empty
 
 

Online kvóty a InstaForex správy

Nastavenia
Vyberte si tickers:

Šírka:
Výška: (13-30)
Počet správ:
Použiť jQuery:
Jazyk:
Partnerský kód: ?
Charset: UTF-8 WINDOWS-1251
Font:
Farba pozadia:
Gradient:
Správy:
Kvóty:
Forexové webináre
Forma šípky: ▲▼ ↑↓ ∧∨
Farba šípky nadol:
Farba šípky nahor:
Farba údajov poklesu:
Farba údajov rastu:
Ukážka informera
<a href="https://www.instaforex.com/sk/">InstaForex portál</a>
Kód na vloženie

Online InstaForex správy a kvóty sú automaticky aktualizované raz za 30 s.
Vzor kódu. Vložte ho do tela stránky (medzi <body> a </body>)

IFRAME verzia:
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.