empty
 
 

Inovatívny ForexCopy systém od InstaForex pozýva obchodníkov k registácií a poskytuje platenú službu kopírovania ich obchodov pre svojich Nasledovateľov. Poskytnutím prístupu ku kopírovaniu, úspešný forexový Obchodník získava províziu za každý skopírovaný obchod alebo províziu za každý deň kopírovania.

K tomu aby ste sa mohli stať ForexCopy Obchodníkom, je potrebné otvoriť si reálny obchodný účet na ktoromkoľvek InstaForex serveri a zaregistrovať sa do ForexCopy systému ako Obchodník. Po registrácií je potrebné nastaviť podmienky kopírovania pre Vašich Nasledovateľov a zvoliť si jednu z nasledujúcich platobných možností:

Provízia za ziskový obchod:

  • Provízia za obchod, ktorá bude zaplatená ForexCopy Nasledovateľom za každý ziskový obchod;
  • Provízia za 0.01 lotu, ktorá bude zaplatená ForexCopy Nasledovateľom za každého 0.01 lotu zo ziskového obchodu;
  • Podiel na zisku, ktorý bude zaplatený ForexCopy Nasledovateľom za každý ziskový obchod.

Provízia za zobchodované loty:

  • provízia za obchody v objeme 0,01 lotu skopírovaného na účet ForexCopy sledovateľa a zatvorené so ziskom alebo stratou, ktorú platí sledovateľ v závere dňa;
  • provízia 0,5 pipu za 1 zobchodovaný lot každým ForexCopy sledovateľom, ktorú platí InstaForex. Vďaka tomuto typu provízie môžu obchodníci sledovateľom ponúkať svoj ForexCopy projekt bezplatne a tak ho spopularizovať.

Provízia za jeden deň:

  • Provízia za deň kopírovania, nezahŕňa dni, kedy je Forexový trh zavretý (25. december th a 1. januárst) alebo víkendy (sobota a nedeľa).

Po registrácií do ForexCopy systému je Váš obchodný účet pridaný do verejného monitorovacieho zoznamu, ktorý je každý deň navštevovaný tisíckami potencionálných Nasledovníkov, ktorí hľadajú úspešné investičné projekty. ForexCopy systém neobmedzuje počty Nasledovateľov a Obchodník môže mať desiatky, stovky až tisíce Nasledovateľov po celom svete. Kopírovací systém je plne automatický a nevyžaduje si žiadne dodatočné úkony, čo umožňuje Obchodníkovi koncentrovať sa na forexové obchodovanie.

ForexCopy Obchodníci majú príležitosť kopírovať obchody ostatných ForexCopy Obchodníkov zvolením si príslušného obchodníka z monitorovacieho zoznamu. Vytvorením skupiny Obchodníkov, ktorých objednávky sú kopírované si môže Nasledovateľ pokryť prípadné straty alebo sa môže pridať ku skupine iných Nasledovateľov a kopírovať obchody jedného Obchodníka v menšom pomere. Obchodník môže kombinovať rôzne obchodné metódy, technickú a fundamentálnu analýzu s využitím výhody kopírovania objednávok ostatných Obchodníkov, analyzovať ich stratégie a priemerovať riziko.

V závislosti na platobných podmienkach získava Obchodník províziu na konci dňa alebo po zrušení prihlásenia ku kopírovaniu jeho obchodov. Obchodník si môže zvoliť províziu za deň kopírovania a dostávať tak províziu každý deň, alebo si môže zvoliť províziu za obchod a vtedy získava obchodník províziu za každý ziskový obchod po tom čo jeho Nasledovateľ zrušil prihlásenieku kopírovaniu. V druhom prípade je provízia vypočítaná na základe výsledku obchodovania (celkový zisk a celková strata) dosiahnutého za obdobie kopírovania ForexCopy obchodníka kopírujúcim. Každá provízia je automaticky prirátaná bez potreby dodatočných úkonov. Ako Obchodník tak aj Nasledovateľ má možnosť sledovať online aktuálnu sumu provízií.

Súbežná registrácia do systémov ForexCopy a PAMM.

Zákazníci spoločnosti InstaForex majú bezkonkurenčnú príležitosť zaregistrovať sa s jedným obchodným účtom v oboch systémoch. Obchodníkom teda stačí jeden obchodný účet na to, aby ponúkali svoje obchody na kopírovanie v rámci systému ForexCopy a zároveň prijímali investície do svojich PAMM projektov. Zákazníci spoločnosti InstaForex si zase môžu vybrať, akým spôsobom chcú zarábať na obchodoch obchodníkov zaregistrovaných v oboch systémoch. Môžu ako sledovatelia kopírovať obchody obchodníkov v rámci systému ForexCopy alebo ako PAMM investori investovať do ich PAMM projektov.

ForexCopy od InstaForexu: Zarábajte viac s profesionálnymi obchodnými nástrojmi!


Can't speak right now?
Ask your question in the chat.