empty
 
 

Da biste bili jedan od pretendenata na nagradu, pobrinite se da Vaš trgovački račun ispunjava glavni uslov kampanje koji je predstavljen formulom: A - B + C > 1500$, gde je A - ukupna suma dopuna od 28. decembra 2015. godine, B - ukupna suma povlačenja od 28. decembra 2015. godine, C - trgovački rezultati (u slučaju da su negativni ne uzimaju se u obzir). Za vlasnike kartice InstaForex kluba, račun mora da ispuni sledeći uslov: A - B + C > 1000,00$, gde je A ukupna deponovana suma od 28. decembra 2015. godine, B je ukupna suma povlačenja od 28. decembra 2015. godine, C je rezultat trgovanja. U slučaju da je С<0, uslov glasi: А - В > 1000$.

Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit

Formular za registraciju takmičenja

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.