empty
 
 

20.09.202109:11:00UTC+00Lạm phát tại Hồng Kông chậm lại trong tháng 8

Dữ liệu từ Cơ quan điều tra dân số và thống kê cho thấy lạm phát giá tiêu dùng của Hồng Kông đã giảm bớt trong tháng 8. Chỉ số giá tiêu dùng tổng hợp đã tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, sau khi tăng 3,7% trong tháng 7. Ngoại trừ tác động của tất cả các biện pháp cứu trợ một lần của chính phủ, chỉ số giá tiêu dùng tổng hợp đã tăng 1,2% hàng năm trong tháng 8, sau mức tăng 1,0% trong tháng trước. Người phát ngôn của chính phủ cho biết: “Nhìn về phía trước, trong khi áp lực giá cả trong và ngoài nước có thể tăng thêm trong thời gian tới cùng với sự phục hồi kinh tế, thì lạm phát cơ bản nên duy trì ở mức vừa phải vì nền kinh tế địa phương vẫn đang hoạt động dưới mức công suất”.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.