empty
 
 

Podmienky súťaže šťastný obchodník

1. Všeobecné podmienky

  • 1.1. Názov súťaže šťastný obchodník (ďalej len súťaž).
  • 1.2. Súťaž organizuje skupina InstaFintech Group (ďalej len organizátor).
  • 1.3. Je to súťaž, ktorá sa koná každé dva týždne od pondelka 00:00 do piatku 23:59:59 (konečný čas).
  • 1.4. Registrácia do ďalšieho dvojtýždňového kola súťaže sa koná počas prebiehajúcej aktuálnej súťaže.
  • 1.5. Suma výhier pre každú dvojtýždňovú súťaž bude do 3 000 USD, ktoré sa rozdelia medzi víťazov v tomto poradí:
   • 1. miesto – 1 000 USD,
   • 2. miesto - 750 USD,
   • 3. miesto - 500 USD,
   • 4. miesto - 250 USD,
   • 5. miesto - 200 USD,
   • 6. miesto - 150 USD,
   • 7. miesto - 100 USD,
   • 8. miesto - 50 USD.

2. Účastníci

  • 2.1. Súťaže sa môžu zúčastniť len klienti vo veku nad 18 rokov.
  • 2.2. Každý účastník sa musí prihlásiť na webovej stránke spoločnosti InstaForex.
  • 2.3. Za účasť v každej 2-týždňovej súťaži získa účastník samostatný Demo účet.
  • 2.4. Účastník potvrdzuje a berie na vedomie, že pri registrácii je nevyhnutné poskytnúť pravdivé informácie.
  • 2.5. V prípade snahy použiť niekoľko obchodných účtov alebo anonymných zástupcov pre obchodovanie v súťaži bude viesť k diskvalifikácii účastníka.
  • 2.6. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu akéhokoľvek účastníka bez udania dôvodu alebo diskvalifikovať akéhokoľvek účastníka v priebehu súťaže s udaním dôvodu. Dôvodom diskvalifikácie môže byť otvorenie opačných pozícií s veľkými sumami a s rovnakým menovým párom na rôznych obchodných účtoch zároveň a využitie poruchy v toku kótovania na získanie zaručeného zisku.
  • 2.7. Prihlásením sa do súťaže účastník súhlasí so všetkými obmedzeniami a pravidlami súťaže.
  • 2.8. Účasť blizkych príbuzných v tej istej súťaži je zakázaná. Ak registračné dáta k účtu jedného účastníka súhlasia s registračnými dátami iného účastníka, spoločnosť si vyhradzuje právo pokladať túto zhodu za dôvod na diskvalifikáciu.

3. Obchodné podmienky

  • 3.1. Po registrovaní sa v súťaži získava účastník DEMO obchodný účet.
  • 3.2. Počiatočný vklad je 30 000,00 USD pre všetkých účastníkov a nie je možné ho meniť.
  • 3.3. Páka je 1:500.
  • 3.4. Všetky príkazy, ktoré boli zadané za nepredajnú cenu, budú vymazané.
  • 3.5. Účastníci môžu bez obmedzenia používať expertných poradcov a obchodné stratégie.
  • 3.6. Hlavné menové páry a Forexové meny sú jediné obchodné nástroje, ktoré môžu byť použité v tejto súťaži.
  • 3.7. Minimálny objem obchodu je 0,01 lotu a maximálny – 1 lot. Krok je 0.01 lotu.
  • 3.8. Účastník môže kedykoľvek zmeniť typ obchodného účtu na účet bez poplatku za swap (swap-free) po kontaktovaní technickej podpory.
  • 3.9. Maximálny počet obchodov vrátane čakajúcich objednávok je 10.
  • 3.10. Úroveň stop lossu je 10 %.
  • 3.11. Ostatné obchodné podmienky pre obchodné účty, ktoré sa zúčastňujú súťaže, sú rovnaké ako podmienky pre reálne obchodné účty u spoločnosti InstaForex.

4. Zverejnenie výsledkov

  • 4.1. Stav finančných prostriedkov na účtoch účastníkov je každému k dispozícii na webovej stránke spoločnosti počas trvania súťaže.
  • 4.2. Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť prehľad účastníkov po skončení súťaže.
  • 4.3. Budú zverejnené aj štatistiky regiónov a krajín, z ktorých sú účastníci.
  • 4.4. Výsledky súťaže budú zverejnené do 14 dní po skončení súťaže a po vykonaní všetkých kontrolných procesov.

5. Určenie víťaza

  • 5.1. Po ukončení práve prebiehajúcej súťaže budú všetky obchody uzatvorené automaticky s aktuálnymi cenami.
  • 5.2. Ak budú mať rovnaký zisk dvaja účastníci, o víťazovi rozhodne organizátor.
  • 5.3. Víťazi súťaže súhlasia so zverejnením ich mien.
  • 5.4. Pre určenie víťaza správa súťaží a kampaní spoločnosti InstaForex určí hodnotenie, ktoré sa vypočíta ako súčet všetkých kladných ziskov z obchodov po odpočítaní všetkých záporných strát s jediným obmedzením: každý pozitívny obchod NEBUDE ZNAMENAŤ VIAC ako 10 bodov k vášmu hodnoteniu. To znamená, že aj keď bude výsledok ziskového obchodu 20, 40 alebo 50 bodov, vaše hodnotenie sa zvýši len o 10 bodov. Stratové pozície sa však pripíšu na váš účet v celkovej hodnote. Okrem toho, pri hodnotení sa pripočíta počet lotov z obchodu. Ak má napríklad účastník v súťaži dva ziskové obchody v hodnote 30 bodov za každý, ale jeden z nich je za 0,1 lotu a druhý je za 1 lot, v prvom prípade prvý obchod zvýši hodnotenie len o 1 ((10*0.1) = 1), a druhý obchod zvýši hodnotenie o 10 ((10*1) = 10).
  • 5.5. Účastník, ktorý obsadil jedno z výherných miest v prebiehajúcej súťaži sa nemôže zúčastniť nasledujúcej súťaže o cenu. Ak obsadí výherné miesto v druhej súťaži v poradí, jeho cena bude prevedená na ďalšieho účastníka.
  • 5.6. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

6. Prevzatie ceny

  • 6.1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
  • 6.2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.
  • 6.3. The winner acknowledges liability for any activity on the account opened by the Contest and Campaign Administration or by the winner himself lying within the scope of the agreements and regulations of InstaFintech Group.
  • 6.4. The prize cannot be withdrawn, however, any profit made over the prize amount can be withdrawn without any restrictions.
  • 6.5. The Organizer reserves the right to declare any already given prize invalid and subject to cancellation upon direct or indirect evidence of attempted fraudulent operations with the prize funds.
  • 6.6. A trading account is charged off automatically at filing a withdrawal application. When considering the application, specialists make sure that the balance and free margin comply with the amount of funds available for withdrawal. In case of incompliance the sum specified in the withdrawal application is credited back to the account.
  • 6.7. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

7. Language

  • 7.1. The language of the present rules is English.
  • 7.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 7.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.