empty
 
 

Indikátor DeMarker - DeM: opis, úprava a aplikácia

Technický indikátor DeMarker (DeM) je založený na porovnávaní maxím aktuálneho stĺpca a predchádzajúcich stĺpcov. Ak sa aktuálne maximum nachádza vyššie ako to predchádzajúce, zaznamená sa rozdiel medzi nimi. Ak sa aktuálne maximum nachádza na rovnakej úrovni ako predchádzajúce alebo vyššie, zaznamená sa nulový objem. Hodnoty za určité časové obdobie sa následne sčítajú, a výsledkom je numerický indikátor DeMarker, ktorý sa delí rovnakou hodnotou plus súčet rozdielov medzi cenovým minimom predchádzajúceho a súčasného stĺpca. Keď je cenové minimum vyššie než predchádzajúca úroveň, stanoví sa nulová úroveň.

Keď DeMarker klesne pod hodnotu 30, očakáva sa obrat doterajšieho rastu. V prípade, že DeMarker vystúpi nad hodnotu 70, očakáva sa obrat doterajšieho klesania.

Výpočtom na dlhšie obdobia sa dá zachytiť dlhodobý trend na trhu. Pri použití indikátora v krátkodobom horizonte možno vstúpiť na trh s minimálnym rizikom a naplánovať uzavretie obchodu tak, aby k nemu došlo v čase vrcholiaceho hlavného trendu.

Výpočet

Hodnota indikátora DeMarker pre interval "i" sa vypočíta takto:

Výpočet hodnoty DeMax(i):

Ak max(i) > max(i-1) , potom DeMax(i) = max(i)- max(i-1), inak DeMax(i) = 0

Výpočet hodnoty DeMin(i):

Ak min(i) < min(i-1), potom DeMin(i) = min(i-1)-min(i), inak DeMin(i) = 0

Hodnota indikátora DeMarker sa vypočíta takto:

DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

kde:

SMA je jednoduchý kĺzavý priemer (Simple Moving Average);

N je počet období použitých pri výpočte.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.