InstaForex-ov ForexCopy sistem investitorima pruža veliki opseg jedinstvenih finansijskih usluga. Korišćenjem revolucionarnog pristupa investiranja u projekte sa velikim dobicima i novim osnovnim načinima dogovora o plaćanju između trejdera i investitora, InstaForex je razvio ForexCopy sistem, jedinstveni servis u online brokerstvu.

  • ForexCopy sistem omogućava online kopiranje naloga koje su otvorili uspešni trejderi. Rizici od gubitaka mogu biti smanjeni kopiranje trgovina nekoliko Trejdera i korišćenjem kombinacije njihovih različitih strategija zasnovanih na tehničkoj i fundamentalnoj analizi.
  • ForexCopy Pratioci na uplaćuju svoja sredstva Trejderima. Novac ostaje na trejding računu Pratioca pod njegovom kontrolom. Tako Pratilac neće morati da upućuje zahtev za povraćaj novca sa računa Trejdera.
  • Pratioci mogu izabrati trgovine koje žele kopirati. Ova opcija je efikasna kada Pratilac želi da umanji rizike 1 na 1 odnosa kopiranja ili kada Pratilac nema dovoljno novca za kopiranje svih trgovina.
  • ForexCopy sistem omogućava Pratiocima da izaberu valutne parove za kopiranje. Ovaj parametar postavlja Pratilac prilikom pretplate na kopiranje naloga Trejdera. Pratilac uvek može da promeni listu instrumenata bez otkazivanja pretplate.
  • Prilikom podešavanja parametara za produženje pretplate pratilac može podesiti opseg obima trgovine. Opcija Dijapazon lotova pratiocima omogućava da kopiraju samo trgovine koje obuhvata postavljeni opseg (najmanji i najveći obim) i primenu logike koja reguliše kopiranje kada su premašene vrednosti najmanjeg i najvećeg obima. Parametar Fiksni lotovi otvara sve trgovine prekopirane sa računa trgovca čiji je obim unapred određen.
  • Osim valutnih instrumenata, u ForexCopy sistemu je takođe moguće kopirati Forex binarne opcije. Kopiranje opcija bazira se na odnosu kopiranja sa nominalnom cenom opcije u opsegu od 1$ - 1000$.
  • Pratioci ForexCopy sistema plaćaju Traderima samo za transakcije koje su ostvarile profit. Dalje, profit treba da premaši proviziju koju je Pratilac uplatio Trejderu za kopiranje naloga. Pratilac ne plaća za trgovine koje su ostvarile gubitak. Ovaj metod je pogodan za Pratioce i štiti njihove interese.
  • Ukoliko pratilac odabere plaćanje dnevne provizije on je trgovcu uplaćuje svakog dana osim danima kada je Forex tržište zatvoreno zbog praznika (25. decembar i 1. januar) ili vikendom (subota i nedelja). Trgovac može odabrati ovu vrstu obračunavanja provizije koja se bazira na strategiji trgovanja koja se koristi.
  • Kopiranje trgovina može biti besplatno za pratioce ukoliko ForexCopy trgovac postavi proviziju za trgovane lotove koju isplaćuje InstaForex.

Da bi započeli sa kopiranjem trgovina, investitori moraju da registruju pravi račun na bilo kom InstaForex serveru i da se registruju u ForexCopy systemu kao Pratioci. (Investitori registrovani u ForexCopy sistemu se nazivaju “Pratioci”, jer oni zapravo prate trejding strategije izabranih Trejdera i ne donose odluke o investiranju). Nakon registracije, Pratioci na listi za praćenje mogu da pogledaju uslove kopiranja koje su postavili Trejderi za pružanje svojih usluga. Pratioci takođe imaju mogućnost postavljanja parametara pretplate za svakog Trejdera posebno birajući valutne parove i obim kopiranja trgovina sa računa Trejdera.

Parametri pretplate se postavljaju za svakog Trejdera posebno i mogu se menjati bez otkazivanja pretplate. U slučaju da Trejder promeni opcije uplata, to neće uticati na Pratioce koji su se ranije pretplatili na ovog Trejdera. Sistem štiti Pratioce od izmena koje je napravio Trejder po sopstvenom nahođenju i garantuje da će uslovi koje je Pratilac prihvatio biti ispoštovani.

Sistem je u potpunosti automatizovan i ne zahteva dodatne aktivnosti Pratioca. Nakon što je Trejder odobrio pretplatu, Pratilac će možda morati da sačeka nekih 15 minuta dok ForexCopy sistem ne bude spreman za kopiranje naloga Trejdera. Svi Pratioci mogu pratiti statistike trgovine i bilans računa u Kabinetu za klijente.

U zavisnosti od načina plaćanja Trejder prima proviziju do kraja dana ili do trenutka otkazivanja pretplate. Trejder može izabrati proviziju po danu pretplate i primati provizije svakog dana ili provizije po trgovini i primati provizije za svaku trgovinu koja je ostvarila profit ukoliko njegov Pratilac otkaže pretplatu. Svaka provizija se uplaćuje automatski bez zahteva za dodatnim aktivnostima. I Trejder i Pratilac mogu pratiti trenutnu sumu provizije koja se isplaćuje online.

Pratioci ForexCopy sistema mogu poboljšati svoj profil i postati Trejderi sa pravom kopiranja naloga drugih Trejdera. Da biste omogućili ovu opciju odaberite odgovarajući parametar u okviru Vašeg profila. Osim toga, poboljšani račun Pratioca dospeće na listu za praćenje ForexCopy sistema.

info icon
NAPOMENA:Da bi počeo da kopira trgovine sa računa trgovca u ForexCopy sistemu, pratilac mora da ima najmanje 10$ na svom ForexCopy računu.

Izaberite mudro investiranje uz ForexCopy InstaForex-a!

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.