empty
 
 

Wskaźnik Parabolic Sar: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik Parabolic SAR — wskaźnik techniczny "Parabolic System SAR", opracowany do analizy tendów rynkowych. Wskaźnik jest umieszczony na wykresie cenowym i znajduje się powyżej ceny, jeśli rynek jest zdominowany przez "niedźwiedzie" (Down Trend) i poniżej ceny, jeśli dominują "byki" (Up Trend).

Jeśli cena przechodzi przez linię Parabolic SAR, wskaźnik zmienia swój wektor ruchu, a następne wartości wskaźnika zostają umieszczone po drugiej stronie ceny. W tym przypadku punktem odniesienia będzie cena minimalna i maksymalna z poprzedniego okresu. Rozprzestrzenienie wskaźnika wskazuje koniec trendu i początek okresu flat.

Ten wskaźnik pozwala określić z największą dokładnością momenty wyjścia z rynku. Spadek ceny poniżej linii wskaźnika sygnalizuje zamknięcie pozycji długich, a wzrost ceny powyżej linii wskaźnika wskazuje, że należy zamknąć pozycje krótkie. Często wskaźnik działa jak linia trailing stop.

Wartość wskaźnika parabolicznego będzie zawsze wzrastać bez względu na to, gdzie cena pójdzie, jeśli pozycja długa jest otwarta. Wielkość ruchu linii wskaźnika zależy od wielkości zmiany ceny.

parabolic sar, wskaźnik paraboliczny sar

Wzór

Dla długich pozycji:

SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

Dla krótkich pozycji:

SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

Gdzie:

SAR (i - 1) — wartość wskaźnika Parabolic SAR z poprzedniego okresu;

ACCELERATION — współczynnik przyspieszenia;

HIGH (i - 1) — maksymalna cena z poprzedniego okresu;

LOW (i - 1) — minimalna cena z poprzedniego okresu.

Wartość wskaźnika rośnie, jeśli cena bieżącego bara jest wyższa niż poprzednia na byczym rynku i odwrotnie. Jednocześnie współczynnik przyspieszenia (ACCELERATION) zostanie podwojony, co spowoduje zbliżenie się Parabolic SAR i ceny. Innymi słowy, tym szybciej wskaźnik zbliża się do ceny, im szybciej cena rośnie lub spada.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.