empty
 
 

14.09.202112:26:00UTC+00Đô la ổn định trước chỉ số CPI của Hoa Kỳ

Vào lúc 8h30 sáng theo giờ ET Thứ Ba, chỉ số CPI tháng 8 của Hoa Kỳ được thiết lập để phát hành. Trước dữ liệu, đồng bạc xanh đã giữ ổn định so với các đồng tiền chính của nó. Đồng bạc xanh đã có giá trị 110,13 so với yên, 1,1810 so với euro, 1,3855 so với bảng Anh và 0,9218 so với franc vào lúc 8:25 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.