Giao dịch quyền chọn của InstaForex Giao dịch quyền chọn InstaForex có nghĩa là lãi suất cao, dễ dàng, và các rủi ro được hạn chế!
Giao dịch quyền chọn mang lại lợi nhuận cao và ổn định.
 
 
Các quyền chọn do InstaForex cung cấp:
Các chiến lược quyền chọn đơn giản và các rủi ro được biết đến và lợi nhuận
Dễ dàng truy cập vào giao dịch quyền chọn và một loạt các hạng mục giá
Có được các cơ hội trong bất kỳ các điều kiện thị trường nào
Không hạn chế số lượng các quyền chọn đã mua mỗi ngày
Một loạt các công cụ giao dịch
Quy mô giao dịch bắt đầu từ 1$
Điền vào mẫu đơn để mở một tài khoản giao dịch và nhận thông tin chi tiết
Chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận
 
Giao dịch trong thị trường ngoại hối và sử dụng đòn bẩy liên quan đến những rủi ro đáng kể và có thể gây ra một sự mất mát một phần hoặc toàn bộ vốn.
Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ kỹ năng và kinh nghiệm cho hoạt động này và nhận thức được những rủi ro có khả năng.
 
  • Nhà Môi giới ECN Tốt nhất năm 2015 bởi Tạp chí Tài Chính Quốc tế
  • Nhà Môi giới Tốt nhất châu Á năm 2015 bởi Tài Chính Vốn Quốc tế
  • Nhà Môi giới Tốt nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2015 bởi Triển lãm Ngoại hối Shanghai
  • Nhà Môi giới Tốt nhất năm 2014 bởi Giải thưởng Ngoại hối Anh
  • Nhà Môi giới Tốt nhất ở châu Á tại Triển lãm Giao dịch Trực tuyến Quốc tế Trung Quốc (CIOT EXPO) năm 2014
 
 
Giao dịch trong thị trường ngoại hối và sử dụng đòn bẩy liên quan đến những rủi ro đáng kể và có thể gây ra một sự mất mát một phần hoặc toàn bộ vốn.
Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ kỹ năng và kinh nghiệm cho hoạt động này và nhận thức được những rủi ro có khả năng.