoemde beperkingen op deze accounts toe te passen. Daarnaast kan het stop-out niveau gespecificeerd in clausule 3.15 van deze Overeenkomst met 50% worden gewijzigd voor alle volgers van deze handelaar.
    Het bedrijf reserveert het recht om de bovengenoemde ingrijpingen op selectieve basis uit te voeren. 
  4. Spreads.
   1. In het geval van geen force major omstandigheden, gebruikt het bedrijf vastgestelde spreads, die worden aangegeven op de officiële website van het bedrijf. Om bekend te worden met de huidige spreads, kijk dan alstublieft op https://www.instaforex.com/nl/specifications.php 
   2. Een positie overbrengen naar de volgende dag.  wanneer een positie naar de volgende dag wordt gebracht, is de swap gegroeid voor een open positie die start op 23:59:30. Om bekend te worden met huidige swaps, kijk dan alstublieft op:https://www.instaforex.com/nl/specifications.php. Voor de nacht woensdag op donderdag, is er een triple swap aangegroeid.
  5. Het maken van wijzigingen in marktomstandigheden.
   1. Het bedrijf heeft het recht om margin benodigdheden, spreads, de uitvoermode en andere trade omstandigheden te veranderen in verband met nationale en internationale feestdagen, en zal de klant 5 dagen van tevoren informeren. In dit geval worden de aangepaste toepassing op de reeds geopende handel en nieuwe posities. 
  6. Sluitende CFD posities. 
   1. Als er worden geopend posities in een effectenrekening op een dag (of op de volgende dag) van de economische statistieken publicatie van de CFD uitgevende vennootschap, of een andere gebeurtenis, die een grote impact hebben op het aandeel tarief heeft, behoudt de Vennootschap zich het recht voor naar een positie te sluiten met behulp van de laatste markt citaat op de handelssessie dicht. In dat geval volgt een trade heropening in een van de marktnoteringen tijdens de eerste 5 minuten na de sessie opening. 
  7. Positie openen.
   1. Om een positie te openen, moet een opdracht verzonden worden van de Customer terminal naar de bedrijfsserver. De volgende opdracht parameters zijn verplicht: 
    - instrument;
    - positie omvang (in lots).
   2. De lijst van beschikbare instrumenten voor het uitvoeren van trades met "Instant Execution" mode is vrijgegeven op de officiële website van het bedrijf in de sectie “Trading Instruments” (https://www.instaforex.com/nl/specifications.php
  8. Het bedrijf is verplicht de Klant 7 dagen voor een verandering op de lijst te informeren. 
   1. Om een verkoop/koop positie te openen moet de klant een opdracht met Customer terminal versturen. 
    -Om een koop positie te openen in het opdrachtenscherm van Customer terminal moet de klant op "koop" klikken, waarbij de order naar de server wordt verstuurd. 
    -Om een verkoop positie te openen in het opdrachtenscherm van Customer terminal moet er op een verkooptab geklikt worden, waarbij een opdracht naar de server wordt verstuurd. 
  9. Het uitvoeren van klantopdrachten om een positie te openen.
   1. Als de omvang van vrije margin genoeg is om een positie te openen, zal de positie geopend worden. Een nieuwe margin niveau zal automatisch vastgesteld worden. 
   2. In het geval dat de omvang van de vrije margin onvoldoende is om een positie te openen, zal de positie niet geopend worden en er zal in een aparte venster een bericht verschijnen over onvoldoende geldmiddelen. 
   3. Als op het moment van de opdracht de quote verandert, zal de server een nieuwe aanbod/vraag prijs aanbieden. In dit geval zal er een nieuwe venster genaamd "Requote" verschijnen met nieuwe prijzen. Als de klant accepteert de opdracht voor nieuwe quotes uit te voeren, moet op de "OK" knop binnen drie seconden in het "Requote" venster geklikt worden.
   4. De klantopdracht om een positie te openen wordt overwogen om uitgevoerd te worden, en de positie om geopend te worden, wanneer het bijbehorende server log file bijgewerkt is met nieuwe data. Elke nieuwe positie zal een sequentieel ticketnummer ontvangen.
  10. Positie sluiten. 
   1. Om een positie te sluiten in Customer terminal is de klant verplicht de volgende parameters aan te geven: 
    - de ticket van de te sluiten positie,
    - de omvang van de positie. 
   2. Om een positie te sluiten moet de klant op het icoontje "Close position” klikken in de volgorde van de trading terminal.
  11. Uitvoering van opdrachten om een positie te sluiten.
   1. Als op het moment van klantopdracht uitvoering van de server, de quote wordt veranderd, zal de server een nieuwe aanbod/vraag prijs aanbieden. In dit geval zal er een “Requote" venster met nieuwe prijzen verschijnen. Als de klant accepteert de opdracht voor nieuwe quotes uit te voeren, moet op de "OK" knop binnen drie seconden in het "Requote" venster geklikt worden. 
   2. Als de opdracht een positie sluit wordt deze als voltooid geacht en de positie als gesloten, wanneer een overeenkomstige record in het logbestand van de server verschijnt.
  12. Beschrijving van opdrachten beschikbaar in de InstaTrader trading terminal:
   1. Ordertypen:
    "Koop Stop" suggereert het openen van een kooppositie voor een hogere prijs dan de eigenlijke prijs op het moment van plaatsen; 
    "Verkoop Stop" suggereert het openen van een verkooppositie bij een lagere prijs dan de eigenlijke prijs op het moment van plaatsen; 
    "Koop Limiet" suggereert het openen van een kooppositie voor een lagere prijs dan de eigenlijke prijs op het moment van plaatsen; 
    "Verkoop Limiet" suggereert het openen van een verkooppositie bij een hogere prijs dan de eigenlijke prijs op het moment van plaatsen. 
   2. Om een positie te suiten kunnen de volgende opdrachten worden gebruikt: 
    "Stop Loss" impliceert het sluiten van een eerder geopende positie bij een prijs, die minder winstgevend is voor de klant als het wordt vergeleken met de prijs op het moment van het plaatsen van de order; 
    "Take Profit" impliceert het sluiten van een eerder geopende positie bij een prijs, die winstgevender is voor de klant als het wordt vergeleken met de prijs op het moment van het plaatsen van de order. 
   3. De klant heeft het recht om aanhangende aanvragen te verwijderen als ze nog niet geactiveerd zijn. 
  13. Uitvoering van opdrachten.
   1. Een opdracht zal worden opgenomen voor uitvoering in de volgende gevallen: 
    - Verkoop stop order staat in de rij om uitgevoerd te worden op het moment dat de aanbiedprijs lager of gelijk worden aan de opdracht; 
    - Koop stop order staat in de rij om uitgevoerd te worden op het moment dat de vraagprijs gelijk is aan of hoger is dan de opdracht; 
    - Verkoop Limit order in de rij staat om uitgevoerd te worden op het moment dat de aanbiedprijs gelijk is aan of hoger is dan de opdracht;
    - Koop Limit order staat in de rij om uitgevoerd te worden op het moment dat de vraagprijs gelijk is aan of lager is dan de opdracht; 
    - Take Profit order voor open Kooppositie in de rij staat voor uitvoering wanneer de aanbiedprijs gelijk is aan of hoger dan de opdracht; 
    - Stop Loss order voor open Kooppositie activeert, wanneer de aanbiedprijs in de stromende quotes lager of gelijk wordt aan de opdracht; 
    - Take Profit order voor open Verkooptrade activeert, wanneer de vraagprijs in de stromende quotes lager of gelijk wordt aan de opdracht; 
    - Stop Loss order voor open Verkooptrade activeert het verkopen van een open positie, en de vraagprijs in de quoting stroom hoger is dan of gelijk is aan de opdracht. 
   2. In het geval van prijsveranderingen de opdrachten worden uitgevoerd volgens de volgende regels:
    - lopende opdrachten, waarvan het openniveau en de Take Profit in een prijsdaling terechtkwamen, zijn geannuleerd met een opmerking [geannuleerd/prijsverschil]; 
    - bij een Take Profit order het niveau binnen het prijsverschil valt, wordt uigevoerd voor de prijs die is vastgesteld bij de opdracht; 
    - Stop Loss order, die binnen het prijsverschil valt, wordt uitgevoerd voor de eerstvolgende ontvangen prijs volgens de markt, met opmerking [sl/prijsverschil]; 
    - Koop Stop and Verkoop Stop aanhangige orders worden uitgevoerd voor de eerste ontvangen prijs na een prijsverschil, met [gestart/prijsverschil] verschijnend als opmerking; 
    - Koop limiet en verkoop limiet lopende orders worden uitgevoerd volgens de ingestelde prijzen gemarkeerd door een opmerking [gestart/prijsverschil]. 
    - In sommige gevallen als de prijsverschillen klein zijn, kunnen opdrachten uitgevoerd worden in customary mode, volgens de zet in volgorde prijzen.
   3. Wanneer een lopende opdracht wordt ontvangen voor uitvoering en de omvang van vrije margin niet genoeg is voor het openen van een opdracht, wordt de lopende opdracht automatisch verwijderd met de opmerking “geannuleerd door de dealer". 
  14. Geldigheidsduur en opdrachtplaatsing, parameters, regels van het plaatsen van opdrachten. 
   1. Opdrachten kunnen alleen worden geplaatst, verwijderd of veranderd door de klant wanneer het traden met het gekozen instrument toegestaan is. De tradinguren voor elk instrument staan op: at https://www.instaforex.com/nl/specifications.php 
   2. Plaats een opdracht, de volgende informatie moet door de klant gegeven worden: 
    - het instrument; 
    - positie omvang (volume); 
    - type opdracht (Koop Stop, Verkoop Stop, Koop Limiet, Verkoop Limiet); 
    - prijsniveau waarop de opdracht geplaatst moet worden. 
   3. Wanneer een lopende opdracht poogt tot uitvoering, controleert de server automatisch de trading account om te zien of vrije margin beschikbaar is. Nieuwe positie wordt toegevoegd aan de lijst van open posities; de cumulatieve Klantpositie en vrije marge worden berekend. 
   4. Onder normale marktomstandigheden voert een server een opdracht volgens de ingestelde prijs zonder slippers. 
   5. Een opdracht wordt voltooid geacht wanneer het in de server log file is opgeslagen. 
   6. De klant gaat akkoord om een bijkomende onderzoek van het trading account te ondergaan, indien is gebleken dat de trading methoden van de klant onder meer het openen en sluiten / openen slot posities met een minder dan 5 minuten interval tussen hen. In overeenstemming met de resultaten van het aanvullend onderzoek behoudt het bedrijf zich het recht voor om de uitkomst van de handel van de Klant corrigeren door de som van dergelijke orders. 
  15. Geforceerde sluiting van posities. 
   1. Wanneer het Customer account margin niveau lager is dan 30%, activeert de margin call. Het bedrijf heeft het recht, is echter niet verplicht om de klantpositie te sluiten. Het is aan het bedrijf om dit wel of niet te doen. 
   2. Als de huidige trading account staat (eigen vermogen) lager is dan 10% van de benodigde margin om een open positie te houden, heeft het bedrijf het recht om een klant te dwingen de positie te sluiten zonder van tevoren te waarschuwen.
   3. De server controleert de huidige situatie van de het account. In het geval dat de omstandigheden beschreven in Clause 3.15.2 van de overeenkomst worden overtreden, zal de server het sluiten van een order forceren (stop out). Stop out wordt uitgevoerd volgens de marktprijs. Geforceerd sluiten van een positie wordt opgeslagen in de server log file als een "stop out".
   4. In het geval dat de omstandigheden beschreven in Clause 3.15.2 van de overeenkomst worden overtreden en de Klant verscheidene open posities heeft, zal de positie met het hoogste zwevend verlies het eerst gesloten worden. 
   5. Te midden van normale marktomstandigheden het bedrijf stelt dat na de laatste positie sluit het saldo van de exploitatierekening 0% bedraagt - 10% van de marge die nodig zijn om deze laatste gedwongen gesloten positie te dekken. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de negatieve saldo van een klant met de beschikbare in een andere rekening in handen van de Klant, fondsen herstellen indien het saldo negatief is geworden in het resultaat van een sterke koersbeweging (in de regel, in de gevallen in de beschreven Artikel 5.9.). 
   6. Er kan een vertraging in de automatische volgorde sluiten in het proces van gedwongen positie dichtbij. Deze vertraging kan de reden van het sluiten van een positie bij een gunstiger prijs dan de prijs op het moment van de geïnduceerde orde sluiten zijn. De rekening staat op het moment van de deal sluiten door "stop out" is terug te vinden in de opmerking voor de orde, waarbij procent van de vrije marge, rekeningsaldo en marge worden aangegeven. Het sluiten van de bestelling aan de prijs, dat is meer winstgevend voor de klant dan de "stop out" niveau, niet kan worden beschouwd als de reden voor een vordering van de kant van de Klant. Het sluiten van de positie aan de prijs, die minder gunstig is voor een klant dan "stop out" niveau kan worden beschouwd als de oorzaak van conclusie aan de zijde van de klant.
   7. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst zijn de partijen overeengekomen dat de marktwerktijd - maandag 00:00 - vrijdag 23:59 uur - tweemaal per jaar wordt verschoven vanwege het overschakelen op daglichtbesparende tijd naar Europa en vice versa, op de laatste zondag van Maart en de laatste zondag van oktober dienovereenkomstig.
   8. Het maximum aantal deals tegelijk geopend is niet gelimiteerd. Toch heeft het bedrijf het recht om posities te sluiten vanwege te veel geopende deals.
   9. In geval van overmacht en niet-marktsituaties heeft het bedrijf het recht om alle posities van de klant zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten, tegen door het bedrijf vastgestelde prijzen.
 4. Geld storten/opnemen. 
  1. Het opnemen van geldbedragen van een Customer trading account. 
   1. De klant zal het geld opnemen van het trading account naar een betaalsysteem, beschikbaar voor opname in het Customer Cabinet op de officiële website van het bedrijf. 
   2. Voor trading accounts, die gestort werden via een elektronisch betaalsysteem, is het opnemen van geld via een bank gedetailleerd, als dit geaccepteerd is door het bedrijf. 
   3. Met gebruik van elektronische betaalmiddelen, is opname mogelijk naar hetzelfde betaalmethode met hetzelfde account (valuta, accountnummer), waarvan de storting was gemaakt. In het geval van een effectenrekening is geladen uit tal van betaalsystemen, met behulp van verschillende portefeuilles en in verschillende valuta, zal terugtrekking worden aangevraagd op de proportionele basis. 
   4. Als de klant de details binnen het betaalsysteem heeft veranderd, is het noodzakelijk het bedrijf ervan op de hoogt te brengen door een ingevuld F1 formulier te sturen met een bijlage van een ID scan of kopie naar de afdeling van financiën van het bedrijf. Anders reserveert het bedrijf het recht om aanvraag van de klant voor opname te weigeren. 
   5. Opname wordt verwerkt binnen de vastgestelde tijde, wat varieert per betaalsysteem; in sommige gevallen kan deze echter oplopen tot 5 werkdagen, behalve de gevallen beschreven in Clause 9.1.4 van de huidige bepaling.
   6. Het opnemen van ontvangen geldbedragen via InstaWallet naar externe betaalsystemen is mogelijk 5 dagen na het laden van een trading account.
    - Voor het opnemen van geld gestort via het InstaWallet systeem, zal als volgt een commissie worden gerekend:
    - 2% van het opgenomen bedrag, als er een hoge ruilactiviteit is op het trading account, dat gestort is via het InstaWallet systeem, en verschillende betaalsystemen worden gebruikt om te storten en op te nemen van InstaWallet;
    - 5% van het opgenomen bedrag, als er een lage ruilactiviteit is op het trading account, en verschillende betaalsystemen worden gebruikt om te storten en op te nemen van InstaWallet;
    - geen commissie, als hetzelfde systeem is gebruikt voor opnames en stortingen naar en van InstaWallet.
    - De afdeling van financiën zal bepalen wat de trading activiteit is evenals de beschreven commissies terugtrekking naar eigen goeddunken.
   7. Als de wisselkoers tussen betaalsystemen bekend is geworden, reserveert het bedrijf het recht om extra commissie te rekenen voor de wisseldienst. 
   8. Wanneer de cliënt een storting doet in een andere valuta dan de valuta van het trading account, dan wordt de wisselkoers het opnameverzoek gebruikt. In sommige gevallen kan het bedrijf de gemiddelde wisselkoers toepassen.
  2. Het storten van geldbedragen op het Customer trading account kan worden gedaan via een van de methodes op de website van het bedrijf. 
   1. De klant gaat akkoord dat in geval van slechtwerkende software, vertragingen is het storten op het trading account mogelijk is. 
   2. Het bedrijf is verplicht een bedrag op te laden op het Customer trading account als er een error in de software wordt ontdekt, dat zorgde voor vertraging in het automatisch storten van geldbedragen, ervan uitgaande dat de klant het bedrijf informeert over het probleem. 
  3. Kosten gerekend voor storten/opnemen. 
   1. Bij het opladen van een trading account compenseert het bedrijf gedeeltelijk of helemaal het geldbedrag dat door het betaalsysteem wordt gerekend, zie https://secure.instaforex.com/nl/deposit.aspx. In het geval van opmerking van misbruik van dit systeem, reserveert het bedrijf het recht om commissie te halen van het Customer trading account.
 5. Regeling van de werkzaamheden, claims en controversiële gevallen.
  1. Wanneer omstreden gevallen voorkomen, mag de klant een claim indienen bij het bedrijf. Claims worden aangenomen binnen twee werkdagen na de datum waarop het probleem is voorgekomen.
  2. De claim zal worden verzonden naar de afdeling van dealers in de vorm van een e-mail naar [email protected]. De vordering is niet onderworpen aan openbaring door de eiser, totdat het onderzoek is voltooid. 
   Claims die op andere manieren worden verzonden zullen niet worden bekeken. 
  3. Het bedrijf zal de klacht van de klant binnen 10 werkdagen verwerken:
   Als de claim rechtvaardig wordt geacht, zal het bedrijf het accepteren en geldbedragen storten op het Customer trading account binnen één werkdag. 
   Het bedrijf volgt algemeen geaccepteerde praktijken op de markt en de interne polis, voor claims die niet worden genoemd in de huidige bepaling.
  4. Het klantenclaimformulier omvat:
   - volle naam; 
   - trading account nummer; 
   - datum en tijd van het voorval; 
   - omstreden zaak of order ticket; 
   - omschrijving van de claim, zonder enige emotionele bijbetekenissen.
  5. Het bedrijf reserveert het recht om een claim te verwerpen in de volgende gevallen:
   - de claim komt niet overeen met de voorwaarden van de clausules 5.1, 5.2, 5.4.; 
   - de claim bevat obscene woorden en/of een beledeging gericht aan het bedrijf of de officials; 
   - de claim bevat een bedreiging gericht aan het bedrijf of de officials; 
   - de klant dreigt de reputatie van het bedrijf te besmeuren via social network en andere hulpbronnen.
  6. Het bedrijf reserveert het recht om de resultaten van Customer trades te corrigeren als servererrors worden gedetecteerd, die geleid hebben tot vertraging van quotes, spikes en andere negatieve consequenties voor het bedrijf, en niet overzien hebben kunnen worden door aannemers van het bedrijf.
  7. Het bedrijf garandeert dat elke deal van de klant uitgevoerd op non-markt quote (spike) zal worden hersteld na detectie van een onjuiste voorstelling. 
  8. Als de posities volledig op slot zijn door een sluitsysteem et triple lock inbegrepen en de som van de swaps is niet gelijk aan nul, reserveert het bedrijf het recht om de swap te corrigeren. 
  9. De huidige bepaling verbied het gebruiken van strategieën gericht op het verkrijgen van winst door opzettelijk zulke situaties te creëren, wanneer een van de accounts van een klant of een groep klanten negatief blijkt te zijn, de situatie waarin accounts op de naam van een andere persoon worden geopend inbegrepen, steevast deel uit de maken van een trade strategie. In het geval van onthuld gebruik van zulke trade strategieën, reserveert het bedrijf het recht om de clausule 3.15.5. te gebruiken van de huidige bepaling. 
  10. Als op het moment van de sluiting van de markt het totale volume van de posities, geopend op het Customer account een verandering impliceert van een totale winst van meer dan 0,5% van storting, in het geval dat de prijs verandert met 1 pip (meer dan 5 InstaForex lots voor elke 1.000 USD gestort), reserveert het bedrijf het recht om het financieel resultaat te corrigeren van zulke deals in het geval dat de markt opent met een prijsverschil met een bedrag proportioneel aan de omvang van het prijsverschil in pips. 
  11. De afdeling van dealing van het bedrijf voert haar positieve beslissing over een vordering met betrekking tot de heropening van een positie volgens het volgende schema: in het geval er aanzienlijke tijd of de prijs gaten sinds het moment van foutieve het sluiten van een positie aan die van het openen van een positie, de deal kan worden opnieuw tegen een gemiddelde prijs die is ingesteld hetzij voor de periode tussen een verkeerde positie in de buurt en het maken van een besluit over de heropening of binnen een uur vanaf het moment van foutieve locatie dicht geopend. Heropening een positie is het plaatsen van een nieuwe orde van hetzelfde volume als de ene gesloten onrechte. Deze regel is volledig van toepassing op de vergoeding van ten onrechte gesloten posities. 
  12. Wanneer een prijsverschil, verbonden met het verschil tussen het instrument laatste prijs op de markt in de buurt en het instrument eerste prijs op de markt geopend, of in verband met persbericht, leidt tot een winst van hoger dan 10% van het initieel deposit, reserveert het bedrijf het recht om een correctie te gebruiken van zulke trades in de omvang proportioneel aan het verschil van het bovengenoemde prijsverschil in pips, door het geldbedrag af te leiden met de opmerking "Clausule 5.12. correctie". In sommige gevallen is het bedrijf verplicht om de minimale winst te veranderen naar lager dan 10% (van het de initiële storting). 
  13. Het bedrijf reserveert het recht om resultaten van een deal te verlagen tot nul als het bedrijf ontdekt dat het geld verkregen om de opdracht uit te voeren is verkregen bij overtreding van een overeenkomst met het bedrijf, de huidige bepaling inbegrepen, geaccepteerd door de klant. 
  14. Als de gemaakte swap op alle trades totaal meer dan 5.000 USD is, reserveert het bedrijf het recht om het te corrigeren naar 5.000 USD in sommige gevallen. 
  15. Het te compenseren bedrag aan de Klant op het elimineren van de technische gevolgen tekort kan niet hoger zijn dan USD500,000.
  16. Verlies of zowel potentieel verlies als potentiële winst als resultaat van niet beschikbaar materiaal zijn niet onderworpen aan terugstortingen.
 6. Identificatie en verificatie van de klant. 
  1. Het bedrijf heeft het recht om de klant te vragen om persoonlijke identificatie aan te tonen, aangegeven in het trading account registratieformulier. Op elk moment kan de klant een verzoek ontvangen om een scan kopie van het paspoort of ID of een gecertifieerd kopie van het paspoort of id te sturen. 
  2. In het geval dat de klant niet de aanvraag heeft ontvangen voor het leveren van een scan kopie van een paspoort of ID, is de verificatieprocedure van het trading account niet verplicht, de klant is echter vrij om een kopie te sturen naar de afdeling klantenzaken. 
  3. Als na het openen van een account de klant persoonlijke informatie heeft veranderd (zoals naam, adres of telefoonnummer), is de klant verplicht om de afdeling van klantenzaken te informeren en het bedrijf een verzoek te sturen om een verandering in het registratieformulier aan te brengen.
  4. Een klant gaat akkoord dat persoonlijke informatie aangegeven bij registratie van het trading account door het bedrijf kan worden gebruikt binnen het polis aangaande anti-witwaspraktijken. 
  5. De klant is verantwoordelijk voor authenticiteit van het geleverde document en/of hun kopieën, en geeft het recht van het bedrijf toe, als de originaliteit wordt betwijfeld, om wetshandhavingsinstanties toe te passen van het land van afgifte van document voor de authenticatie, n het geval de handeling van het document vervalsing werd onthuld, de klant zal worden om verantwoordelijkheid in overeenstemming met de wetgeving van het land van afgifte document gebracht.
 7. Risico's.

  Deze notificatie heeft het doel om de klant informatie te verschaffen wat betreft risico's die zitten aan het traden op financiële markten en om klanten te waarschuwen over de mogelijkheid van financiële verliezen gerelateerd aan deze risico's. In de huidige bepaling is het onmogelijk om alle informatie over alle mogelijke risico's in te begrijpen vanwege de talloze mogelijke situaties. De interpretatie van de waarschuwingen en voorwaarden gebruikt in deze notificatie komt volledig overeen met de interpretatie van die in de bepaling over het verwerken en uitvoeren van klantopdrachten. 

  1. Leverage effect.
   1. Bij het uitvoeren van trades onder de voorwaarden van "Margin Trading" kaan een lichte verandering van de instrumentenprijs een enorme impact hebben op de balans van het Customer trading account balance vanwege het leverage effect. In het geval dat de markt tegen de klantpositie in werkt, kan het laatstgenoemde zorgen voor verliezen in de waarde van de aanvankelijke storting en andere bijkomende geldbedragen gestort door de klant om hun posities open te houden. De klant erkent volledig verantwoordelijk te zijn voor alle risico's, het gebruiken van financiën en het kiezen van bijpassende trade strategieën. 
   2. Het is sterk aangeraden om een Margin niveau boven 1000% te waarborgen en altijd Stop Loss orders te plaatsen om verlies te minimaliseren. 
  2. Hoog instrumentvolatiliteit.
   1. Verschillende instrumenten hebben binnen daagse prijsverschillen, dit impliceert een hoge mogelijkheid van trades die eindigen met hoge winsten of verliezen. 
  3. Technische risico's. 
   1. De klant neemt risico's van financiële verliezen veroorzaakt door slechtwerkende informerende, communicatie, elektrische en andere systemen betrokken. 
   2. Door het uitvoeren van opdrachten in de Customer terminal, neemt de klant risico's van financiële verliezen veroorzaakt door de volgende redenen: 
    a) hardware- en softwaremiddelen errors, of slechte kwaliteit van de verbinding bij de klant;
    b) slecht werken van de middelen van de klant;
    c) verkeerde instellingen in de Customer terminal; 
    d) het gebruik van een outdated Customer terminal; 
    e) de onbekendheid van de klant met de instructies gegeven in het "Customer Terminal Use Guide" en in de sectie "FAQ: Frequently Asked Questions".
   3. De klant dat in het geval van het uitvoeren van trades via de telefoon, tijdens drukke uren de mogelijkheid om een operator te bereiken kleiner is. De beschreven situatie kan voorkomen tijdens een snelle markt (bijvoorbeeld bij belangrijke nieuws bekendmakingen). 
  4. Andere dan normale marktomstandigheden. 
   1. De klant realiseert dat onder andere marktomstandigheden dan de normale de tijd van klantorder verwerking verlengd kan worden. 
  5. Trading platform.
   1. De klant geeft toe dat er maar één opdracht in de rij kan staan om uitgevoerd te worden door de server. De poging om een nieuwe bestelling te plaatsen zal worden geweigerd met het opdrachtenscherm dat zegt "Tradestroom is druk".
   2. De klant erkent dat de enigste betrouwbare informatiebron aangaande stromende quotes de hoofdserver is, wat de echte klanten dient. De quote databases in het Customer platform kunnen niet worden gezien als een geloofwaardige bron van informatie aangaande stromende quotes, in het geval van onstabiele verbinding tussen het Customer platform en de server kan een deel van de quotes falen om het Customer platform binnen te komen.
   3. De klant geeft toe dat het afsluiten van het scherm van plaatsen/aanpassen/annuleren van een opdracht, en het afsluiten van het scherm van het openen of sluiten van een positie, niet de aanvraag of volgorde verandert, die al naar de dealer zijn gestuurd om te worden uitgevoerd.
   4. De klant onderneemt risico's van ongeplande trade verrichtingen uitgevoerd in gevallen van het opnieuw verzenden van een opdracht voor het moment dat de klant informatie over de resultaten van de dealer ontvangt over de volgorde van uitvoering.
   5. De klant realiseert zich dat gelijktijdige modificatie van een aanhangige opdracht en Stop-Loss en/of Take-Profit, die zijn toegevoegd nadat de opdracht is uitgevoerd, alleen zullen worden verwerkt als een Stop-Loss en/of Take-Profit niveau opdracht is aangepast voor de geopende positie van de opdracht.
  6. Communicatie.
   1. De klant onderneemt het risico van financiële verliezen veroorzaakt door het laat ontvangen of het niet kunnen ontvangen van een bericht van de server of de dealer.
   2. De klant realiseert zich dat niet gecodeerde informatie verzonden per e-mail in beveiligd is van ongeautoriseerde toegang.
   3. De klant is het ermee eens dat de dealer het recht heeft om berichten te verwijderen, die niet zijn ontvangen door de klant via de interne Customer platform mail binnen drie kalenderdagen sinds het moment dat het bericht is geüpload.
   4. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid van de informatie ontvangen van de dealer, en onderneemt de risico's van financiële verliezen veroorzaakt door ongeautoriseerde toegang van derde partijen tot het Customer trading account.
  7. De risico's verbonden met de activiteiten van derden die betrokken zijn in de relatie tussen de klant en het bedrijf. 
   1. De klant onderneemt de risico's verbonden met disestablishments van een betaalsysteem. Als het elektronische betaalsysteem niet meer bestaat, haalt het bedrijf geld van het Customer account ter waarde van het gestorte geld via dit systeem.
   2. De klant onderneemt de risico's in relatie met verkeerd aangegeven bankgegevens voor transfers en accepteert dat dit de reden van een refund kan zijn, bijkomende commissies, en andere risico's verbonden met refund en het herhalen van een transfer.
   3. De klant onderneemt de risico's in relatie met he ongeautoriseerd gebruik van de Customer’s persoonlijke gegevens voor toegang tot het betaalsysteem, en ook verbonden met het gebruiken van de bankpassen van de klant door personen die bruikbare data verwerpen voor het gebruiken van zulke passen, dat is voortgekomen uit nalatigheid van de klant.
 8. Communicatie met de klant.
  1. Om contact op te nemen met de klant kan het bedrijf gebruik maken van: 
   trading platform interne mail; 
   email; 
   fax; 
   telefoon; 
   post;
   nieuw van de sectie “Bedrijfsnieuws” op de officiële website van het bedrijf. 
   Het bedrijf zal gebruik maken van de persoonlijke informatie van de klant aangegeven bij registratie, dit aangaande is de klant geacht het bedrijf te informeren over alle veranderingen in de persoonsgegevens.
  2. Een bericht (documenten, aankondigingen, notificaties, bevestigingen, rapporten etc. inbegrepen) wordt beschouwd als ontvangen door de klant wanneer: 
   een uur nadat het via e-mail is verstuurd; 
   meteen indien het via de interne mail van het trading platform is verstuurd; 
   meteen indien verzonden per fax; 
   meteen nadat een telefoongesprek is beëindigd; 
   na 7 kalenderdagen indien het per post is verstuurd; 
   direct na het vrijgeven van nieuws in de sectie “Bedrijfsnieuws” van de officiële website van het bedrijf.
  3. De klant ontvangt dagelijks een e-mail met een rapport over alle opdrachten uitgevoerd op het trading account van de afgelopen 24 uur.
  4. Door de voorwaarden van de overeenkomst te accepteren, geeft de klant aan zijn gegevens te willen achterlaten om informatie over de diensten van het bedrijf te kunnen ontvangen.
 9. Verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. 
  1. Algemene bepaling.
   1. De klant zorgt ervoor dat: 
    - de in de rekening inschrijfformulier informatie waar is en betrekking heeft op de rekening eigenaar; 
    - het de volle verantwoordelijkheid is van de klant om juist gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord te verzekeren; 
    - de klant volledig verantwoordelijk is voor acties die voortkomen uit het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord; 
    - de klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor acties, verrichtingen op de financiële markt inbegrepen; 
    - gaat akkoord met het recht van het bedrijf om gesprekken met de klant op te nemen om als bewijs te kunnen gebruiken. 
   2. Het bedrijf verzekerd dat de informatie van de klant bij registratie vertrouwelijk is. In geval dat dit niet zo is zal de overtreding worden behandeld volgens de huidige bepaling. 
   3. De klant accepteert dat het bedrijf of een derde partij betrokken bij het vertegenwoordigen van de diensten aan de klant niet aansprakelijk is voor het slecht werken van de telefoonverbinding, het internet, gepland onderhoud of updates of andere gebeurtenissen waar het bedrijf niets aan kan doen, of informatiediensten leveraar of een derde partij die informatie naar de klant verwerkt. 
   4. De klant gaat akkoord dat het bedrijf een recht heeft om activiteit op het Customer trading account te schorsen in het geval dat het bedrijf verdenkingen heeft van witwaspraktijken op het Customer trading account of de klant met opzet verkeerd informatie heeft geleverd. Als de verrichtingen zijn geschorst, zal het bedrijf onderzoek leiden wat het onderzoeken van account registratie data en de stortgeschiedenis van het trading account, identificatie van de klant, etc. kan inbegrijpen. De klant gaat akkoord dat het bedrijf het recht heeft een onderzoek te starten, als het een reden heeft om te verdenken dat de klant heeft geruild op het account in overtreden van de huidige bepaling. 
   5. De klant erkent dat met betrekking tot de anti-witwaspraktijken polis, het bedrijf het recht heeft om details van de bankrekeningen geopend op de naam van de klant op te vragen, limieten op de opnames opleggend van de rekening alleen via bank transfer met de aangegeven bankdetails. Als de klant weigert bankgegevens af te staan heeft het bedrijf het recht om alle verrichtingen stil te zetten op het trading account tot de verzochte informatie is geleverd.
 10. Beëindiging van de bepaling
  1. Algemene bepalingen.
   1. De bepaling treedt in werking vanaf het moment dat het is ondertekend door de klant.
   2. De huidige bepaling wordt beëindigd als:
    1. Een partij de wil uit om de huidige bepaling te beëindigen: 
     - in het geval dat de klant alle geldbedragen van het trading account opneemt, wat leidt tot het beëindigen van de relatie gereguleerd door de bepaling; 
     - in het geval dat de klant de voorwaarden zoals ze zijn beschreven in de huidige bepaling overtreedt heeft het bedrijf het recht om de bepaling te beëindigen, met een voorafgaande notificatie aan de klant van een dergelijke beëindiging na al het geld van het Customer trading account balans van het moment van het akkoord gaan terug te hebben gestort.
    2. Als het bedrijf de activiteiten geregeld door de huidige bepaling stopt:
     - het bedrijf geeft een dergelijke beëindiging een maand van tevoren aan;
     - het bedrijf retourneert al het geld aan de klant dat op de balans van het Customer trading account stond op het moment van sluiten.
    3. Wanneer de klant sterft:
     - gaat het recht om geld op te nemen van het Customer trading account naar de erfgenaam, of de erfgenaam volgens de wil of het testament van de klant; 
     - het recht om het trading account van de klant te gebruiken en om trading opdrachten te verrichten op financiële markten kan niet worden geërfd.
   3. De klant geeft toe dat het bedrijf het recht reserveert om de toegang van de klant tot de diensten van het bedrijf te schorsen of volledig of gedeeltelijk te stoppen, met de volgende notificatie alswijze van communicatie. In dit geval wordt de huidige bepaling beschouwd als beëindigd vanaf het moment dat de diensten onbeschikbaar zijn gemaakt voor de klant.
 11. Taal.
  1. De taal van de huidige bepaling is Engels.
  2. Voor het gemak van de klant kan het bedrijf de bepaling is verschillende talen aanbieden. De vertaalde versie van de bepaling heeft slechts een informatief karakter.
  3. In het geval van verschillende interpretaties van de vertaalde versie en de bepaling in het Engels, wordt de bepaling is het Engels geacht als een voorstaande referentiestandaard.
Insta Service Ltd. 28.07.2021
Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.