empty
 
 

InstaForex ForexCopy systém poskytuje investorom širokú škálu unikátnych finančných služieb. Využíva revolučný prístup k investovaniu do vysoko výnosných projektov a prehodnocuje základné princípy zúčtovania provízií medzi obchodníkom a investorom. Spoločnosť InstaForex vyvinula bezprecedentnú službu na poli poskytovania online brokerských služieb.

  • ForexCopy systém umožňuje online kopírovanie objednávok otvorenými úspešnými obchodníkmi. Rizika strát môžu byť znížené kopírovaním viacerých Obchodníkov a využívaním kombinácií ich rôznych stratégií založených na technickej a fundamentálnej analýze.
  • ForexCopy Nasledovatelia nevkladajú svoje prostriedky na účet Obchodníkov. Peniaze zostávajú pod kontrolou a na obchodnom účte Nasledovateľa. Preto Nasledovateľ nebude musieť požadovať vrátenie peňazí z účtu Obchodníka.
  • Kopírujúci si môže vybrať obchody, ktoré bude kopírovať. Táto možnosť zabezpečí efektívne fungovanie v prípadoch, kedy si Nasledovateľ chce znížiť riziko pri pomere kopírovania 1:1, alebo keď kopírujúci nemá dostatok peňazí na kopírovanie všetkých obchodov.
  • ForexCopy systém umožňuje Nasledovateľom zvoliť si menové páry, ktoré budú kopírovať. Tento parameter je nastavený Nasledovateľom pri prihlasovaní sa ku kopírovaniu objednávok Obchodníkov. Nasledovateľ môže kedykoľvek zmeniť zoznam inštrumentov, ktoré kopíruje bez toho aby zrušil prihlásenie do kopírovania.
  • Pri úprave parametrov rozšíreného odberu môže sledovateľ nastaviť rozsah obchodovaných objemov. Možnosť Rozsah lotov sledovateľom umožňuje kopírovať iba tie obchody, ktoré spadajú do stanoveného rozsahu (minimálny a maximálny objem) a zvoliť si princípy, ktorými sa bude riadiť kopírovanie v prípade, ak sa prekročí minimálna alebo maximálna hranica. Parameter Fixný lot otvorí všetky obchody skopírované z účtu obchodníka vo fixnom objeme.
  • Okrem devízových nástrojov sa v systéme ForexCopy dajú kopírovať aj forex binárne opcie. Kopírovanie opcií je založené na pomere kopírovania s nominálnou hodnotou opcie v rozmedzí 1 - 1 000 USD.
  • Nasledovatelia vo ForexCopy systéme platia Obchodníkom iba za ziskové obchody. Navyše zisk by mal prekročiť províziu zaplatenú Nasledovateľom Obchodníkovi za kopírovanie jeho objednávok. Kopírujúci neplatí za stratové obchody. Tento spôsob zvýhodňuje kopírujúcich a chráni ich záujmi.
  • Ak si sledovateľ vyberie dennú províziu, zaplatí ju obchodníkom každý deň okrem dní, keď sa na devízovom trhu neobchoduje kvôli sviatku (25. decembra a 1. januára) alebo cez víkend (soboty a nedele). Obchodník si môže vybrať tento typ provízie v závislosti od svojej obchodnej stratégie.
  • Kopírovanie obchodov môže byť pre sledovateľov aj bezplatné, ak ForexCopy obchodník nastaví províziu za zobchodované loty. V takom prípade ju zaplatí InstaForex.

K začatiu kopírovania obchodov, je potrebné aby si investor otvoril reálny obchodný účet na ktorom koľvek InstaForex serveri a registroval sa do ForexCopy systému ako Nasledovateľ. (Investori zaregistrovaný do ForexCopy systému sa nazývajú “Nasledovatelia” pretože nasledujú (kopírujú) obchodné stratégie vybraných Obchodníkov a nerobia investičné rozhodnutia). Po registrácií sa Nasledovateľ môže pozrieť na monitoring list a podmienky kopírovania za ktorých poskytujú svoje služby jednotliví Obchodníci. Kopírujúci má taktiež možnosť nastaviť si parametre kopírovania pre každého Obchodníka, a to voľbou menových párov a rozsahu kopírovania obchodov z účtu Obchodníka.

Parametre kopírovania sa nastavujú pre každého Obchodníka samostatne a môžu byť zmenené bez zrušenia kopírovania. V prípade, že Obchodník zmenil svoje provízne podmienky, táto zmena sa nebude vzťahovať na už k jeho účtu prihlásených kopirujúcich. Systém chráni Nasledovateľov pred akýmikoľvek úpravami vykonanými Obchodníkom podľa jeho uváženia a garantuje, že budú splnené podmienky kopírovania, ktoré akceptoval Nasledovateľ pri prihlasovaní sa ku kopírovaniu.

Systém je plne automatický a nevyžaduje si žiadnu dodatočnú činnosť Nasledovateľa. Po tom čo Obchodník potvrdil prihlásenie Nasledovateľa ku kopírovaniu, Nasledovateľ musí počkať zhruba 15 minút pokiaľ bude ForexCopy systém pripravený ku kopírovaniu objednávok obchodníka. Každý Nasledovateľ môže sledovať štatistiky obchodovania a stav účtu v klientskom kabinete.

V závislosti na spôsobe platenia provízie, Obchodník získava províziu ku koncu dňa alebo po zrušení kopírovania. Obchodník si môže zvoliť províziu buď za deň kopírovania a získavať tak provízie každý deň, alebo si môže zvoliť províziu za obchod a v tomto prípade, získava províziu za každý ziskový obchod po tom čo Nasledovateľ zrušil kopírovanie. Každá provízia je pripočítaná automaticky, bez potreby akejkoľvek dodatočnej činnosti. Obchodník aj Nasledovateľ môžu online sledovať aktuálnu sumu provízií.

Nasledovatelia vo ForexCopy systéme si môžu upraviť svoj profil a stať sa Obchodníkmi s právom kopírovať obchody ostatných Obchodníkov. K aktivácií tejto možnosti je potrebné zvoliť príslušný parameter vo Vašom profile. Okrem toho bude účet Nasledovateľa umiestnený na monitoring list ForexCopy systému.

info icon
Upozornenie:Ak chce sledovateľ v systéme ForexCopy začať kopírovať obchody z účtu obchodníka, musí na svojom ForexCopy účte mať aspoň 10 USD.

Zvoľte si chytré investovanie s ForexCopy od InstaForexu!

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.