Podmienky súťaže šťastný obchodník

1. Všeobecné podmienky

  • 1.1. Názov súťaže šťastný obchodník (ďalej len súťaž).
  • 1.2. Súťaž organizuje skupina InstaForex Group (ďalej len organizátor).
  • 1.3. Je to súťaž, ktorá sa koná každé dva týždne od pondelka 00:00 do piatku 23:59:59 (konečný čas).
  • 1.4. Registrácia do ďalšieho dvojtýždňového kola súťaže sa koná počas prebiehajúcej aktuálnej súťaže.
  • 1.5. Suma výhier pre každú dvojtýždňovú súťaž bude do 3 000 USD, ktoré sa rozdelia medzi víťazov v tomto poradí:
   • 1. miesto – 1 000 USD,
   • 2. miesto - 750 USD,
   • 3. miesto - 500 USD,
   • 4. miesto - 250 USD,
   • 5. miesto - 200 USD,
   • 6. miesto - 150 USD,
   • 7. miesto - 100 USD,
   • 8. miesto - 50 USD.

2. Účastníci

  • 2.1. Súťaže sa môžu zúčastniť len klienti vo veku nad 18 rokov.
  • 2.2. Každý účastník sa musí prihlásiť na webovej stránke spoločnosti InstaForex.
  • 2.3. Za účasť v každej 2-týždňovej súťaži získa účastník samostatný Demo účet.
  • 2.4. Účastník potvrdzuje a berie na vedomie, že pri registrácii je nevyhnutné poskytnúť pravdivé informácie.
  • 2.5. V prípade snahy použiť niekoľko obchodných účtov alebo anonymných zástupcov pre obchodovanie v súťaži bude viesť k diskvalifikácii účastníka.
  • 2.6. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu akéhokoľvek účastníka bez udania dôvodu alebo diskvalifikovať akéhokoľvek účastníka v priebehu súťaže s udaním dôvodu. Dôvodom diskvalifikácie môže byť otvorenie opačných pozícií s veľkými sumami a s rovnakým menovým párom na rôznych obchodných účtoch zároveň a využitie poruchy v toku kótovania na získanie zaručeného zisku.
  • 2.7. Prihlásením sa do súťaže účastník súhlasí so všetkými obmedzeniami a pravidlami súťaže.
  • 2.8. Účasť blizkych príbuzných v tej istej súťaži je zakázaná. Ak registračné dáta k účtu jedného účastníka súhlasia s registračnými dátami iného účastníka, spoločnosť si vyhradzuje právo pokladať túto zhodu za dôvod na diskvalifikáciu.

3. Obchodné podmienky

  • 3.1. Po registrovaní sa v súťaži získava účastník DEMO obchodný účet.
  • 3.2. Počiatočný vklad je 30 000,00 USD pre všetkých účastníkov a nie je možné ho meniť.
  • 3.3. Páka je 1:500.
  • 3.4. Všetky príkazy, ktoré boli zadané za nepredajnú cenu, budú vymazané.
  • 3.5. Účastníci môžu bez obmedzenia používať expertných poradcov a obchodné stratégie.
  • 3.6. Hlavné menové páry a Forexové meny sú jediné obchodné nástroje, ktoré môžu byť použité v tejto súťaži.
  • 3.7. Minimálny objem obchodu je 0,01 lotu a maximálny – 1 lot. Krok je 0.01 lotu.
  • 3.8. Účastník môže kedykoľvek zmeniť typ obchodného účtu na účet bez poplatku za swap (swap-free) po kontaktovaní technickej podpory.
  • 3.9. Maximálny počet obchodov vrátane čakajúcich objednávok je 10.
  • 3.10. Úroveň stop lossu je 10 %.
  • 3.11. Ostatné obchodné podmienky pre obchodné účty, ktoré sa zúčastňujú súťaže, sú rovnaké ako podmienky pre reálne obchodné účty u spoločnosti InstaForex.

4. Zverejnenie výsledkov

  • 4.1. Stav finančných prostriedkov na účtoch účastníkov je každému k dispozícii na webovej stránke spoločnosti počas trvania súťaže.
  • 4.2. Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť prehľad účastníkov po skončení súťaže.
  • 4.3. Budú zverejnené aj štatistiky regiónov a krajín, z ktorých sú účastníci.
  • 4.4. Výsledky súťaže budú zverejnené do 14 dní po skončení súťaže a po vykonaní všetkých kontrolných procesov.

5. Určenie víťaza

  • 5.1. Po ukončení práve prebiehajúcej súťaže budú všetky obchody uzatvorené automaticky s aktuálnymi cenami.
  • 5.2. Ak budú mať rovnaký zisk dvaja účastníci, o víťazovi rozhodne organizátor.
  • 5.3. Víťazi súťaže súhlasia so zverejnením ich mien.
  • 5.4. Pre určenie víťaza správa súťaží a kampaní spoločnosti InstaForex určí hodnotenie, ktoré sa vypočíta ako súčet všetkých kladných ziskov z obchodov po odpočítaní všetkých záporných strát s jediným obmedzením: každý pozitívny obchod NEBUDE ZNAMENAŤ VIAC ako 10 bodov k vášmu hodnoteniu. To znamená, že aj keď bude výsledok ziskového obchodu 20, 40 alebo 50 bodov, vaše hodnotenie sa zvýši len o 10 bodov. Stratové pozície sa však pripíšu na váš účet v celkovej hodnote. Okrem toho, pri hodnotení sa pripočíta počet lotov z obchodu. Ak má napríklad účastník v súťaži dva ziskové obchody v hodnote 30 bodov za každý, ale jeden z nich je za 0,1 lotu a druhý je za 1 lot, v prvom prípade prvý obchod zvýši hodnotenie len o 1 ((10*0.1) = 1), a druhý obchod zvýši hodnotenie o 10 ((10*1) = 10).
  • 5.5. Účastník, ktorý obsadil jedno z výherných miest v prebiehajúcej súťaži sa nemôže zúčastniť nasledujúcej súťaže o cenu. Ak obsadí výherné miesto v druhej súťaži v poradí, jeho cena bude prevedená na ďalšieho účastníka.
  • 5.6. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

6. Prevzatie ceny

  • 6.1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
  • 6.2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.
  • 6.3. Všetky ceny, vrátane prvej ceny, nie je možné vybrať si z obchodných účtov. Akýkoľvek zisk z tejto sumy však môže byť vybratý bez obmedzenia.
  • 6.4. Z obchodného účtu bude suma automaticky odpísaná po vyplnení žiadosti o výber. potom, ako špecialisti pre žiadosti skontrolujú, či zostatok a voľná marža súhlasia so sumou finančných prostriedkov dostupných pre výber. V prípade nezhôd bude suma uvedená v žiadosti o výber pripísaná späť na účet.

7. Language

  • 7.1. The language of the present rules is English.
  • 7.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 7.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.