empty
 
 

System ForexCopy opracowany przez InstaForex zapewnia inwestorom szeroki wachlarz wyjątkowych usług w sferze finansowej. Dzięki rewolucyjnemu nowemu podejściu do inwestowania w projekty o wysokiej rentowności i ponownemu przeanalizowaniu zasad wzajemnych rozliczeń między traderami i obserwującymi, system ForexCopy nie ma odpowiednika na liście ofert innych międzynarodowych firm brokerskich.

  • System ForexCopy pozwala kopiować transakcję skutecznych traderów w czasie rzeczywistym: traderów może być kilku, dzięki temu ryzyko obserwującego jest uśrednione z powodu kilku różnych metod handlu na rynku Forex przy użyciu technicznej, fundamentalnej analizy lub ich symbiozie.
  • Obserwujący ForexCopy nie przelewają środków na konta traderów do zarządzania. Fundusze zawsze pozostają na koncie obserwującego, pod jego pełną kontrolą. W tej logice pracy nie ma potrzeby zamawiania zwrotów środków z kont zarządzających traderów.
  • Obserwujący mogą kopiować transakcje traderów w wybranej skali – zarówno w większą, jak i mniejszą stronę. Ta funkcja jest bardzo wygodna, gdy kopiowanie transakcji jeden na jeden nie jest pożądane z powodu braku funduszy lub chęci zmniejszenia możliwych zagrożeń poprzez zaniżenie skali otwieranych transakcji.
  • ForexCopy umożliwia obserwującym kopiowanie tylko pożądanych par walutowych, wystarczy podczas zapisywania się do kopiowania transakcji tradera wybrać instrumenty potrzebne do kopiowania. Obserwujący może zawsze zmienić listę par walutowych bez przerywania subskrypcji.
  • Podczas konfigurowania zaawansowanych ustawień kopiowania w systemie ForexCopy można określić wielkość kopiowanych transakcji. Opcja "Zakres lotów" umożliwia kopiowanie transakcji w określonym zakresie minimalnych i maksymalnych wielkości lotów, a także ustawienie logiki w celu dostosowania działania systemu poprzez zwiększenie maksymalnych i minimalnych ograniczeń lotów otwieranych na koncie ForexCopy Tradera. Parametr "Stały Lot" pozwala kopiować wszystkie transakcje z konta ForexCopy Trader na konto obserwującego za pomocą jednego określonego zestawu lotów.
  • Oprócz instrumentów walutowych w systemie ForexCopy można kopiować opcje binarne. Opcje są kopiowane ze stosunku transakcji kopiowania z zakresem wartości nominalnej od 1 do 1000 USD.
  • Obserwujący w systemie ForexCopy płacą prowizję swoim traderom tylko za transakcje, które zostały zamknięte z zyskiem, a całkowity zysk powinien być większy niż kwota, która będzie musiała zostać wypłacona na rzecz tradera w formie prowizji za określoną transakcję. Obserwujący nie płaci nic traderowi od transakcji zamkniętych ze stratą. Ta logika obliczeń jest korzystna dla obserwującego i chroni jego interesy.
  • Zapisując się do traderów z dzienną prowizją, obserwujący płaci za każdy dzień roboczy tradera, z wyłączeniem dni, kiedy handel na rynku Forex nie jest przeprowadzany (25 grudnia i 1 stycznia) oraz w weekendy (sobota i niedziela). Trader może wybrać model rozliczeniowy w oparciu o swoją strategię handlową.
  • Kopiowanie transakcji dla obserwujących może być bezpłatne, jeśli ForexCopy Trader ustanowi prowizję od nagromadzonych lotów, która jest mu wypłacana przez firmę InstaForex, a nie obserwującego.

Aby rozpocząć kopiowanie transakcji obserwujący, musi otworzyć konto rzeczywiste na dowolnym serwerze InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako obserwujący. Po zarejestrowaniu się obserwujący otrzymuje dostęp do monitoringu traderów z możliwością podglądu warunków traderów w zakresie świadczenia usług kopiowania transakcji i indywidualnego dostosowania subskrypcji dla każdego tradera osobno z wyborem par walutowych i skalą, w której będą otwierane zlecenia na koncie obserwującego.

Ustawienia kopiowania transakcji są stosowane oddzielnie dla każdego z traderów i mogą być zmienione na żądanie obserwującego bez anulowania subskrypcji. Jeśli trader zmieni warunki subskrypcji, nie będą miały one wpływu na inwestorów, którzy zapisali się na poprzednich warunkach. Chroni to obserwujących przed możliwymi zmianami warunków handlowych wprowadzanych przez tradera jednostronnie i gwarantuje zachowanie tych warunków, na które inwestor wyraził zgodę podczas zapisywania się.

System kopiowania transakcji jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony inwestora, po zapisaniu się i zatwierdzeniu przez tradera, system ForexCopy potrzebuje około 15 minut na przygotowanie się do rozpoczęcia kopiowania transakcji tradera online. Każdy obserwujący na swoim koncie osobistym może śledzić dane statystyczne swojego konta i operacji handlowych.

Wszystkie skopiowane w systemie ForexCopy opcje wyświetlane są w sekcji "Opcje Forex" w Gabinecie Klienta.

Wypłata prowizji dla traderów następuje każdego dnia lub po zakończeniu subskrypcji – w zależności od rodzaju prowizji. Trader otrzymuje od obserwującego ustaloną kwotę prowizji za każdy dzień subskrypcji, jeśli taka została ustalona, lub obserwujący płaci prowizję od transakcji zamkniętych z zyskiem po wypisaniu się od tradera. Płatności prowizji są automatyczne i nie wymagają dodatkowych działań. Obie strony mogą w czasie rzeczywistym zobaczyć prowizję należną do zapłacenia w danej chwili.

Obserwujący systemu ForexCopy w dowolnym momencie mogą zaktualizować swój profil i zostać traderem, zachowując jednocześnie możliwość kopiowania transakcji innych traderów. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach profilu. Jednocześnie dane obserwującego, które zostały zaktualizowane do tradera, będą również automatycznie uwzględniane w monitoringu ForexCopy Gabinetu.

info icon
Uwaga:Aby zapisać się do kopiowania transakcji ForexCopy Tradera, na koncie ForexCopy Obserwującego powinno być minimum 10 USD.

Inwestuj mądrze dzięki ForexCopy z InstaForex!

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.